DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2013-1(63)-194-197

Оперaції з фінaнcовими інвеcтиціями: нормaтивно-прaвове регулювaння

Павло Миколайович Хомик

Анотація


Визначено перелік нормативно-правових актів регулювання операцій з фінансовими інвестиціями. Охарактеризовано вимоги з регулювання операцій з фінансовими інвестиціями у нормативних актах.

Ключові слова


акції; фінансові інвестиції; цінні папери

Повний текст:

PDF

Посилання


Господарський кодекс України від 16 січня 2003 року № 436-IV .: [електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.nau.ua 2. Дозорець Ольга. Деякі аспекти правого регулювання операцій з цінними паперами за Цивільним і Господарським кодексами України / Ольга Дозорець: [електронний ресурс]. – Режим доступу:http://ua.convdocs.org/ docs/index–64805.html 3. Закон України Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців" 755-IV від 15.05.2003 р. .: [електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.nau.ua/ 4. Закон України "Про акціонерні товариства" від 17.09.2008 № 514-VI 5. Закон України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" N 448/96-ВР від 30.10.96р.: [електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.nau.ua/ 6. Закон України "Про захист іноземних інвестицій від 10.09.1991 р., № 1540 Законодавство України. : [електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.nau.ua 7. Закон України "Про цінні папери та фондовий ринок" N 3480-IV від 23.02.2006 р. .: [електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.nau.ua 8. Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність” №996–XIV від 16.07.99: [електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.nau.ua/ 9. Закон України “Про господарські товариства” від 19.09.1991 № 1576-XII: [електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.nau.ua 10. Закон України “Про зовнішньоекономічну діяльність” від 16.04.1991 № 959-XII: [електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.nau.ua 11. Закон України “Про інститути спільного інвестування (пайові та інвестиційні фонди)” від 15.03.2001 № 2299-III: [електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.nau.ua 12. Закон України “Про страхування” № 85/96-ВР від 07.03.1996: [електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.nau.ua 13. Закон України Про інвестиційну діяльність від 18.09.1991 № 1560-XII: [електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.nau.ua 14. Закон України Про режим іноземного інвестування від 19.03.1996 № 93/96-ВР: [електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.nau.ua 15. Закону України "Про стимулювання інвестиційної діяльності у пріоритетних галузях економіки з метою створення нових робочих місць".від 06.09.2012 № 5205-VI: [електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.nau.ua 16. Закону України “Про цінні папери і фондову біржу” № 1201-XI від 18.06.1991: [електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.nau.ua/ 17. Конституція України № 254к/96-ВР вiд 28.06.1996 зі змінами № 9-рп/2005 (v009p710-05) від 13.10.2005. : [електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.nau.ua/ 18. Концепція “Регулювання інвестиційної діяльності в умовах ринкової трансформації економіки” від 1 червня 1995 р №384: [електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.nau.ua 19. Податковий кодекс України №2756-VI від 2 грудня 2010 р: [електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.nau.ua/ 20. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 12 “Фінансові інвестиції”, затверджене наказом Мінфіну України від 30.11.2001р. №559, зареєстрованим у Мінюсті України 17.05.2000р. за №284/4505: [електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.nau.ua 21. Постанова КМУ Про затвердження Порядку державної реєстрації (перереєстрації) іноземних інвестицій та її анулювання від 06.03.2013 р. № 139 : [електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ukr.buhgalter.com.ua/ news/details/484328/ 22. Постанова КМУ.Деякі питання використання бланків цінних паперів, документів суворої звітності, господарська діяльність № 456 від 14.05.2012 : [електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/ laws/show/456-2012-%D0%BF 23. Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку Про затвердження положення про вимоги до сертифікатів цінних паперів документарної форми існування від 31 липня 1998 р. N 95: [електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.nau.ua 24. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 № 435- IV : [електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.nau.ua


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2013 Павло Миколайович Хомик

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.