DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2018-2(84)-103-108

Помилка людини серед причин виробничого травматизму

Ігор Володимирович Фірман, Світлана Василівна Тимошук, Володимир Михайлович Фірман

Анотація


У роботі розглянуто роль людського чинника серед причин виникнення небезпечних ситуацій. Проведено аналіз статистичних даних щодо кількості нещасних випадків виробничого характеру, а також нещасних випадків зі смертельними наслідками в період з 2005 по 2017 роки. Встановлено, що рівень травматизму зменшується, проте зростають витрати пов’язані із ліквідацією наслідків нещасних випадків. Дослідження показали, що людський чинник може бути причиною нещасних випадків на робочому місці, але також він є ключем до з’ясування того, як на дії працівників впливають інші аспекти трудового процесу. На підставі відомих моделей виникнення аварійних ситуацій, запропоновано підходи на яких базуються методи практичної реалізації профілактичних заходів. Працівники повинні усвідомити, що важливим елементом у підвищені рівня безпеки виробництва є формування культури безпеки праці, позитивного ставлення до питань безпеки, поваги, активної взаємодії у запобіганні реалізації ризиків на робочому місці. Лише спільні зусилля роботодавців, працівників, та органів державної влади можуть вирішити питання безпеки праці на кожному робочому місці.

Ключові слова


виробничий травматизм; безпека праці; нещасний випадок; профілактика; людський чинник

Повний текст:

PDF

Посилання


Benavides, F.G., Benach, J., Martínez, J.M. and González, S. (2005), «Description of fatal occupational injury rates in five selected European Union countries: Austria, Finland, France, Spain and Sweden», Safety Science, Vol. 43, Issue 8, pр. 497–502.

Bonsu, J., van Dyk, W., Franzidis, J-P., Petersen, F. and Isafiade, A. (2016), «A systems approach to mining safety: an application of the Swiss Cheese Model», Journal of the Southern African Institute of Mining and Metallurgy, Vol. 116, No. 8, pp. 776–784.

Derzhavna sluzhba Ukrai'ny z pytan' praci, [On-line], available at: http://dsp.gov.ua

Fond social'nogo strahuvannja Ukrai'ny, [On-line], available at: http://www.fssu.gov.ua

Hale, A.R. and Glendon, A.I. (1987), Industrial safety series, Vol. 2 «Individual behaviour in the control of danger», US: Elsevier Science, New York, 437 р.

Leveson, N. (2004), «A New Accident Model for Engineering Safer Systems», Safety Science, Vol. 42, No. 4, pp. 237–270.

Luigi, M., Pietikäinen, E., Reiman, T., Heikkilä, J. and Ruuhilehto, K. (2011), Patient safety management. Available models and systems, Publisher VTT Technical Research Centre of Finland, 50 p., [On-line], available at: http://www.vtt.fi/inf/pdf/workingpapers/2011/W169.pdf

Panasjuk, I.V. and Mykytenko, L.I. (2012), «Ljuds'kyj faktor u formuvanni bezpeky praci», Tehnologii' ta dyzajn, No. 2 (3), pp. 4–8.

«OHS Body of Knowledge Models of Causation: Safety» (2012), from April, [On-line], available at: http://www.ohsbok.org.au/wp-сontent/uploads/2013/12/32-Models-of-causation-Safety.pdf

Reason, J. (2000), «Human error: models and management», British Medical Journal, Vol. 320 (7237), pр. 768–770.

Reason, J. (1997), Managing the risks of organizational accidents, Ashgate, Aldershot, 252 р.

Reason, J. (2000), «Safety paradoxes and safety culture», International Journal of Injury Control and Safety Promotion, Vol. 7, Issue 1, pр. 3–14.

Tairova, T.M. (2014), Metodologichni zasady monitoryngu vyrobnychogo travmatyzmu, monografija, «Osnova», Kyi'v, 201 p.

Tai'rova, T.M. (2016), Problemy ohorony praci v Ukrai'ni, GU «NNYYPBOT», Vol. 32, Kyi'v, pp. 3–15.

Shevchuk, O.A. (2013), «Ljuds'kyj chynnyk vynyknennja nebezpechnyh sytuacij u vyrobnychomu seredovyshhi», Visnyk Zhytomyrs'kogo derzhavnogo universytetu imeni Ivana Franka, No. 72, pp. 192–197.

Villanueva, V. and Garcia, A.M. (2011), «Individual and occupational factors related to fatal occupational injuries: A case-control study», Accident Analysis & Prevention, Vol. 43, Issue 1, pр. 123–127.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


 1. Description of fatal occupational injury rates in five selected European Union countries: Austria, Finland, France, Spain and Sweden / F.G. Benavides, J.Benach, J.M. Martínez, S.González // Safety Science. – 2005. – Vol. 43, Issue 8. – Рр. 497–502.
 2. A systems approach to mining safety: an application of the Swiss Cheese Model / J.Bonsu, W. van Dyk, J-P. Franzidis, F.Petersen, A.Isafiade // Journal of the Southern African Institute of Mining and Metallurgy. – Vol. 116, No. 8. – 2016. – Рp. 776–784.
 3. Державна служба України з питань праці [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://dsp.gov.ua.
 4. Фонд соціального страхування України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.fssu.gov.ua.
 5. Hale A.R. Industrial safety series. Vol. 2. Individual behaviour in the control of danger / A.R. Hale, A.I. Glendon. – New York : US: Elsevier Science, 1987. – 437 р.
 6. Leveson N. A New Accident Model for Engineering Safer Systems / N.Leveson // Safety Science. – 2004. – Vol. 42, No. 4. – Рp. 237–270.
 7. Patient safety management. Available models and systems / M.Luigi, E.Pietikäinen, T.Reiman, J.Heikkilä, K.Ruuhilehto. – Publisher VTT Technical Research Centre of Finland, 2011. – 50 p. [On-line]. – Access mode : http://www.vtt.fi/inf/pdf/workingpapers/2011/W169.pdf.
 8. Панасюк І.В. Людський фактор у формуванні безпеки праці / І.В. Панасюк, Л.І. Микитенко // Технології та дизайн. – 2012. – № 2 (3). – С. 4–8.
 9. OHS Body of Knowledge Models of Causation: Safety. – April, 2012. – [On-line]. – Access mode : http://www.ohsbok.org.au/wp-сontent/uploads/2013/12/32-Models-of-causation-Safety.pdf.
 10. Reason J. Human error: models and management / J.Reason // British Medical Journal. – 2000. – Vol. 320 (7237). – Рр. 768–770.
 11. Reason J. Managing the risks of organizational accidents / J.Reason. – Aldershot : Ashgate, 1997. – 252 р.
 12. Reason J. Safety paradoxes and safety culture / J.Reason // International Journal of Injury Control and Safety Promotion. – 2000. – Vol. 7, Issue 1. – Рр. 3–14.
 13. Таірова Т.М. Методологічні засади моніторингу виробничого травматизму : монографія / Т.М. Таірова. – К. : «Основа», 2014. – 201 с.
 14. Таїрова Т.М. Проблеми охорони праці в Україні / Т.М Таїрова. – К. : ГУ «ННИИПБОТ», 2016. – Вип. 32. – С. 3–15.
 15. Шевчук О.А. Людський чинник виникнення небезпечних ситуацій у виробничому середовищі / О.А. Шевчук // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. – 2013. – № 72. – С. 192–197.
 16. Villanueva V. Individual and occupational factors related to fatal occupational injuries: A case-control study / V.Villanueva, A.M. Garcia // Accident Analysis & Prevention. – 2011. – Vol. 43, Issue 1. – Pр. 123–127.
Copyright (c) 2018 Ігор Володимирович Фірман, Світлана Василівна Тимошук, Володимир Михайлович Фірман

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.