DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2018-3(85)-28-31

Структура системи управління підвищенням рівня економічної безпеки підприємства

Вікторія Вікторівна Коваленко

Анотація


Невід’ємною складовою трансформації економічних відносин в Україні є розробка нових методів управління щодо виходу вітчизняних підприємств легкої промисловості на світовий ринок. На сучасному етапі розвитку євроінтеграції вони не повинні суперечити завданням економічних перетворень в країні. Удосконалення якісного рівня управління діяльністю підприємства потребує негайного дослідження і аналізу комплексу питань, які пов’язані з специфікою підвищення рівня його економічної безпеки, що передбачає необхідність розробки функціональної комплексної системи управління підвищенням рівня економічної безпеки підприємства з метою збільшення прибутку за рахунок наявних переваг в умовах сучасної конкуренції. Така система повинна забезпечувати аналіз і узгодження різного роду чинників, що мають суттєвий вплив на економічну безпеку підприємства, а також регламентувати розробку, реалізацію, аналіз та оцінку якості прийнятих управлінських рішень щодо управління підвищенням рівня економічної безпеки підприємства.

Ключові слова


економічна безпека; керована система; ефективність; дієвість; система управління

Повний текст:

PDF

Посилання


Atamanchuk, G.V. (2014), Teoryja gosudarstvennogo upravlenyja,4th ster., Omega-L, M., 526 р.

Denysenko, M.P. and Kolisnichenko, P.T. (2017), «Zarubizhnyj dosvid reguljuvannja ekonomichnoi' bezpeky», Investycii': praktyka ta dosvid, No. 6, Pp. 15–19.

Bondarenko, O.O. and Levyc'kyj, B.V. (2015), «Kompleksna ocinka finansovo-ekonomichnoi' bezpeky: teoretychnyj ta praktychnyj aspekty», Efektyvna ekonomika, No. 12, Рр. 45–50.

Marushhak, S.M. (2010), «Problemy zastosuvannja isnujujuchyh metodyk ocinky ekonomichnoi' bezpeky dijal'nosti pidpryjemstv», Naukovi praci, Serija Ekonomika, Vol. 145, Iss. 132, Pp. 115–119.

Procenko, N.B. (2016), «Metodologichni aspekty obg'runtuvannja resursiv dlja stvorennja rezerviv pidvyshhennja rivnja ekonomichnoi' bezpeky pidpryjemstv», Visnyk Zhytomyrs'kogo derzhavnogo tehnologichnogo universytetu, No. 4 (78), Рр. 185–191.

Shhekovych, O.S. and Afanas'jeva, M.G. (2013), «Metodologichni pidhody do ocinky ta prognozuvannja ekonomichnoi' bezpeky sub’jektiv gospodarjuvannja na galuzevomu, mizhgaluzevomu ta regional'nomu rivnjah», Ekonomichnyj analiz, zbirnyk naukovyh prac', Vydavnycho-poligrafichnyj centr Ternopil's'kogo nacional'nogo ekonomichnogo universytetu «Ekonomichna dumka», Ternopil', Vol. 14, No. 1, Pp. 184–193.

Marchenko, V.M. and Jevdokymenko, V.M. (2016), «Ekonomichna bezpeka pidpryjemstva za etapamy zhyttjevogo cyklu», Ekonomichnyj visnyk Nacional'nogo tehnichnogo universytetu Ukrai'ny «Kyi'vs'kyj politehnichnyj instytut», No. 13, Рр. 235–241.

Nyzhnyk, V.M. (2013), Pidvyshhennja konkurentnogo potencialu ta ekonomichnoi' bezpeky promyslovyh pidpryjemstv za umov rozvytku globalizacijnyh procesiv, monografija, HNU, Hmel'nyc'kyj, 525 р.

Sudakova, O.I. (2007), «Mehanizm formuvannja ekonomichnoi' bezpeky pidpryjemstva», Ekonomika budivnyctva i mis'kogo gospodarstva, Donbas'ka nac. akad. budivnyctva i mis'kogo gospodarstva, Makii'vka, Vol. 3, No. 4, Рр. 189–196.

Kolisnichenko, P.T. (2017), «Naukovo-metodychni pidhody do ocinky rivnja ekonomichnoi' bezpeky pidpryjemstva», Investycii': praktyka ta dosvid, No. 16, Рр. 38–44.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


  1. Атаманчук Г.В. Теория государственного управления: учебник / Г.В. Атаманчук. – 4-е изд., стер. – М. : Омега-Л, 2014. – 526 с.
  2. Денисенко М.П. Зарубіжний досвід регулювання економічної безпеки / М.П. Денисенко, П.Т. Колісніченко // Інвестиції: практика та досвід. – 2017. – № 6. – С. 15–19.
  3. Бондаренко О.О. Комплексна оцінка фінансово-економічної безпеки: теоретичний та практичний аспекти / О.О. Бондаренко, Б.В. Левицький // Ефективна економіка. – 2015. – № 12. – С. 45–50.
  4. Марущак С.М. Проблеми застосування існуюючих методик оцінки економічної безпеки діяльності підприємств / С.М. Марущак // Наукові праці. Серія : Економіка. – Том 145. – 2010. – Вип. 132. – С. 115–119.
  5. Проценко Н.Б. Методологічні аспекти обґрунтування ресурсів для створення резервів підвищення рівня економічної безпеки підприємств / Н.Б. Проценко // Вісник Житомирського державного технологічного університету. – 2016. – № 4 (78). – С. 185–191.
  6. Щекович О.С. Методологічні підходи до оцінки та прогнозування економічної безпеки суб’єктів господарювання на галузевому, міжгалузевому та регіональному рівнях / О.С. Щекович, М.Г. Афанасьєва // Економічний аналіз : збірник наукових праць. – Тернопіль : Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського національного економічного університету «Економічна думка», 2013. – Том 14. – № 1. – С. 184–193.
  7. Марченко В.М. Економічна безпека підприємства за етапами життєвого циклу / В.М. Марченко, В.М. Євдокименко // Економічний вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». – 2016. – № 13. – С. 235–241.
  8. Нижник В.М. Підвищення конкурентного потенціалу та економічної безпеки промислових підприємств за умов розвитку глобалізаційних процесів : монографія / В.М. Нижник. – Хмельницький : ХНУ, 2013. – 525 с.
  9. Судакова О.І. Механізм формування економічної безпеки підприємства / О.І. Судакова // Економіка будівництва і міського господарства. – Макіївка : Донбаська нац. акад. будівництва і міського господарства, 2007. – Т. 3. – № 4. – С. 189–196.
  10. Колісніченко П.Т. Науково-методичні підходи до оцінки рівня економічної безпеки підприємства / П.Т. Колісніченко // Інвестиції: практика та досвід. – 2017. – № 16. – С. 38–44.
Copyright (c) 2018 Вікторія Вікторівна Коваленко

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.