DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2013-1(63)-260-265

ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В КОНТЕКСТЕ НАЦИОНАЛЬНОГО СУВЕРЕНИТЕТА УКРАИНЫ

Валентина Николаевна Костюченко, Алина Васильевна Бохан

Анотація


Конкретизировано понятие “экологическая безопасность”, проанализировано экологическое состояние Украины, сформулированы основные причины экологической небезопасности. Проанализированы основные принципы механизма обеспечения экологической безопасности в контексте национального суверенитета. Сформулированы приоритеты эколого-экономического развития Украины, призванные стимулировать реализацию прогрессивных стратегий природопользования и возобновления природных ресурсов с учетом уровня международной экологической безопасности.


Ключові слова


экологическая безопасность; принципы механизма; окружающая природная среда

Повний текст:

PDF

Посилання


Боков В.А., А.В. Лущик. Основы экологической безопасности. − Симферополь: СОНАТ, 1998. 2. Гетьман А.П., Шульга М.В. Екологічне право України.− Харків: Право, 2005. 3. Економічна безпека України в умовах глобалізаційних викликів // за заг. ред. А.А. Мазаракі та ін. − К.: Київ, Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2010. – 718 с. 4. Закон України “Про охорону навколишнього середовища”. Електронний ресурс. Режим доступу: htpp://zakon1.rada.gov.ua 5. Закон України “Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2020 року”. Електронний ресурс. Режим доступу: htpp://zakon 1. rada.gov.ua 6. Качинський А.Б. Сучасні проблеми екологічної безпеки України.− Київ:1994. − 48 с. (Препринт / Національний інститут стратегічних досліджень; №33). 7. Качинський А.Б. Хміль Г.А. Екологічна безпека України: аналіз, оцінка та державна політика / А. Качинський, Г. Хміль.− К.: НІСД, 1997. − 127 с. (Сер. “Екологічна безпека”; Вип. 3). 8. Качинський А.Б. Екологічна безпека України:системний аналіз перспектив покращення. −К.: НІСД, 2001. − 312 с. 9. Пирожков С., Селіванов В. Національна безпека України: сучасне розуміння // Вісник АН України. − 1992. − № 9. − С. 3-10. 10. Реймерс Н.Ф. Природопользование. Словарь-справочник. – М.: Россия молодая, 1994. 11. Реймерс Н.Ф. Экология (теория, законы, правила, принципы, гипотезы). − М.: Россия молодая, 1994.− 367 с. 12. Хилько М. Екологічна політика.− К.: Абрис, 1999. – 363 с. 13. Цілі розвитку тисячоліття. Україна – 2010. Національна доповідь Міністерства економіки України. − Київ 2010. − 107 с. 14. Шмандій В.М. Шмандій О.В. Екологічна безпека − одна з основних складових національної безпеки держави // Екологічна безпека. 2008. № 1. С. 9-15. 15. www.ukrstat.gov.ua.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2013 Валентина Николаевна Костюченко, Алина Васильевна Бохан

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.