DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2013-1(63)-187-190

МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ФИНАНСОВОГО УЧЕТА И КАЛЬКУЛИРОВАНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СЕБЕСТОИМОСТИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ

Елена Николаевна Сердюк

Анотація


Посвящена исследованию вопросов финансового учета и калькулирования производственной себестоимости сельскохозяйственной продукции. Обоснована целесообразность устранения несоответствий в производственной себестоимости между расходами на оплату труда и отчислениями на социальные мероприятия.


Ключові слова


производственная себестоимость; сельскохозяйственная продукция; финансовый учет

Повний текст:

PDF

Посилання


Бухгалтерський облік у сільському господарстві: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Ф.Ф. Бутинець [та ін.]; ред. Ф.Ф. Бутинець, М.М. Коцупатрий. – Житомир : ПП "РУТА", 2003. – 511 с. – (Навчальні посібники з бухгалтерського обліку). – ISBN 966-8059-13-1 2. Бухгалтерський облік у сільському господарстві України: підручник / В.Я. Плаксієнко [и др.]; заг. ред. В.Я. Плаксієнко ; Дніпропетровський держ. аграрний ун-т. – Д. : ДДАУ, 2005. – 490 с. – ISBN 966-8309-02-2 3. Облікове забезпечення управління витратами у сільському господарстві : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / Іщенко Я.П.; ННЦ "Ін-т аграр. економіки" УААН. – К., 2010. – 21 с. : рис. 4. Становлення бухгалтерського обліку в сільському господарстві України (теорія, організація, практика): автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.09 / Моссаковський Валерій Борисович ; ННЦ "Ін-т аграр. економіки". – К., 2011. – 30 с. : рис., табл. 5. Состояние сельского хозяйства в 2012 году // http://www.ukrstat.gov.ua. 6. П(С)БО 16 “Витрати”, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31.12.1999р. №318 (зі змінами та доповненнями). – http://zakon4.rada.gov.ua/ laws/show/z0027-00 7. Інструкція щодо заповнення форми державного статистичного спостереження № 50-сг "Основні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств" 21 листопада 2007 р. за N 1303/14570 – http://zakon1.rada.gov.ua/ laws/show/z1303-07


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2013 Елена Николаевна Сердюк

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.