DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2018-3(85)-13-20

Управлінський облік для центрів відповідальності «витрати»

Світлана Олексіївна Левицька, Дмитро Миколайович Сич

Анотація


Досліджено питання практичного застосування інструментарію управлінського обліку для центрів відповідальності «Витрати» на прикладі виробничих підприємств України. Узагальнено методику та організацію управлінського обліку. Розкрито фактори формування необхідного рівня деталізації та цільової спрямованості облікових процедур. Розглянуто міжнародну практику функціонування центрів відповідальності за одним із пріоритетних напрямків розвитку бізнесу – оптимізацією витрат, а також альтернативні методи калькуляції собівартості готової продукції. Обґрунтовано підходи щодо формування виважених, оперативних та повних інформаційних даних управлінського обліку для потреб управлінців різних рівнів виробничого підприємства, з метою забезпечення збалансованого використання виробничих ресурсів.

Ключові слова


виробниче підприємство; управлінський облік; центри відповідальності; менеджмент; собівартість реалізації готової продукції; витрати; збалансоване використання виробничих ресурсів

Повний текст:

PDF

Посилання


Neil’s Brock Copenhagen Business College (2008), Kultorvet 2, Copenhagen K, Denmark, 250 р.

Butynec', F.F. (2008), Istorija buhgalters'kogo obliku, in 2 parts, Part 1, 2nd ed., dop. i pererob., Ruta, Zhytomyr, 512 p.

Golov, S.F. (2016), «Problemy ta perspektyvy reformuvannja buhgalters'kogo obliku v Ukrai'ni», Buhgalters'kyj oblik i audit, No. 11, pp. 15–23.

Karpova, T.P. (1997), Osnovy upravlencheskogo ucheta, INFRA – M, Moskva, 392 p.

Lyshylenko, O.V. (2006), Buhgalters'kyj upravlins'kyj oblik, CNL, Kyi'v, 254 p., P. 81.

Napadovs'ka, L.V. (2004), «Metodologichni zasady upravlins'kogo obliku», Buhgalters'kyj oblik i audit, No. 4, pp. 26–30.

Valuev, B.I. (1998), «Problemy upravlencheskoj orientacii buhgalterskogo ucheta», Svіt buhgalters'kogo oblіku, No. 1, pp. 2–10.

Olijnyk, O.V. (2013), «Systemnyj pidhid do upravlinnja vytratamy», Strategija ekonomichnogo rozvytku Ukrai'ny, No. 33, pp. 258–264.

Levyc'ka, I.O. (2015), Upravlins'kyj oblik i audytu vytrat na postachannja ta peredachu elektrychnoi' energii' energopostachal'nyh kompanij Ukrai'ny, Dyss. of k.e.n., KNEU, [On-line], available at: http://kneu.edu.ua/userfiles/d-26.006.06/2015/Dis_Levytska.pdf

Farion, I.D. and Pysarenko, T.M. (2003), Buhgalters'kyj upravlins'kyj oblik, in Farion, I.D. (ed.), Ekonomichna dumka, Ternopil', 566 p., P. 161.

Skrypnyk, M.I. (2011), «Pozamovnyj ta poprocesnyj metody kal'kuljuvannja sobivartosti produkcii': perevagy ta nedoliky», Ekonomichni nauky, Cerija Oblik i finansy, Vol. 8, pp. 412–423.

Skrypnyk, M.I. (2009), «Metody obliku vytrat i metody kal'kuljuvannja: sutnist' i spivvidnoshennja ponjat'», Problemy teorii' ta metodologii' buhgalters'kogo obliku, kontrolju i analizu, mizhn. zb-k nauk. prac', No. 2 (14), pp. 202–206.

Myhajlyshyn, N.P. and Mel'nyk, N.G. (2015), «Progresyvni kal'kuljacijni systemy», Global'ni ta nacional'ni problemy ekonomiky, Vol. 5, pp. 1008–1012.

Shevchuk, N.A. and Mihnevych, V.I. (2011), «Doslidzhennja vitchyznjanyh ta zarubizhnyh metodiv upravlinnja sobivartistju produkcii'», Suchasni problemy ekonomiky ta pidpryjemnyctvo, Vol. 6, pp. 219–223.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


 1. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні : закон : від 16.11.2017 : ред. N 2210-VIII (2210-19) / Верховна Рада України // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 1999. – N 40, ст. 365.
 2. Функції управлінського обліку : міжнародна практика [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://buhgalterskiy_oblik_ta_audi/predmet_metod_printsipi_funktsiyi.
 3. Neil’s Brock Copenhagen Business College : Kultorvet 2. – Denmark : Copenhagen K, 2008. – 250 р.
 4. Бутинець Ф.Ф. Історія бухгалтерського обліку : навч. посібник : у 2–х ч. Ч. 1 / Ф.Ф. Бутинець. – 2–ге вид., доп. і перероб. – Житомир : Рута, 2008. – 512 с.
 5. Голов С.Ф. Проблеми та перспективи реформування бухгалтерського обліку в Україні / С.Ф. Голов // Бухгалтерський облік і аудит. – 2016. – № 11. – С. 15–23.
 6. Карпова Т.П. Основы управленческого учета : учеб. пособие / Т.П. Карпова. – М. : ИНФРА – М, 1997. – 392 с.
 7. Лишиленко О.В. Бухгалтерський управлінський облік : навч. посібник / О.В. Лишиленко. – К. : ЦНЛ, 2006. – 254 с. – С. 81.
 8. Нападовська Л.В. Методологічні засади управлінського обліку / Л.В. Нападовська // Бухгалтерський облік і аудит. – 2004. – № 4. – С. 26–30.
 9. Валуев Б.И. Проблемы управленческой ориентации бухгалтерского учета / Б.И. Валуев // Світ бухгалтерського обліку. – 1998. – № 1. – С. 2–10.
 10. Олійник О.В. Системний підхід до управління витратами / О.В. Олійник // Стратегія економічного розвитку України. – 2013. – № 33. – С. 258–264.
 11. Левицька І.О. Управлінський облік і аудиту витрат на постачання та передачу електричної енергії енергопостачальних компаній України : дис. … к.е.н. / І.О. Левицька. – КНЕУ, 2015 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://kneu.edu.ua/userf iles/d-26.006.06/2015/Dis_Levytska.pdf.
 12. Фаріон І.Д. Бухгалтерський управлінський облік : навч. посібник / І.Д. Фаріон, Т.М. Писаренко ; ред. І.Д. Фаріон. – Тернопіль : Економічна думка, 2003. – 566 с. – С. 161.
 13. Pursuing CMA-USA [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.linkedin.com/pulse/scope-management-accounting-siddiqui-bba-mba.
 14. Ефективний управлінський облік: оптимізація рішень та створення успішних організацій – CGMA, AICPA [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.cgma.org/content/dam/cgma/resources/reports/download.pdf.
 15. Скрипник М.І. Позамовний та попроцесний методи калькулювання собівартості продукції: переваги та недоліки / М.І. Скрипник // Економічні науки. Cерія : Облік і фінанси. – 2011. – Вип. 8. – С. 412–423.
 16. Скрипник М.І. Методи обліку витрат і методи калькулювання: сутність і співвідношення понять / М.І. Скрипник // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу : міжн. зб-к наук. праць. – 2009. – № 2 (14). – С. 202–206.
 17. Михайлишин Н.П. Прогресивні калькуляційні системи / Н.П. Михайлишин, Н.Г. Мельник // Глобальні та національні  проблеми економіки. – 2015. – Вип. 5. – С. 1008–1012.
 18. Шевчук Н.А. Дослідження вітчизняних та зарубіжних методів управління собівартістю продукції / Н.А. Шевчук, В.І. Міхневич // Сучасні проблеми економіки та підприємництво. – 2011. – Вип. 6. – С. 219–223.
 19. Panorama Consulting Solutions [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.panorama-consulting.com/overview-of-the-top-10-erp-systems.
Copyright (c) 2018 Світлана Олексіївна Левицька, Дмитро Миколайович Сич

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.