DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2013-1(63)-152-154

АНАЛІЗ ОКРЕМИХ ПОЛОЖЕНЬ МСБО 40 “ІНВЕСТИЦІЙНА НЕРУХОМІСТЬ”

Ольга Іванівна Міронова

Анотація


Розглянуто теоретичні і методологічні основи визнання інвестиційної нерухомості у відповідності до норм Міжнародного стандарту бухгалтерського обліку 40 “Інвестиційна нерухомість” та вивчаються окремі важливі положення Міжнародного стандарту бухгалтерського обліку 40 “Інвестиційна нерухомість”.


Ключові слова


інвестиційна нерухомість; міжнародні стандарти бухгалтерського обліку та фінансової звітності

Повний текст:

PDF

Посилання


ПСБО 32 – Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 32 “Інвестиційна нерухомість”, затверджене Наказом Міністерства фінансів України № 4779 від 02 липня 2007 року. 2. МСБО 40 – Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 40 “Інвестиційна нерухомість”. 3. Голов С.Ф.Бухгалтерський облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами. – [2-ге вид., перероб.і доп.] / С.Ф. Голов, В.М. Костюченко. – Х.: Фактор, 2008. – 1008 с. 4. Міронова О.І. ПСБО 32 “Інвестиційна нерухомість”: практикуючому бухгалтеру про інвестиційну нерухомість / О.І. Міронова // Вісник бухгалтера і аудитора України. – Київ. – 2007. – № 19-20, С. 19-26. 5. Міронова О.І. ПСБО 32: перші поради з практичного застосування / О.І. Міронова // Баланс. – Дніпропетровськ, 2007. – № 58. – С. 18-21. 6. Міронова О.І. Інвестиційна нерухомість та ії справедлива вартість / О.І. Міронова // Баланс. – Дніпропетровськ, 2008. – № 48. – С. 39-43. 7. Міронова О.І. Бухгалтерский учет инвестиционной недвижимости: опыт Украины // Міжнародний збірник наукових праць, 2009. – № 3(15), С. 175-184. 8. Міронова О.І. Інвестиційна нерухомість: бухоблік, оподаткування, страхування, оформлення та реєстрація прав власності / О.І. Міронова. – Х.: Фактор, 2008. – 448 с. 9. Міронова О.І. Інвестиційна нерухомість і фінансові витрати: співставність окремих норм П(С)БО 31 “Фінансові витрати” і П(С)БО 32 “Інвестиційна нерухомість” // Вісник ЖДТУ / Економічні науки. – 2010. – № 1 (51), С. 76. 10. Положення (стандарти) бухгалтерського обліку: коментарі. / За ред. Я. Кавторєвой. – Х.: Фактор, 2008. – 1328 с., С. 1213-1315.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2013 Ольга Іванівна Міронова

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.