ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАХОДІВ З РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ

Тетяна Валеріївна Іванова

Анотація


Проведено аналіз підходів до оцінки ефективності впровадження заходів з реструктуризації підприємств. На основі проведених досліджень, виділено основні переваги та недоліки існуючих підходів.


Ключові слова


економічна ефективність; підходи; реструктуризація підприємств

Повний текст:

PDF

Посилання


Бланк И.А. Антикризисное финансовое управление предприятием / И.А. Бланк. – К.: Эльга: Ника-Центр, 2006. – 672 с. 2. Буряк П.Ю. Змістовне вираження та складові фінансового механізму інтегрованих підприємницьких стуктур / П.Ю. Буряк, О.В. Лівіновська // Формування ринкових відносин в Україні. – 2012. – № 1. – С. 132-137. 3. Ващенко Л.О. Оцінка методичного забезпечення аналізу фінансового стану підприємств / Л.О. Ващенко // Інноваційна економіка. Всеукраїнський науково-виробничий журнал. – 2009. – № 1. – С. 97-100. 4. Деревянко П.М. Сравнение нечеткого и имитационного подхода к моделированию деятельности предприятия в условиях неопределенности / П.М. Деревянко // Современные проблемы экономики и управления народным хозяйством: сборник научных статей. – СПб.: СПбГИЭУ, 2005. – Вып. 14. – С. 289-292. 5. Кабаченко Д.В. Використання системного підходу при формуванні комплексної оцінки фінансового стану підприємства / Д.В. Кабаченко // Держава та регіони. – 2010. – № 3. – С. 58-62. 6. Кельтон В. Имитационное моделирование. “Классика CS” / В. Кельтон, А. Лоу. – 3-е изд. – СПб.: Питер, Киев: Издательская группа BHV, 2004. – 847 с. 7. Крылов Э.И. Методологические вопросы анализа эффективности и организации контроля за реализацией инновационно-инвестиционных проектов: монография / Э.И. Крылов, В.М. Власова, Е.А. Кучарина. – СПб.: ГУАП, 2012. – 261 с. 8. Кузьмін О.Є. Нормативно-критеріальне забезпечення діагностики фінансового стану підприємства / О.Є. Кузьмін, О.Г. Мельник // Фінанси України. – 2010. – № 8. – С. 105 – 114. 9. Отенко И.П. Механизм управления потенциалом предприятия. Научное издание / И.П. Отенко, Л.М. Малярец. − Харьков: Изд. ХГЭУ, 2003. – 220 с. 10. Павленко О.І. Вдосконалення механізму оцінки фінансового стану підприємства / О.І. Павленко // Бізнес-навігатор. Науково-виробничий журнал. – 2010. – № 2 (19). – С. 72-78. 11. Райковська І.Т. Проблеми застосування методик аналізу фінансового стану в діяльності промислових підприємств / І.Т. Райковська // Вісник ЖДТУ. Економічні науки. – 2009. – № 3 (49). – С. 154-158. 12. Руда Р.В. Аналіз фінансового стану підприємств та його значення в сучасних умовах / Р.В. Руда // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. – 2009. – № 3 (7). – С. 54-59. 13. Симионов Р.Ю. Стоимостная оценка экономического потенциала строительного предприятия: подходы и методы / Р.Ю. Симионов // Экономический анализ: теория и практика. – 2007. – № 2 (83). – С. 14-19. 14. Царев В.В. Оценка экономической эффективности инвестиций / В.В. Царев. – СПб.: Питер, 2004. – 464 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2013-1(63)-246-247

Copyright (c) 2013 Тетяна Валеріївна Іванова

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.