DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2013-1(63)-139-143

РОЗВИТОК МЕТОДИКИ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ ОБОРОТНОГО КАПІТАЛУ

Анна Юріївна Масловська

Анотація


Розглянуті теоретичні основи економічного аналізу оборотного капіталу,виявлено інформаційний запит користувачів на основі якого сформовано двоетапну методику економічного аналізу в системі тайм-менеджменту.

Ключові слова


оборотний капітал; нематеріальні активи; бухгалтерський облік; економічний аналіз

Повний текст:

PDF

Посилання


Дерев’янко Ю.М. Дослідження місця та ролі фактора часу в економічній діяльності підприємства [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Mre/2010_4/3_4.pdf 2. Економічний аналіз фінансових результатів та фінансового стану підприємства [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://www.slv.com.ua/book/89/6256.html 3. Оборотні активи за видами економічної діяльності станом на 31 грудня 2011, 2010, 2009 рр. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ukrstat.org/uk/operativ/operativ2011/fin/oaktuvu/oa_ed/oa_ed_u/oa_ed_4_11_u.htm http://ukrstat.org/uk/operativ/operativ2011/fin/oaktuvu/oa_ed/oa_ed_u/oa_ed_4_10_u.htm] [http://ukrstat.org/uk/operativ/operativ2011/fin/oaktuvu/oa_ed/oa_ed_u/oa_ed_4_09_u.htm] 4. Основні соціально-економічні показники країн СНД у січні-вересні 2012 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2012/sesks/sesks_u/secks0912.html 5. ПСБО2“Баланс” [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://www.ukr-law.com.ua/oblik/buh/27-psbo2 6. Слободняк И.А.Использование концепции временной стоимости денег при формировании показателей внутренней бухгалтерской управленческой отчетности: монография / И.А. Слободняк. – Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2010. – 141 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2013 Анна Юріївна Масловська

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.