DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2013-1(63)-181-183

КОНЦЕПЦІЯ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ

Наталія Миколаївна Савченко

Анотація


Досліджено основні положення вітчизняної концепції управлінського обліку.

Ключові слова


управлінський облік; методологія; елементи

Повний текст:

PDF

Посилання


Бородкін О.С. Внутрішньогосподарський (управлінський) облік: концепція і організація// Бухгалтерський облік і аудит. – 2001. – № 2. – С. 45-53.

Бутинець Ф.Ф. та ін. Бухгалтерський управлінський облік. Навчальний посібник для студентів спеціальності 7.050106 "Облік і аудит" / Ф.Ф. Бутинець, Л.В. Чижевська, Н.В. Герасимчук. – Житомир: ЖІТІ, с. 200-448.

Валуев Б.И. Проблемы бухгалтерского учета // Світ бухгалтерського обліку. – 1998. – № 1 (7). – С. 2-10.

Голов С.Ф. Управлінський облік: концепція й організація // Бухгалтерсь-кий облік і аудит. – 1997. – № 3. – С. 11-18.

Закон України “Про бухгалтерсь-кий облік та фінансовузвітність” http://zakon2.rada.gov.ua

Кірейцев Г.Г. Методологічні аспекти розвитку бухгалтерського обліку // Бухгалтерія в сільському господарстві. – 2000, № 8, серпень. – С. 2-7.

Нападовська Л. Оцінка діяльності центрів відповідальності і трансфертне ціноутворення: пропозиції та зарубіжний досвід // Економіка, фінанси, право, № 1, 2000. – С. 8-10.

Пушкар М.С. Управлінський облік: Навчальний посібник / 3-тє видання стереотипне. – Тернопіль: Карт-бланш, 1998. – 163 с.

Румах О.Х. Управлінський облік у сільськогосподарських підприємствах. – К.: Урожай, 1994. – с. 120.

Сатубалдин С.С. Учет затрат на производство в промышленности США. – М.: Финансы. – 1980. – с. 141.

Словник – довідникфінансиста АПК / За ред. Саблука П.Т. та Дем’яненка М.Я. – К.: 1997. – 234 с.

Стуков С.А. Учет, анализ и рынок. Взгляды на проблему // Бухгалтерский учет. – № 2. – С. 20-25.

Управленческий учет: Учебное пособие / Под редакциейШеремета А.Д. – М.: ФБК-ПРЕСС, 1999. – с. 512.

Чумаченко Н.Г. Учет и анализ в промышленном производстве США. – М.: Финансы, 1971. – 240 с.

Яругова А. Управленческий учет: опыт экономически развитых стран // Пер. с польск. Предисловие Я.В. Соколова. – М.: Финансы и статистика, 1991. – 240 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2016 Наталія Миколаївна Савченко

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.