DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2013-1(63)-155-159

ОБЛІКОВА ПОЛІТИКА ПІДПРИЄМСТВА В ЧАСТИНІ ФОРМУВАННЯ ВИТРАТ НА РОБОЧУ СИЛУ

Юлія Юзефівна Мороз

Анотація


Запропоновано концептуальні підходи до формування витрат на робочу силу в системі інформаційних ресурсів рахунків бухгалтерського обліку.


Ключові слова


облікова політика; витрати; робоча сила

Повний текст:

PDF

Посилання


Офіційний сайт Українських національних новин [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.unn.com.ua. 2. Колот А.М. Методологічні аспекти розвитку теорії розподільчих відносин / А.М. Колот // Економічна теорія. – 2008. – № 4. – С. 3-18. 3. Пивоварчук И.Д. Методические подходы к проблеме повышения стоимости рабочей силы / И.Д. Пивоварчук // Социально-экономические аспекты промышленной политики. Управление человеческими ресурсами: государство, регион, предприятие: сб. науч. тр. В 2 т. – Т. 1 / НАН Украины. Ин-т экономикипром-сти; редкол.: Амоша А.И. (отв. ред.) и др. – Донецк, 2004. – С. 174-182. 4. Павлючук Ю.Н. Управление формированием и определением стоимости персонала в условиях перехода к рыночным отношениям / Ю.Н. Павлючук, А.А. Козлов // Менеджмент в России и за рубежом. –2001. – № 5. – С.39-48. 5. Захарова О.В. Нормативні складові витрат на робочу силу та їх зв’язок з інвестиціями у розвиток персоналу / О.В.Захарова // Збірник наукових праць Приазовського державного технічного університету “Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності”. – 2009. – С. 186-190. 6. Офіційний сайт Державної служби статистики України. – Електронний ресурс – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua. 7. Методичні рекомендації щодо відображення в бухгалтерському обліку операцій з розрахунків з власниками землі та майна, які перебувають у спільній частковій власності [Електронний ресурс]: лист Міністерства аграрної політики від 04.12.2003 р. № 37-27-12/14024. – Режим доступу: http://zakon.nau.ua. 8. Інструкція зі статистики заробітної плати [Електронний ресурс]: наказ Державного комітету статистики України від 13.01.2004 р. № 5. – Режим доступу:http://www.ukrstat.gov.ua. 9. Перелік видів виплат, що здійснюються за рахунок коштів роботодавців, на які не нараховується єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування [Електронний ресурс]: постанова Кабінету Міністрів України від 22.12.2010 р. № 1170. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua. 10. Податковий кодекс України від 02.12.10 р. № 2755-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua. 11. Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування від 20 листопада 2012 року № 5492-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua. 12. Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні [Електронний ресурс]: Закон України від 21.03.1991 р. № 875-XII. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2013 Юлія Юзефівна Мороз

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.