DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2013-1(63)-234-237

МОТИВАЦІЙНИЙ МОНІТОРИНГ ЯК ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ ПЛИННІСТЮ КАДРІВ

Наталія Дмитрівна Дарченко

Анотація


Розглянуто сутність, завдання та основні напрями мотиваційного моніторингу на підприємстві, запропоновано його класифікацію. Доведено актуальність проблеми плинності кадрів на підприємствах країни та можливість управління нею через застосування мотиваційного моніторингу. Запропоновано методичні засади моніторингу плинності персоналу підприємства.


Ключові слова


мотивація; мотиваційний моніторинг; реальна та потенційна плинність кадрів; лояльність персоналу; моніторинг плинності персоналу

Повний текст:

PDF

Посилання


Колот А.М. Социально-трудовые отношения : теория и практика регулирования : Монография / А. М. Колот. – К. : КНЭУ, 2009. – 230 с. 2. Мескон М.Х., Альберт М., Хедуори Ф. Основы менеджмента: Пер. с англ. – М.: Дело, 2002. – 704 с. 3. Питер Ф. Друкер. Практика менеджмента: Пер. с англ. – М.: Издательский дом “Вильямс”, 2003. – 398 с. 4. Маковеєв П.С. Мотиваційний механізм управління персоналом [Електрон.ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/ articles/18.html 5. Шевяков А.Ю. Социально-экономический мониторинг: концепция, проблемы, перспективы / А.Ю. Шевяков, Г.Б. Клейнер // Экономика и математические методы. – Т. 29. Вып. 1. – 2009. 6. Саенко В.Г. Экономико-информационные аспекты моделей мониторинга / В.Г. Саенко, О.А. Левченко, Н.В. Кокарев. – Луганск: Изд-во Восточно-украинского гос. ун-та, 2008. – 148 с. 7. Рух кадрів та використання робочого часу найманих працівників у 2011 році [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/ express/expr2012/02_12/41.zip 8. Текучесть кадров [Электрон. ресурс]. – Режим доступа: http://balans.ru/ru/library/8/article_39.html


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2013 Наталія Дмитрівна Дарченко

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.