DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2013-1(63)-230-233

ІННОВАЦІЙНА КУЛЬТУРА ЯК ФУНКЦІОНАЛЬНА ПІДСИСТЕМА ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

Ольга Іванівна Вікарчук

Анотація


Розглянуто системний підхід щодо сутності інноваційної культури, визначено її місце у загальному потенціалі підприємства. Запропоновано підходи до побудови ефективного управління підприємством з огляду характерних особливостей інноваційної культури , яка є результатом соціально-економічної взаємодії суб'єктів інноваційної діяльності підприємства.


Ключові слова


інноваційна культура; інноваційний потенціал; інноватика; менеджмент; інноваційний процес

Повний текст:

PDF

Посилання


Антонюк Л.Л. Інновації: теорія, механізм розробки та комерціалізації: [Монографія] / Л.Л. Антонюк, А.М. Поручник, В.С. Савчук. – К.: КНЕУ, 2008. – 394с. 2. Биконя С. Інноваційна культура – умова реалізації інноваційної політики [Електронний ресурс] // Персонал. – 2006. – № 4. – Режим доступу : http://personal.in.ua/article.php?ida=266 3. Ілляшенко С.М. Управління інноваційним розвитком: навчальний посібник / С.М. Ілляшенко. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Суми : ВТД “Університетська книга”; К.: Видавничий дім “Княгиня Ольга”, 2005. – 324 с. 4. Ілляшенко С.М. Роль інноваційної культури у формуванні інноваційно-сприятливого середовища на підприємстві : у 3 т. / С.М. Ілляшенко, Ю.С. Шипуліна : збірка тез доповідей ІІ міжнародної науково-практичної конференції “Економіка та фінанси в умовах глобалізації: досвід, тенденції та перспективи розвитку”. – Макіївка : Макіївський економіко-гуманітарний інститут, 2010. – Т. 3. – С. 69-72.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2013 Ольга Іванівна Вікарчук

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.