DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2018-3(85)-43-50

Методичні аспекти визначення рівня економічної безпеки підприємства

Наталія Борисівна Проценко, Анжеліка Геннадіївна Проценко

Анотація


Мета дослідження полягає у висвітленні методологічних аспектів визначення рівня економічної безпеки підприємства та специфіки механізму управління цим процесом. В результаті виконаного дослідження визначені основні показники що безпосередньо впливають на рівень економічної безпеки підприємства в нестабільному ринковому середовищі. Це дало змогу запропонувати інтегральний критерій рівня економічної безпеки підприємства на основі функціональних складових економічної безпеки. Запропонована схема розрахунку інтегрального критерію економічної безпеки підприємства. Розроблено алгоритм проведення функціонального аналізу складових економічної безпеки підприємства, що включає визначення структури негативних факторів по кожній функціональній складовій економічної безпеки, визначення заходів, що були вжиті підприємством до моменту проведення оцінки рівня його економічної безпеки та оцінка ефективності вжитих заходів з точки зору нейтралізації конкретних негативних факторів по кожній з функціональних складових, вироблення рекомендацій щодо усунення існуючих негативних впливів і запобігання можливим, оцінювання вартості кожного із запропонованих заходів щодо усунення негативних впливів. Запропонована методика визначення питомої ваги функціональних складових економічної безпеки підприємства. Встановлено, що величина інвестицій, необхідних для забезпечення економічної безпеки підприємства відповідно до дії внутрішнього блоку механізму забезпечення необхідного рівня економічної безпеки. Показано що мінімальний рівень економічної безпеки повинен забезпечувати прибуткову виробничо-господарську діяльність підприємства. Такий підхід до визначення економічної безпеки заснований на тому, що джерелом забезпечення економічної безпеки підприємства є прибуток одержаний в результаті взаємодії підприємства із суб’єктами зовнішнього середовища, тобто в результаті дотримання інтересів підприємства. Чим вище рівень дотримання інтересів підприємства, тим більше величина прибутку, одержаного підприємством. Встановлення рівня економічної безпеки підприємства та їхня інтерпретація залежить від інтенсивності конкуренцій в галузі, де діє підприємство. Така посилка ґрунтується на зробленому висновку: чим нижчий рівень конкуренції на ринку чи в галузі, тим вищий рівень економічної безпеки підприємства і, навпаки, чим вищий рівень конкуренції, тим нижчий рівень економічної безпеки підприємства, оскільки для дотримання беззбитковості необхідні інвестиції.

Ключові слова


економічна безпека підприємства; інтегральний критерій рівня економічної безпеки підприємства; функціональні складові економічної безпеки підприємств; інвестиції для підтримання необхідного рівня економічної безпеки

Повний текст:

PDF

Посилання


Vasyl'civ, T.G. (2008), Ekonomichna bezpeka pidpryjemstva Ukrai'ny: strategija ta mehanizm zmicnennja, monografija, Aral, L'viv, 384 p.

Gladcenko, T.N. (2009), «Indikatory jekonomicheskoj bezopasnosti predprinimatel'skoj dejatel'nosti», Menedzher, No. 12, DonGau, Doneck, pp. 111–113.

Grunin, O.A. and Grunin, S.O. (2012), Jekonomicheskaja bezopasnost' organizacii, Piter, SPB, Minsk, 160 p.

Doneck, L.I. (2008), Ekonomichna bezpeka pidpryjemstva, Centr uchbovoi' literatury, Kyiv, 240 p.

Zubko, M.I. (2012), Ekonomichna bezpeka sub’jektiv pidpryjemstva, Centr uchbovoi' literatury, Kyiv, 226 p.

Kovalev, D. (2000), «Kil'kisna ocinka rivnja ekonomichnoi' bezpeky pidpryjemstva», Ekonomika Ukrai'ny, No. 4, pp. 35–40.

Kozachenko, G.V. (2003), Ekonomichna bezpeka pidpryjemstva: sutnist' ta mehanizm zabezpechennja, monografija, Libra, Kyiv, 2008 p.

Ivanjuta, T.M. (2009), Ekonomichna bezpeka pidpryjemstva, Centr uchbovoi' literatury, Kyiv, 250 p.

Muntjan, I.V. (1999), Ekonomichna bezpeka Ukrai'ny, K., 462 p.

Otenko, I.V. (2012), Ekonomichna bezpeka pidpryjemstva, Vyd.HNEH, Harkiv, 256 p.

Pysarenko, B.A. and Procenko, N.B. (2013), «Diagnostyka ekonomichnoi' bezpeky funkcionuvannja promyslovyh pidpryjemstv», Visnyk ZhDTU, Serija Ekonomichni nauky, No. 3 (63), pp. 282–284.

Pysarenko, B.A. and Procenko, N.B. (2013), Ekonomichna diagnostyka, ZhDTU, Zhytomyr, 356 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


 1. Васильців Т.Г. Економічна безпека підприємства України: стратегія та механізм зміцнення : монографія / Т.Г. Васильців. – Львів : Арал, 2008. – 384 с.
 2. Гладценко Т.Н. Индикаторы экономической безопасности предпринимательской деятельности / Т.Н. Гладченко // Менеджер. – Донецк : ДонГау, 2009. – № 12. – С. 111–113.
 3. Грунин О.А. Экономическая безопасность организации : учеб. пособие / О.А. Грунин, С.О. Грунин. – СПБ : Минск : Питер, 2012. – 160 с.
 4. Донецк Л.І. Економічна безпека підприємства : навч. посібник / Л.І. Донець. – К. : Центр учбової літератури, 2008. – 240 с.
 5. Зубко М.І. Економічна безпека суб’єктів підприємства : навч. посібник / М.І. Зубко. – К. : Центр учбової літератури, 2012. – 226 с.
 6. Ковалев Д. Кількісна оцінка рівня економічної безпеки підприємства / Д.Ковалев // Економіка України. – 2000. – № 4. – С. 35–40.
 7. Козаченко Г.В. Економічна безпека підприємства: сутність та механізм забезпечення : монографія / Г.В. Козаченко. – К. : Лібра, 2003. – 2008 с.
 8. Іванюта Т.М. Економічна безпека підприємства : навч. посібник / Т.М. Іванюта. – К. : Центр учбової літератури, 2009. – 250 с.
 9. Мунтян І.В. Економічна безпека України / В.І. Мунтян. – К., 1999. – 462 с.
 10. Отенко І.В. Економічна безпека підприємства : навч. посібник / І.В. Отенко. – Х. : Вид.ХНЕХ, 2012. – 256 с.
 11. Писаренко Б.А. Діагностика економічної безпеки функціонування промислових підприємств / Б.А. Писаренко, Н.Б. Проценко // Вісник ЖДТУ Економічні науки. – 2013.– № 3 (63). – С. 282–284.
 12. Писаренко Б.А. Економічна діагностика / Б.А. Писаренко, Н.Б. Проценко. – Ж. : ЖДТУ, 2013. – 356 с.
Copyright (c) 2018 Наталія Борисівна Проценко, Анжеліка Геннадіївна Проценко

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.