DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2018-2(84)-118-124

Стратегічний розвиток туристичної галузі в Житомирській області

Наталія Георгіївна Виговська, Ірина Василівна Саух

Анотація


Присвячено оцінці можливостей стратегічного розвитку туристичної сфери Житомирської області. Авторами доведено, що сьогодні існує невідповідність між складністю зовнішнього середовища, в якому функціонують туристичні підприємства, та простотою організаційно-правових форм, в якій існує більшість туристичних підприємств, що породжує невідповідність між уніфікацією методів стратегічного управління та їх унікальністю для кожного окремо взятого підприємства. Визначено, що стратегічний розвиток туристичної сфери необхідно досліджувати через призму використання методів стратегічного аналізу, який передбачає ідентифікацію зовнішніх факторів впливу на підприємства. Об’єктом дослідження у статті визначено стратегічний розвиток туристичної галузі в Житомирській області. Виходячи з цього, метою статті є оцінка проблем функціонування туристичної галузі в Житомирській області за допомогою сучасної методології досліджень (зокрема, методів стратегічного аналізу зовнішнього середовища) та формування напрямів стратегічного розвитку місцевого туризму. Визначено, що об’єктивними причинами зменшення туристів у регіоні протягом останніх років є проведення АТО на Сході України, недосконалість нормативно-правового забезпечення, що регламентує ведення туристичного бізнесу, недостатні рекламні заходи щодо просування вітчизняного туристичного продукту як на території Житомирської області, так і за кордоном. За допомогою використання методу стратегічного аналізу (SWOT-аналізу) виявлено сильні та слабкі сторони туризму даного регіону, загрози його функціонування та можливості їх усунення. На підставі оцінки наявної місцевої стратегії розвитку Житомирської області до 2020 року запропоновано напрями подальшого розвитку регіонального туризму в контексті законодавчої, інформаційно-маркетингової, інфраструктурної, науково-навчальної, кадрової та фінансових складових, реалізація яких сприятиме збільшенню інвестиційної привабливості Житомирщини та її туристичного іміджу.

Ключові слова


стратегічний розвиток; туризм; туристичні потоки; SWOT-аналіз

Повний текст:

PDF

Посилання


Aleksandrova, A.Yu. (2004), Mezhdunarodnyy turizm, M., 470 р.

Balashova, R.І. (2008), «Rozvitok metodіv otsіnki efektivnostі dіyal'nostі turistichnikh pіdpriєmstv» // Vіsnik DІTB, No. 12, рр. 99–108.

Visochan, O.S. (2015), «Rozvitok teorії ta metodologії oblіku u sub’єktіv turistichnoї dіyal'nostі», abstract of diss. d.e.n., spec. 08.00.09, Zhitomir, ZhDTU.

Kostritsya, M. (2006), Sіl's'kiy turizm: teorіya, metodologіya, praktika, monografіya, ZhDTU, Zhitomir, 196 р.

Verhovna Rada Ukrai'ny (2015), Zakon Ukrai'ny «Pro vnesennya zmіn do Zakonu Ukraїni «Pro turizm», stanom na 15 sichnja, No. 124-VIII, Vіdomostі Verkhovnoї Radi Ukrai'ny, No. 14.

Oficijnyj sajt upravlinnja kul'tury Zhytomyrs'koi' oblasnoi' derzhavnoi' administracii', available at: http://ukt.zhitomir-region.gov.ua/

Oficijnyj sajt Golovnogo upravlinnja statystyky u Zhytomyrs'kij oblasti, available at: http://www.zt.ukrstat.gov.ua

Statystychnyj bjuleten' (2015), «Turystychna dijal'nist' v Ukrai'ni», 2010–2014 rokah», available at: http://ukrstat.gov.ua

Statystychnyj bjuleten' (2015), «Turystychna dijal'nist' v Ukrai'ni u 2014 roci», Kyi'v, available at: http://ukrstat.gov.ua

Statystychnyj bjuleten' (2016), «Turystychna dijal'nist' v Ukrai'ni u 2015 roci», Kyi'v, available at: http://ukrstat.gov.ua

Statystychnyj bjuleten' (2017), «Turystychna dijal'nist' v Ukrai'ni u 2016 roci», Kyi'v, available at: http://ukrstat.gov.ua

Oficijnyj sajt Zhytomyrs'koi' oblasnoi' rady «Strategija rozvytku Zhytomyrs'koi' oblasti do 2020 roku, available at: http://zt-rada.gov.ua/pages/p1778


Пристатейна бібліографія ГОСТ


 1. Александрова А.Ю. Международный туризм / А.Ю. Александрова. – М. : Аспект Пресс, 2004. – 470 с.
 2. Балашова Р.І. Розвиток методів оцінки ефективності діяльності туристичних підприємств / Р.І. Балашова // Вісник ДІТБ. – 2008. – № 12. – С. 99–108.
 3. Височан О.С. Розвиток теорії та методології обліку у суб’єктів туристичної діяльності : дис. д.е.н. : спец. 08.00.09 / О.С. Височан. – Житомир : ЖДТУ, 2015.
 4. Костриця М. Сільський туризм: теорія, методологія, практика : монографія / М.Костриця. – Житомир : ЖДТУ, 2006. – 196 с.
 5. Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про туризм» : станом на 15 січня 2015 : № 124-VIII / Верховна Рада України. – 2015. – № 14.
 6. Офіційний сайт управління культури Житомирської обласної державної адміністрації [Електронний ресурс]. – Режим доступа : http://ukt.zhitomir-region.gov.ua/.
 7. Офіційний сайт Головного управління статистики у Житомирській області [Електронний ресурс]. – Режим доступа : http://www.zt.ukrstat.gov.ua.
 8. Статистичний бюлетень «Туристична діяльність в Україні у 2010-2014 роках» [Електронний ресурс]. – Режим доступа : http://ukrstat.gov.ua.
 9. Статистичний бюлетень «Туристична діяльність в Україні у 2014 році». – Київ, 2015 [Електронний ресурс]. – Режим доступа : http://ukrstat.gov.ua.
 10. Статистичний бюлетень «Туристична діяльність в Україні у 2015 році». – Київ, 2016 [Електронний ресурс]. – Режим доступа : http://ukrstat.gov.ua.
 11. Статистичний бюлетень «Туристична діяльність в Україні у 2016 році». – Київ, 2017 [Електронний ресурс]. – Режим доступа : http://ukrstat.gov.ua.
 12. Офіційний сайт Житомирської обласної ради «Стратегія розвитку Житомирської області до 2020 р.» [Електронний ресурс]. – Режим доступа : http://zt-rada.gov.ua/pages/p1778.
Copyright (c) 2018 Наталія Георгіївна Виговська, Ірина Василівна Саух

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.