DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2013-1(63)-108-113

ОПЕРАЦІЇ ХЕДЖУВАННЯ: ІСТОРИКО-ГНОСЕОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ

Валентина Віталіївна Ксендзук

Анотація


Проведено порівняння основних характеристик розвитку міжнародного та вітчизняного строкового ринку, а також визначено особливості здійснення і облікового відображення операцій хеджування в Україні в різні періоди розвитку біржової торгівлі.

Ключові слова


хеджування; строковий ринок; біржова торгівля; фінансові інструменти

Повний текст:

PDF

Посилання


Андрєєва Г.І. Історичні аспекти формування строкового ринку (ринку похідних цінних паперів) і його роль в економіці країни [Електронний ресурс] / Г.І. Андрєєва. – Режим доступу: http://dspace.uabs. edu.ua/bitstream/123456789/5778/1/андрєєва. строковий ринок.pdf. 2. Бурденко І.М. Характеристика основних етапів становлення та розвитку ринку похідних фінансових інструментів України [Електронний ресурс]. / І.М. Бурденко. – Режим доступу: http://dspace.uabs. edu.ua/bitstream/123456789/8582/1/Burdenko.pdf. 3. Воронюк В.М. Проблеми та перспективи розвитку строкового ринку в Україні [Електронний ресурс] / В.М. Воронюк. – Режим доступу: http://bsfa.edu.ua/files/konf_november/voronjuk.pdf. 4. Галанов В.А. Производные инструменты срочного рынка: фьючерсы, опционы, свопы / В.А. Галанов. – М.: Финансы и статистика, 2002. – 464 с. 5. Історія розвитку ринку строкових угод [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://pulib.if.ua/part/1474. 6. Державна служба статистики [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/. 7. Лактіонов О.В. Економічний механізм біржової торгівлі в управлінні ціновим ризиком: автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук: спец. 08.07.05 - Економіка торгівлі та послуг / О.В. Лактіонов. – Харків, 2001. – 16 с. 8. Макаренко І.О. Стійкий розвиток ринку похідних фінансових інструментів України: дис. на здобуття наукового ступеня канд. екон. наук: 08.00.08 / Інна Олександрівна Макаренко. – Суми, 2011. – 264 с. 9. Міщенко В.І. Організація ф’ючерсного валютного рикну / В.І. Міщенко, С.В. Науменкова // Фінанси України. – 1998. – № 10. – С. 60-69. 10. Никитин В.И. Николаевская хлебная биржа. Прошлое и настоящее / В.И. Никитин. – Николаев, 1993. – 119 с. 11. Примостка Л.О. Роль та функції строкового ринку в економічній системі / Л.О. Примостка, О.А. Береславська // Вісник НБУ. – 2004. – С. 16-17. 12. Примостка Л.О. Фінансові деривативи: аналітичні та облікові аспекти: монографія. – К.: КНЕУ, 2001. – 263 с. 13. Прудко А. Становлення та розвиток ринку ф'ючерсних контрактів у світовій практиці та в Україні / А. Прудко // Наукові записки. Юридичні науки. – 2006. – Том 53. – С. 93-96. 14. Сохацька О.М. Ф’ючерсні ринки: історія, сучасність, перспективи становлення в Україні / О.М. Сохацька. – Тернопіль: Економічна думка, 1999. – 408 с. 15. Стукало Н.В. Розвиток фінансового ринку України: роль валютних деривативів / Н.В. Стукало // Механізм регулювання економіки. – 2005. – № 3. – С. 188-191. 16. Фінансові ризики: монографія [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.library.donetsk.ua/monograf.pdf. 17. Хромов О.П. Біржі України в XIX – на початку XX століть / О.П. Хромов // Історія народного господарства та економічної думки України / Збірка наукових праць [Електронний ресурс]. – Частина 1. – Київ, 2009. – 200 c. – Режим доступу: http://politics.ellib.org.ua/pages-5709.html. 18. Ющенко В.А. Управління валютними ризиками: навч. посібник / В.А. Ющенко, В.І. Міщенко. – К.: Знання, КОО, 1998. – 444 с. 19. Strait M. Futures Markets: Modelling, Managing and Monitoring Futures Trading / M. Strait. – London, 1983. – 115 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2013 Валентина Віталіївна Ксендзук

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.