DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2013-1(63)-238-242

ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНА СКЛАДОВА ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ

Микола Павлович Денисенко, Валерія Вікторівна Лойко

Анотація


Розглянуто та проаналізовано дискусійні питання, пов’язані з аналізом та оцінюванням стану інвестиційно-інноваційної складової економічної безпеки на регіональному рівні.


Ключові слова


інвестиції; інновації; економічна безпека; регіональний рівень

Повний текст:

PDF

Посилання


Теоретико-методологічні основи інвестиційно-інноваційної безпеки національної економіки України: монографія / за ред. чл.-кор.НАПН України, д.е.н., проф. Грищенка І.М., д.е.н., проф. В.М. Узунова, д.е.н. проф. М.П. Денисенка. – К. – Черкаси: ТОВ “Маклаут” – 2013. – 464 с. 2. Статистичний щорічник України за 2011 рік /За ред. О.Г. Осауленка. – К.: ТОВ “Август Трейд”, 2012. – 558 с. 3. Зайцева Л.М. Региональная система управления (организационно-методологический аспект) / Л.М. Зайцева. – Донецк.: ИЭП НАН Украины, 1997. – 336 с. 4. Закон України “Про інноваційну діяльність” від 04.07.02 № 40-IV. [Електронний ресурс] – Режим доступу: zakon1.rada.gov.ua. 5. Промислова власність у цифрах. Показники діяльності Державної служби інтелектуальної власності України та Державного підприємства “Український інститут промислової власності” за 2011 р. – К., 2012. – 56 с. 6. Стратегія інноваційного розвитку України на 2010-2020 роки в умовах глобалізаційних викликів. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://kno.rada.gov.ua/komosviti/ control/uk/publish/article?art_id=47920&cat_id=46017. 7 Питання утворення регіональних центрів інноваційного розвитку: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 03.05.2007 №255-р. [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://www.zakon1.rada.gov.ua. 8. Про перейменування регіональних центрів інноваційного розвитку: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 30.06.2010 № 1289-р. [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://www.zakon1.rada.gov.ua. 9. Діагностика стану підприємства: теорія і практика [Текст]: монографія / А.Е. Воронкова [та ін.]: за заг. ред. А.Е. Воронкової. – Х.: ІНЖЕК, 2006. – 448с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2013 Микола Павлович Денисенко, Валерія Вікторівна Лойко

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.