DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2013-1(63)-93-95

ВПЛИВ ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ НА ДІЯЛЬНІСТЬ СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦТВА

Валентина Дмитрівна Кашуба

Анотація


Розглянуто вплив податку на додану вартість на діяльність суб’єктів підприємництва при сплаті його в бюджет, а також в процесі їхньої господарської діяльності через механізм формування й погашення податкового кредиту. Визначено напрями зменшення негативного впливу ПДВ на платоспроможність суб’єктів підприємництва шляхом удосконалення податкового планування.


Ключові слова


податок на додану вартість; податкове планування; платники

Повний текст:

PDF

Посилання


Молдован О.О. Пріоритети реформування податкової політики України: як перейти від фіскалізму до стимулювання ділової активності? / Державний інститут регіональних досліджень; О.О.Молдаван, О.В.Шевченко,ред. Я.А. Жаліна. – К.: НІСД, 2010. – 80 с. 2. Жаліло Я.А. Теорія та практика формування ефективності економічної стратегії держави: монографія / Я.А.Жаліло. – К.: НІСД, 2009. – 336 с. 3. Податковий кодекс України від 02.12.2010 № 2755-VI // zakon.rada.gov.ua. 4. Програма економічних реформ на 2010-2014 роки “Заможне суспільство, конкурентноспроможна економіка, ефективна держава”: Програма Президента України від 02.06.2010 // zakon.rada.gov.ua. 5. Крисоватий А.І. Теоретико-організаційні домінанти та практика реалізації податкової політики України. – Тернопіль: Карт-бланш, 2005. – 371 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2013 Валентина Дмитрівна Кашуба

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.