DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2013-1(63)-133-136

ВИКОРИСТАННЯ КОМП'ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В УДОСКОНАЛЕННІ АНАЛІЗУ ДОХОДІВ І ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

Зарема Рефатівна Мандражи, Єлизавета Віталіївна Лошакова

Анотація


Розглянуті проблеми інформаційного забезпечення аналізу доходів і фінансових результатів діяльності сільськогосподарських підприємства з використанням маржинального доходу на базі комп'ютерних технологій. Розроблена модель формування фінансових результатів діяльності сільськогосподарських підприємств на основі маржинального аналізу.


Ключові слова


маржинальний дохід; звіт про фінансові результати; аналіз; модель формування фінансових результатів

Повний текст:

PDF

Посилання


Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 “Звіт про фінансові результати” із змінами та доповненнями, останні з яких унесено наказами Міністерства фінансів України від 9 грудня 2011 року № 1591 [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.nibu.factor.ua/info/instrbuh/psbu3. 2. Інформаційні системи бухгалтерського обліку / [Бутинець Ф.Ф., Івахненков С.В., Давидюк Т.В., Шахрайчук Т.В.]. – Житомир: ПП "Рута", 2002. – 544 с. 3. 1С:БУХГАЛТЕРИЯ 8 – ДОСТУПНО И ВСЕРЬЕЗ! [Електронний ресурс] режим доступу: http://v8.1c.ru/buhv8/325.htm 4. Завгородній В.П. Автоматизація бухгалтерського обліку, контролю, аналізу та аудиту / Завгородній В.П. – К.: А.С.К., 2002. – 256 с. 5. Місюров А.В. Проблеми комп'ютеризації бухгалтерського обліку в Україні [Електронний ресурс] режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/405/1/360-365_ %D0%9C%D0%B8%D1%81%D1%8E%D1%80%D0%BE%D0%B2.pdf 6. Олійник О.В., Євдокимов В.В. Технологія комп’ютеризації економічного аналізу як окремого виду економічної діяльності [Електронний ресурс] режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/pprbsu/ 2010_28/10_28_36.pdf 7. Панков Д.А. Бухгалтерскийучет и анализ в зарубежныхстранах: [Учеб.пособие] / Панков Д.А – Мн.: ИП "Экоперспектива", 1998. – 238 с. 8. Пасенко В.В. Учет и аналіз финансовых результатов аграрних предприятий: автореферат диссертации на соискание научной степени кандидата экономических наук: спец. 08.00.09 “Бухгалтерский учет, анализ и аудит” / Пасенко В.В. – Национального научного центра “Институт аграрной экономики” УААН. – Киев, 2008 – 24 с. 9. Пастушок Т., Ступарик Г. Автоматизація економічного аналізу як одна з основних проблем сучасної аналітики [Електронний ресурс] режим доступу: http://www.rusnauka.com/ 35_OINBG_2010/Economics/76108.doc.htm 10. Соловьева О.В. Зарубежные стандарты учета и отчетности / Соловьева О.В. – Москва, “Аналитика-Пресс”, 1998. – 288 с. 11. Шурміна А.О. Аналітичне забезпечення оперативного управління доходом операційної діяльності [Електронний ресурс] режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/ portal/natural/Vsntu/2010/econom/109-SevNTU/109-34.pdf


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2013 Зарема Рефатівна Мандражи, Єлизавета Віталіївна Лошакова

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.