DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2018-3(85)-63-69

Бюджетне планування в Україні: сучасний стан та перспективи вдосконалення

Алла Віталіївна Хомутенко

Анотація


Досліджено сучасний стан реалізації функції планування при здійсненні управління державним бюджетом України. Аргументовано доцільність запровадження в українську практику довгострокового та середньострокового фінансового планування, що охоплювало б усі складові державних фінансів, у т.ч. й державний бюджет. Обґрунтовано необхідність формування теоретико-організаційних і нормативно-правових засад, які урегулюють сутність та порядок планування на перспективу. Запропоновано стратегічне фінансове планування на макрорівні ґрунтувати на оцінці ресурсів та можливостей їх використання, що сприятиме збалансуванню суспільних інтересів і фінансового потенціалу країни. Визначено, що довгострокові бюджетні плани повинні містити загальні показники бюджетного ресурсу, необхідного для виконання регламентованих затвердженою стратегією розвитку або програмою провладної партії, завдань. Проаналізовано норми законодавства, які передбачають необхідність здійснення середньострокового планування в Україні та доведено їх декларативність. Висунуто думку про те, що здійснення середньострокового ковзного фінансового та бюджетного планування сприятиме проведенню послідовної державної політики і підвищенню відповідальності управлінців перед суспільством. Сформовано пропозиції щодо порядку складання перспективних бюджетних планів, зокрема, за рахунок використання інформаційного підходу та закладання запропонованих індикаторів суспільного розвитку. Доведено необхідність встановлення мораторію на внесення змін у короткострокові бюджетні плани, що дозволить суспільству отримувати достовірну інформацію про їх виконання.

Ключові слова


фінансове планування; бюджетне планування; державний бюджет; середньострокові плани; довгострокові плани

Повний текст:

PDF

Посилання


Klimenko, A.V., Korolev, V.A., Dvinskih, D.Ju., Rychkova, N.A. and Slastihina, I.Ju. (2016), «Aktual'nyj opyt zarubezhnyh stran po razvitiju gosudarstvennyh sistem strategicheskogo planirovanija», in parts, Part 2, Nac. issled. un-t «Vysshaja shkola jekonomiki», Izd. dom Vysshej shkoly jekonomiki, Moskva, 40 p., [On-line], available at: https://wp.hse.ru/data/2016/11/14/1110320976/WP8_2016_04_%D0%A7%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C2.pdf

Derjugin, A.N., Arlashkin, I.Ju. and Proka, K.A. (2015), Razrabotka metodicheskih rekomendacij sub#ektam rossijskoj federacii po formirovaniju bjudzhetnoj strategii, Moskva, [On-line], available at: ftp://ftp.repec.org/opt/ReDIF/RePEc/rnp/ppaper/mn19.pdf

Mazjarchuk, V. and Stadnyk, M. (2017), «Mizhnarodnyj dosvid seredn'ostrokovogo planuvannja: uroky dlja Ukrai'ny», Ofis z finansovogo ta ekonomichnogo analizu u Verhovnij Radi Ukrai'ny, [On-line], available at: https://feao.org.ua/wp-content/uploads/2017/06/FEAO_Sered_budget_planning_A5_05_web-2.pdf

Piontkivs'ka, I., Vasyl'jeva, A. and Ruda, Ju. (2017), «Seredn'ostroke bjudzhetne planuvannja v Ukrai'ni: analitychna zapyska», Centr ekonomichnoi' strategii', [On-line], available at: http://ces.org.ua/wp-content/uploads/2017/12/MT-budgeting_.pdf

Fajzullaev, Jo.Sh. and Azizova, I.A. (2010), Srednesrochnoe bjudzhetnoe planirovanie, Izd-vo «infoCOM.UZ», Tashkent, 148 p., [On-line], available at: http://www.publicfinance.uz/upload/files/CBP_book_12shr_rasklad.pdf

Allen, R.I., Chaponda, T., Fisher, L. and Ray, R. (2017), Medium-Term Budget Frameworks in Sub-Saharan African Countries, from sept. 11, [On-line], available at: https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2017/09/11/Medium-Term-Budget-Frameworks-in-Sub-Saharan-African-Countries-45093


Пристатейна бібліографія ГОСТ


 1. Актуальный опыт зарубежных стран по развитию государственных систем стратегического планирования : в ч. Ч. 2 / А.В. Клименко, В.А. Королев, Д.Ю. Двинских, Н.А. Рычкова, И.Ю. Сластихина ; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». – М. : Изд. дом Высшей школы экономики, 2016.– 40 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступа : https://wp.hse.ru/data/2016/11/14/1110320976/WP8_2016_04_%D0%A7%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C2.pdf.
 2. Бюджетний кодекс України : № 2456-VI : від 08.07.10 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2456-17/print.
 3. Висновок Комітету ВРУ : від 12.07.17 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=62047.
 4. Дерюгин А.Н. Разработка методических рекомендаций субъектам российской федерации по формированию бюджетной стратегии / А.Н. Дерюгин, И.Ю. Арлашкин, К.А. Прока. – М., 2015 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : ftp://ftp.repec.org/opt/ReDIF/RePEc/rnp/ppaper/mn19.pdf.
 5. Мазярчук В. Міжнародний досвід середньострокового планування: уроки для України / В.Мазярчук, М.Стадник // Офіс з фінансового та економічного аналізу у Верховній Раді України. – 2017 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://feao.org.ua/wp-content/uploads/2017/06/FEAO_Sered_budget_planning_A5_05_web-2.pdf.
 6. Про затвердження Нормативів вартості створення одного робочого місця у різних галузях економіки : наказ : № 13 : від 19.07.02 / Державний комітет України з будівництва та архітектури [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0628-02.
 7. Про проведення конкурсного відбору проектів наукових досліджень і розробок : наказ : N 474 : станом на 15.05.18 / Міністерство освіти і науки України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-provedennya-konkursnogo-vidboru-proektiv-naukovih-doslidzhen-i-rozrobok.
 8. Основні напрямки бюджетної політики на 2018–2020 роки / Міністерство фінансів. – 2017, червень [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://minfin.gov.ua/uploads/redactor/files/%D0%9E%D0%9D%D0%91%D0%9F%202018-2020.pdf.
 9. Офіційний веб-сайт Державної служби статистики України / Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua.
 10. Піонтківська І. Середньостроке бюджетне планування в Україні: аналітична записка / І.Піонтківська, А.Васильєва, Ю.Руда // Центр економічної стратегії. – 2017 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ces.org.ua/wp-content/uploads/2017/12/MT-budgeting_.pdf.
 11. Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2017 рік та основних макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2018 і 2019 роки : постанова : N 399 : станом на 1.07.16 / Кабінет Міністрів України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : HTTPS://WWW.KMU.GOV.UA/UA/NPAS/249169883.
 12. Про схвалення прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2019–2021 роки : постанова : N 546 : станом на 11.07.18 / Кабінет Міністрів України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-shvalennya-prognozu-ekonomichnogo-i-socialnogo-rozvitku-ukrayini-na-20192021-roki.
 13. Про схвалення Стратегії реформування системи управління державними фінансами на 2017–2020 роки : розпорядження : N 142-р. : станом на 8.02.17 / Кабінет міністрівУкраїни [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/249797370.
 14. Угода про коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна» : указ Президента України : від 27.01.14 / Верховна Рада України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/n0001001-15.
 15. Про стратегію сталого розвитку «Україна–2020» : N 5/2015 : від 12.01.15 / Верховна Рада України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/5/2015.
 16. Уряд схвалив зміни до Бюджетного кодексу щодо середньострокового бюджетного планування / Міністерство фінансів України : від 31.01.18 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.kmu.gov.ua/ua/news/uryad-shvaliv-zmini-do-byudzhetnogo-kodeksu-shodo-serednostrokovogo-byudzhetnogo-planuvannya.
 17. Файзуллаев Ё.Ш. Среднесрочное бюджетное планирование / Ё.Ш. Файзуллаев, И.А. Азизова. – Ташкент : Изд-во «infoCOM.UZ», 2010 – 148 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.publicfinance.uz/upload/files/CBP_book_12shr_rasklad.pdf.
 18. Medium-Term Budget Frameworks in Sub-Saharan African Countries / R.I. Allen, T.Chaponda, L.Fisher, R.Ray. – 2017, sept. 11 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2017/09/11/Medium-Term-Budget-Frameworks-in-Sub-Saharan-African-Countries-45093.
Copyright (c) 2018 Алла Віталіївна Хомутенко

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.