DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2013-1(63)-243-245

МІСЦЕ БІЗНЕС-АДМІНІСТРУВАННЯ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЧО-ГОСПОДАРСЬКОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА

Оксана Василівна Замазій

Анотація


Розкрито сутність бізнес-адміністрування суб’єктів господарювання як стратегічного управління суб’єктами господарювання на основі синергії координативного, адміністративного методу регулювання виробничого процесу і максимально ефективного використання людського потенціалу.


Ключові слова


бізнес-адміністрування; управління; менеджмент

Повний текст:

PDF

Посилання


Афонин И.В. Управление развитием предприятия: Стратегический менеджмент, инновации, инвестиции, цены: учеб. пособие / И.В. Афонин. – Москва: Издательско-торговая корпорация “Дашков и К”, 2002. – 380 с. 2. Гончаров В.И. Стратегический менеджмент: цели, задачи, содержание, конспект лекций: учеб.-метод. комплекс / В.И. Гончаров, Н.В. Шинкевич; каф. Менеджмента МИУ. – Минск: Изд-во МИУ, 2007. – 180 с. 3. Лапуста, М.Г. Предпринимательство: учебник / М.Г. Лапуста. – Москва: ИНФРА-М, 2008. – 608 с. 4. Малые и средние предприятия. Управление и организация / Под ред. Пихтера Й.Х., Пляйтнера Х.Й., Шмидта К.-Х. пер. с нем. И.С. Алексеевой и Г.И. Токаревой. – Москва: Межд. отношения, 2002. 5. Бізнес-адміністрування: магістерський курс: Підручник / За ред. д.е.н., проф. Л.Г. Мельника, д.е.н., проф. C. M. Ілляшенка та к.е.н., доц. І.М. Сотник. – Суми: ВТД “Унiверситетська книга”, 2008. – 896 с. 6. Шелдрейк Дж. Теория менеджмента: от тейлоризма до японизации/ Дж. Шелдрейк / Пер. с англ. под ред. В.А.Спивака. – СПб: Питер, 2001, с. 85-106. 7. Кардашевский В., Бондаренко А. Повышение производительности: европейский поход / В. Кардашевский, А. Бондаренко // Вопросы экономики. – 2000. – № 11. – С. 35-40.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2013 Оксана Василівна Замазій

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.