DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2018-3(85)-8-12

Концептуальні основи управлінського обліку витрат та підходи до його автоматизації

Василь Романович Голик

Анотація


У даній роботі розглянуті питання, пов’язані з концептуальними основами управлінського обліку. Дослідження сутності дефініції «управлінський облік» дозволило розкрити значення даного поняття, яке в кінцевому результаті полягає в підвищені ефективності господарсько-фінансової діяльності підприємства. В статті значна увага була приділена підходам автоматизації систем бюджетування, бухгалтерського обліку, аналізу і управлінського обліку, що дозволило виокремити два підходи автоматизації: впровадження нової програми або створити нову розробивши якісне технічне завдання. Проведене дослідження дозволило виокремити найбільш розповсюджені проблеми і помилки автоматизації управлінського обліку: слабкий зв'язок зі стратегією розвитку підприємства; неучасть керівництва в процесі розробки й впровадження системи; спроби автоматизувати «все відразу».

Ключові слова


витрати; облік; управління; управлінський облік; управління витратами; автоматизована система

Повний текст:

PDF

Посилання


Apcherch, A. (2002), Upravlencheskiy uchet: printsipy i praktika, Translate by English, in Sokolova, Ya.V. and others (ed.), «Finansy i statistika», M., 952 p.

Dzhuran, D. (2005), Planirovanie radi kachestva, Translate by English, Olimp– Biznes, M., 368 p.

Druri, K. (2012), Upravlencheskiy uchet dlya biznes-resheniy, Translate by English, Yuniti–Dana, M., 655 p.

Karpova, T.P. Upravlencheskiy uchet: uchebnik dlya vuzov, YuNITI, M., 388 p.

Kondratova, I.G. (2000), Osnovy upravlencheskogo ucheta, Finansy i statistika, M., 160 p.

Verhovna rada Ukrai'ny (1999), Zakon Ukrai'ny «Pro buhgalters'kyj oblik ta finansovu zvitnist' v Ukrai'ni», stanom na 16 lypnja, No. 996-HIV, «Vse pro buhgalters'kyj oblik», 2011, No. 10, Pp. 1–3.

Pushkar, M.S. (1999), Tendencii' ta zakonomirnosti rozvytku buhgalters'kogo obliku v Ukrai'ni (teoretyko-metodologichni aspekty), monografija, Ekonomichna dumka, Ternopil', 422 p.

Solov'eva, O.V. (2004), MSFO i GAAP: uchet i otchetnost', ID FBK-PRESS, M., 256 p.

Usatova, L.V. (2008), Formirovanie upravlencheskoy i nalogovoy sostavlyayushchey uchetno-analiticheskoy sistemy raskhodov v usloviyakh neopredelennosti v period transformatsii mezhdunarodnykh standartov finansovoy otchetnosti, abstract of d.e.n., Orel, 48 p.

Shemetov, P.V. «Effektivniy upravlencheskiy kontrol'», аvailable at: http://www.bishelp.ru/uprbiz /opit/0705kontrol.ph

Yakupov, I.Z. (2009), Upravlencheskiy uchet zatrat po stadiyam zhiznennogo tsikla produkta, abstract of k.e.n., Kazan', 24 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


 1. Апчерч А. Управленческий учет: принципы и практика : пер. с англ. / А.Апчерч / под ред. Я.В. Соколова и другие. – М. : «Финансы и статистика», 2002. – 952 с.
 2. Джуран Д. Планирование ради качества : пер. с англ. / Д.Джуран. – М. : Олимп– Бизнес, 2005. – 368 с.
 3. Друри К. Управленческий учет для бизнес-решений : пер. с англ. / К.Друри. – М. : Юнити–Дана, 2012. – 655 c.
 4. Карпова Т.П. Управленческий учет: учебник для вузов / Т.П. Карпова. – М. : ЮНИТИ, 2008. – 388 с.
 5. Кондратова И.Г. Основы управленческого учета / И.Г. Кондратова. – М. : Финансы и статистика, 2000. – 160 с.
 6. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні : закон України : станом на 16 липня 1999 р. : № 996-ХІV / Все про бухгалтерський облік. – 2011. – № 10. – С. 1–3.
 7. Пушкар М.С. Тенденції та закономірності розвитку бухгалтерського обліку в Україні (теоретико-методологічні аспекти) : монографія / М.С. Пушкар. – Тернопіль : Економічна думка, 1999. – 422 с.
 8. Соловьева О.В. МСФО и ГААП: учет и отчетность / О.В. Соловьева. – М. : ИД ФБК-ПРЕСС, 2004. – 256 с.
 9. Усатова Л.В. Формирование управленческой и налоговой составляющей учетно-аналитической системы расходов в условиях неопределенности в период трансформации международных стандартов финансовой отчетности : автореферат дис. … д.э.н. : Спец. 08.00.12 / Л.В. Усатова. − Орел, 2008. – 48 с.
 10. Шеметов П.В. Эффективний управленческий контроль / П.В. Шеметов [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.bishelp.ru/uprbiz /opit/0705kontrol.php.
 11. Якупов И.З. Управленческий учет затрат по стадиям жизненного цикла продукта : автореф. дис. … к.э.н. : Спец. 08.00.12 «Бухгалтерский учет, статистика» / И.З. Якупов. – Казань, 2009. – 24 с.
Copyright (c) 2018 Василь Романович Голик

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.