DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2018-3(85)-39-42

Визначення стейкхолдерів, що впливають на функціонування паливно-енергетичних підприємств

Володимир Анатолійович Величко

Анотація


Доведено, що значний вплив різних груп стейкхолдерів створює умови для виникнення негативних явищ, що призводить до розбалансування системи економічної безпеки. У таких умовах визначення стейкхолдерів, що впливають на функціонування паливно-енергетичних підприємств є актуальним науково-практичним завданням. Метою дослідження є визначення груп стейкхолдерів, що впливають на функціонування паливно-енергетичних підприємств. Визначені внутрішні (власники паливно-енергетичних компаній; менеджмент підприємств; робітники, що виконують виробничо-господарські функції на паливно-енергетичних підприємствах; фінансово-економічні підрозділи; контролюючи підрозділи, що забезпечують контроль і моніторинг за формуванням й використанням всіх видів ресурсів на паливно-енергетичних підприємствах; «силові» підрозділи) й зовнішні (споживачі послуг паливно-енергетичних підприємств; підприємства – споживачі паливно-енергетичних послуг; інші паливно-енергетичні підприємства; інвестори (вітчизняні й іноземні); державні інституції; фінансові та кредитні установи; «силові» органи; контролюючі органи; социз (громадські, профспілкові та інші організації); організації, що забезпечують інформаційний вплив на паливно-енергетичні підприємства засобами масової інформації; територіальна громада) групи стейкхолдерів, що взаємодіють із паливно-енергетичними підприємствами. Встановлено, що для забезпечення протидії негативним явищам важливого значення має визначення груп стейкхолдерів, формування відповідного інформаційно-аналітичного забезпечення, розробки механізмів для підвищення ефективності управлінських рішень.

Ключові слова


стейкхолдери; паливно-енергетичні підприємства; внутрішні та зовнішні групи стейкхолдерів; підвищення ефективності управління

Повний текст:

PDF

Посилання


Goodijk, R. (2003), «Corporate governance and stakeholder management: the ING», CORPORATE OWNERSHIP&CONTROL, Vol. 1, Iss.1, Рр. 159–167.

Jones, T. and Wicks, T. (1999), «Convergent Stakeholder Theory», Academy of Management Review, No. 4, Рр. 887–910.

Clarkson, M.E. (1995), «A Stakeholder Framework for Analyzing and Evaluating Corporate Social Performance», Academy of Management Review, Iss. 20, No. 1, Pр. 92–118.

Mamonov, K.A. (2011), «Orhanizatsiino-ekonomichnyi mekhanizm upravlinnia steikkholderamy budivelnykh kompanii: rozrobka, osoblyvosti vprovadzhennia, informatsiinyi zakhyst», Komunalne hospodarstvo mist, Naukovo-tekhnichnyi zbirnyk, Seriia Ekonomichni nauky, Kharkivska natsionalna akademiia miskoho hospodarstva, Kharkiv, Iss. 100, Pp. 227–234.

Post, J.E., Preston, L. and Sachs, S. (2002), Redefining the Corporation: Stakeholder Management and Organizational Wealth, Stanford University Press, California, 320 р.

Freeman, R.E., Harrison, J.S., Wicks, A.C., Parmar, B.L. and Colle, S. de «Stakeholder Theory. The state of the art», available at: http://books.google.com.

Hill, C. (1992), «Stakeholder-Agency Theory», Journal of Management Studies, Iss. 29, No. 2, Pp.131–154.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


  1. Goodijk R. Corporate governance and stakeholder management: the ING / R.Goodijk // CORPORATE OWNERSHIP&CONTROL. – Vol. 1. – Iss. 1. – 2003. – Рр. 159–167.
  2. Jones T. Convergent Stakeholder Theory / T.Jones, T.Wicks // Academy of Management Review. – 1999. – № 4. – Рр. 887–910.
  3. Clarkson M.E. A Stakeholder Framework for Analyzing and Evaluating Corporate Social Performance / M.E. Clarkson / Academy of Management Review. – 1995. – Vol. 20. – № 1. – Pр. 92–118.
  4. Мамонов К.А. Організаційно-економічний механізм управління стейкхолдерами будівельних компаній: розробка, особливості впровадження, інформаційний захист. Комунальне господарство міст / К.А. Мамонов // Науково-технічний збірник. Серія : Економічні науки. – Харків : Харківська національна академія міського господарства, 2011. – Вип. 100. – С. 227–234.
  5. Post J.E. Redefining the Corporation: Stakeholder Management and Organizational Wealth / J.E. Post, L.Preston, S.Sach. – Stanford University Press, California, 2002. – 320 р.
  6. Селандер Й. Стейкхолдер-менеджмент: управление заинтересованными группами / Й.Селандер [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http:www.classs.ru.
  7. Stakeholder Theory. The state of the art / R.E. Freeman, J.S. Harrison, A.C. Wicks, B.L. Parmar, S.de Colle. – Access mode : http://books.google.com.
  8. Hill C. Stakeholder-Agency Theory / C.Hill // Journal of Management Studies. – 1992. – Vol. 29. – № 2. – Pр. 131–154.
  9. Про схвалення проекту нової редакції Принципів корпоративного управління України, затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку : станом на 11 грудня 2003 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://lib.gendocs.ru/docs/195100/index-3235.html.
Copyright (c) 2018 Володимир Анатолійович Величко

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.