DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2013-1(63)-7-11

АМОРТИЗАЦІЯ МАЙНА: ПОГЛЯД У МИНУЛЕ

Франц Францевич Бутинець

Анотація


Бухгалтери, ще в стародавні часи, мали уявлення про амортизацію, але такого чіткого викладу категорії амортизації, яке засноване на глибокому розумінні у вітчизняній бухгалтерії не зустрічалося.

Ключові слова


амортизація; майно; амортизаційний капітал

Повний текст:

PDF

Посилання


CHIEF EDITOR

Ievdokymov V.V. – Doctor of Economics, Professor, Zhytomyr State Technological University.

Deputy Editor

Oliinyk O.V., Doctor of Economics, professor, Zhytomyr State Technological University.

Executive secretary

Legenchuk S., Doctor of Economics, Professor, Zhytomyr State Technological University, e-mail: legenchyk2014@gmail.com,

tel. 067 3038458

Editorial Board Members:

Valinkevych N.V. – Doctor of Economics, Associate professor,Zhytomyr State Technological University (Zhytomyr,Ukraine);

Vegera S.G. – Doctor of Economics, Prof.,“Polotsk State University” (Novopolotsk, Belarus);

Vygovska N.G. - Doctor of Economics, Prof.,Zhytomyr State Technological University (Zhytomyr,Ukraine);

Golochalova I.M. – Candidate of Economics, Associate professor, Academy of Economic Studies of Moldova (University)(Chisinau, Republic Moldova);

Grytsyshen D.O. – Doctor of Economics, Associate professor,Zhytomyr State Technological University (Zhytomyr,Ukraine);

Dobia M. – Doctor of Economics, Prof., Cracow University of Economics (Kraków, Poland);

Ergashev R.H. – Doctor of Economics, Karshi Engineering Economic Institute (Uzbekistan);

Zhygley І.V. – Doctor of Economics, Prof., Zhytomyr State Technological University (Zhytomyr, Ukraine);

Lagovska О.А. – Doctor of Economics, Prof., Zhytomyr State Technological University (Zhytomyr, Ukraine);

Lokhanova N. - Doctor of Economics, Prof., Odessa National Economic University (Odessa, Ukraine);

Martin S. – PhD, Eastern Michigan University (Ypsilanti, Michigan, U.S.A.);

Marcheva A.О. – Associate professor, Ph.D., D.A. Tsenov Academy of Economics (Svishtov, Bulgaria);

Moshenskyi S.Z. – Doctor of Economics, Prof.,ZhytomyrStateTechnological University (Zhytomyr, Ukraine);

Pankov D.O. – Doctor of Economics, Prof., Belarus State Economic University (Minsk, Republic of Belarus);

Petruk О.М. – Doctor of Economics, Prof., Zhytomyr State Technological University (Zhytomyr, Ukraine);

Pulupenko A.A. – Doctor of Economics, Prof., Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics (Kharkiv, Ukraine);

Romanchuk K.V. – Doctor of Economics, Associate professor, Zhytomyr State Technological University (Zhytomyr, Ukraine);

Svirko S.V. – Doctor of Economics, Prof., Zhytomyr State Technological University (Zhytomyr, Ukraine);

Skrypnyk M.I. – Doctor of Economics, Prof., Kyiv National University of Technologies and Design (Kyiv, Ukraine);

Tarasiuk G.M. – Doctor of Economics, Prof., Zhytomyr State Technological University (Zhytomyr, Ukraine);

Fomina O.V. - Doctor of Economics, Associate professor, Kyiv National University of Trade and Economics (Kyiv, Ukraine);

Tsvetanova R.S. – Associate professor, Ph.D., D.A. Tsenov Academy of Economics (Svishtov, Bulgaria);

Tsurcanu V.I. – Doctor of Economics, Prof., Academy of Economic Studies of Moldova (University) (Chisinau, Republic Moldova);

Chyzhevska L.V. – Doctor of Economics, Prof., Zhytomyr State Technological University (Zhytomyr, Ukraine);

Shulіsta M. – PhD, University of South Bohemia in České Budějovice (Czech Republic).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОРЄвдокимов В.В., доктор економічних наук, професор, Житомирський державний технологічний університет.

ЗАСТУПНИК ГОЛОВНОГО РЕДАКТОРА – Олійник О.В., доктор економічних наук, професор, Житомирський державний технологічний університет.

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ СЕКРЕТАРЛегенчук С.Ф., доктор економічних наук, професор, Житомирський державний технологічний університет, e-mail: legenchyk2014@gmail.com, 
тел. 067 3038458

Члени редакційної колегії:

Валінкевич Н.В. – д.е.н., доц., Житомирський державний технологічний університет (м. Житомир, Україна);

Вегера С.Г. – д.е.н., проф., УО «Полоцький державний університет» (м. Полоцьк, Білорусь);

Виговська Н.Г. – д.е.н., проф., Житомирський державний технологічний університет (м. Житомир, Україна);

Голочалова І.М. – к.е.н., доц., Молдавська економічна академія (м. Кишинів, Молдова);

Грицишен Д.О. – д.е.н., доц., Житомирський державний технологічний університет (м. Житомир, Україна);

Добія М. – д.е.н., проф., Краківський економічний університет (м. Краків, Польща);

Ергашев Рахматулла Хідірович – д.е.н., проф., Каршинський інженерно-економічний інститут (Республіка Узбекистан);

Жиглей І.В. – д.е.н., проф., Житомирський державний технологічний університет (м. Житомир, Україна);

Лаговська О.А. – д.е.н., проф., Житомирський державний технологічний університет (м. Житомир, Україна);

Лоханова Н.О. – д.е.н., проф., Одеський національний економічний університет (м. Одеса, Україна);

Мартін С. – доктор філософії, Східний Мічиганський Університет (EasternMichiganUniversity, USA);

Марчева А.О. – к.е.н., доц., Господарська академія ім. Д.А. Ценова (м. Свіштов, Болгарія);

Мошенський С.З. – д.е.н., проф., Житомирський державний технологічний університет (м. Житомир, Україна);

Панков Д.О. – д.е.н., проф., Білоруський державний економічний університет (м. Мінськ, Білорусь);

Петрук О.М. – д.е.н., проф., Житомирський державний технологічний університет (м. Житомир, Україна);

Пилипенко А.А. – д.е.н., проф., Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця (м. Харків, Україна).

Романчук К.В. – д.е.н., доц., Житомирський державний технологічний університет (м. Житомир, Україна);

Свірко С.В. – д.е.н., проф., Житомирський державний технологічний університет (м. Житомир, Україна);

Скрипник М.І. – д.е.н., проф., Київський національний університет технології і дизайну (м. Київ, Україна);

Тарасюк Г.М. – д.е.н., проф., Житомирський державний технологічний університет (м. Житомир, Україна);

Фоміна О.В. – д.е.н., доц., Київський національний торговельно-економічний університет (м. Київ, Україна);

Цвєтанова Р.С. – к.е.н., доц., Господарська академія ім. Д.А. Ценова (м. Свіштов, Болгарія);

Цуркану В.І. – д.е.н., проф., Молдавська економічна академія (м. Кишинів, Молдова);

Чижевська Л.В. – д.е.н., проф., Житомирський державний технологічний університет (м. Житомир, Україна);

Шуліста М. – к.е.н., Південночеський університет (Че́ська Респу́бліка).

Copyright (c) 2013 Франц Францевич Бутинець

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.