DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2018-3(85)-8-12

Концептуальні основи управлінського обліку витрат та підходи до його автоматизації

Василь Романович Голик

Анотація


У даній роботі розглянуті питання, пов’язані з концептуальними основами управлінського обліку. Дослідження сутності дефініції «управлінський облік» дозволило розкрити значення даного поняття, яке в кінцевому результаті полягає в підвищені ефективності господарсько-фінансової діяльності підприємства. В статті значна увага була приділена підходам автоматизації систем бюджетування, бухгалтерського обліку, аналізу і управлінського обліку, що дозволило виокремити два підходи автоматизації: впровадження нової програми або створити нову розробивши якісне технічне завдання. Проведене дослідження дозволило виокремити найбільш розповсюджені проблеми і помилки автоматизації управлінського обліку: слабкий зв'язок зі стратегією розвитку підприємства; неучасть керівництва в процесі розробки й впровадження системи; спроби автоматизувати «все відразу».

Ключові слова


витрати; облік; управління; управлінський облік; управління витратами; автоматизована система

Повний текст:

PDF

Посилання


Apcherch, A. (2002), Upravlencheskiy uchet: printsipy i praktika, Translate by English, in Sokolova, Ya.V. and others (ed.), «Finansy i statistika», M., 952 p.

Dzhuran, D. (2005), Planirovanie radi kachestva, Translate by English, Olimp– Biznes, M., 368 p.

Druri, K. (2012), Upravlencheskiy uchet dlya biznes-resheniy, Translate by English, Yuniti–Dana, M., 655 p.

Karpova, T.P. Upravlencheskiy uchet: uchebnik dlya vuzov, YuNITI, M., 388 p.

Kondratova, I.G. (2000), Osnovy upravlencheskogo ucheta, Finansy i statistika, M., 160 p.

Pushkar, M.S. (1999), Tendencii' ta zakonomirnosti rozvytku buhgalters'kogo obliku v Ukrai'ni (teoretyko-metodologichni aspekty), monografija, Ekonomichna dumka, Ternopil', 422 p.

Solov'eva, O.V. (2004), MSFO i GAAP: uchet i otchetnost', ID FBK-PRESS, M., 256 p.

Usatova, L.V. (2008), Formirovanie upravlencheskoy i nalogovoy sostavlyayushchey uchetno-analiticheskoy sistemy raskhodov v usloviyakh neopredelennosti v period transformatsii mezhdunarodnykh standartov finansovoy otchetnosti, abstract of d.e.n., Orel, 48 p.

Yakupov, I.Z. (2009), Upravlencheskiy uchet zatrat po stadiyam zhiznennogo tsikla produkta, abstract of k.e.n., Kazan', 24 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


 1. Апчерч А. Управленческий учет: принципы и практика : пер. с англ. / А.Апчерч / под ред. Я.В. Соколова и другие. – М. : «Финансы и статистика», 2002. – 952 с.
 2. Джуран Д. Планирование ради качества : пер. с англ. / Д.Джуран. – М. : Олимп– Бизнес, 2005. – 368 с.
 3. Друри К. Управленческий учет для бизнес-решений : пер. с англ. / К.Друри. – М. : Юнити–Дана, 2012. – 655 c.
 4. Карпова Т.П. Управленческий учет: учебник для вузов / Т.П. Карпова. – М. : ЮНИТИ, 2008. – 388 с.
 5. Кондратова И.Г. Основы управленческого учета / И.Г. Кондратова. – М. : Финансы и статистика, 2000. – 160 с.
 6. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні : закон України : станом на 16 липня 1999 р. : № 996-ХІV / Все про бухгалтерський облік. – 2011. – № 10. – С. 1–3.
 7. Пушкар М.С. Тенденції та закономірності розвитку бухгалтерського обліку в Україні (теоретико-методологічні аспекти) : монографія / М.С. Пушкар. – Тернопіль : Економічна думка, 1999. – 422 с.
 8. Соловьева О.В. МСФО и ГААП: учет и отчетность / О.В. Соловьева. – М. : ИД ФБК-ПРЕСС, 2004. – 256 с.
 9. Усатова Л.В. Формирование управленческой и налоговой составляющей учетно-аналитической системы расходов в условиях неопределенности в период трансформации международных стандартов финансовой отчетности : автореферат дис. … д.э.н. : Спец. 08.00.12 / Л.В. Усатова. − Орел, 2008. – 48 с.
 10. Шеметов П.В. Эффективний управленческий контроль / П.В. Шеметов [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.bishelp.ru/uprbiz /opit/0705kontrol.php.
 11. Якупов И.З. Управленческий учет затрат по стадиям жизненного цикла продукта : автореф. дис. … к.э.н. : Спец. 08.00.12 «Бухгалтерский учет, статистика» / И.З. Якупов. – Казань, 2009. – 24 с.
Copyright (c) 2018 Василь Романович Голик

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.