DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2013-1(63)-251-256

ВПЛИВ ІНФОРМАЦІЙНОЇ (ПОСТІНДУСТРІАЛЬНОЇ) СТАДІЇ РОЗВИТКУ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ НА ХАРАКТЕР ПРОТІКАННЯ КРУГООБОРОТУ КАПІТАЛУ

Тетяна Григорівна Камінська

Анотація


Наведено наукові погляди на сутність змін в кругообороті капіталу, викликаних інформаційною стадією розвитку продуктивних сил. Розглянуто елементи, закономірності та тенденції, що мають принципове значення для виявлення особливостей кругообороту капіталу в умовах сучасної стадії розвитку продуктивних сил. Визначено та пояснено основні зміни процесу кругообороту капіталу під впливом даних факторів, а також викладено переваги і недоліки таких процесів. Проаналізовано особливості кругообороту капіталу в сучасних умовах в Україні.


Ключові слова


кругооборот капіталу; постіндустріальна економіка; продуктивні сили; інформаційне суспільство; науково-технічний прогрес

Повний текст:

PDF

Посилання


Базилевич В.Д. Інтелектуальна власність: креатини метафізичного пошуку / В.Д.Базилевич, В.В.Ільїн. – К.: 2008. – 687 с.

Бард В. Финансово-инвестиционный комплекс / В.Бард – М.: Финансы и статистика, 1988. – 329 c.

Брагин Н.И. Государство и рынок / И.Н.Брагин – М.: 2000. – 339 с.

Бухгалтерський облік : [навч. посібник] / За ред. проф. Ф.Ф.Бутинця. – Житомир: ЖІТІ, 2000. – 448 с.

Вернимонт Д.Л. Финансовые потоки и реальная экономика / Д.Л.Вернимонт // Предпринимательство. – 1998. – № 4. – С. 140-147.

Голов С.Ф. Бухгалтерський облік в Україні: аналіз стану та перспективи розвитку: [монографія] / С.Ф. Голов. – К.: ЦНЛ, 2007. – 522 с.

Економічний потенціал підприємства обліково-статистичний та інформаційно-технологічний контексти : [монографія / за наук. ред. чл.-кор. НАН України О.Г. Осауленка] / М.П. Войнаренко, О.Г. Осауленко, Л.В. Скоробагата, В.О. Шевчук. – К.: Держкомстат України, 2010. – 282 с.

Ларионов И.К. Финансово-промышленные группы : [под ред. Ларионова И.К.] / И.К. Ларионов, Т.Р. Тимербулатов – М.: МУПК, 2000. – 183 с.

Маркс К. Капитал : [Соч. – 2-е изд Т. 23, 24, 25] / К. Маркс, Ф. Энгельс. – М.: 1960. – 907 с.

Мировая экономика [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.ereport.ru/stat.php?razdel=country&count=world& table=gpecia

Мотылев В. Учет синергетического эффекта при построении системы налогообложения / В. Мотылев // Предпринимательство. – 1990. – №2. – С.146-156.

Мотылев В. Мезоэкономика / В. Мотылев – М.: 2001. – 443 с.

Мотылев В. Экономическая теория/ В. Мотылев – М.: Издательский Дом Дашков и Ко, 2001. – 378 с.

Наукова та інноваційна діяльність в Україні: статистичний збірник. – К.: ДП “Інформаційно-видавничий центр Держстату України”, 2011. – 282 с.

Палий В.Ф. О предмете бухгалтерского учета / В.Ф. Палий // Бухгалтерский учет. – 2006. – № 5. – С. 55–58.

Праця України у 2010 році : статистичний збірник. – К.: 2011. – 325 с.

Пушкар М. С. Створення інтелектуальної системи обліку: [монографія] / М.С Пушкар. – Тернопіль : Карт-бланш, 2007. – 152 с.

Сіденко В.Р. Проблеми формування моделі національного економічного розвитку в контексті глобалізації / В.Р. Сіденко // Вісник Київського торговельно-економічного університету. – 2008. – № 1. – С. 5-14.

Соколов Я.В. История бухгалтерского учета / Я.В. Соколов, В.Я.Соколов/ – М.: Финансы и статистика, 2004. – 272 с.

Экологическая философия. Биоэтика. Экогуманизм. [Електронний ресурс] – Режим

доступу: http://turboreferat.ru/ethics/jekologicheskaya-filosofiya-biojetika-jekogumanizm/28044-136503-page2.html

Экономическая теория : [под ред. Ларионова И.К.] – М.: Издательский Дом “Дашков и Ко”. 2001. – 732 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2016 Тетяна Григорівна Камінська

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.