DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2018-2(84)-96-102

Емпіричний аналіз кадрової безпеки корпоративного сектору

Володимир Анатолійович Панченко

Анотація


Виконаний емпіричний аналіз кадрової безпеки корпоративного сектору підприємств різного таксонометричного рівня та отримана низькі рекомендацій та висновків щодо підвищення якості управління системою кадрової безпеки підприємства. За отриманими результатами сформовані висновки: 1) з початку 2000-х років спостерігається деяка стабілізація обсягу інформації на душу населення, що свідчить про перевищення темпів зростання чисельності населення у порівняні із темпами зростання обсягів інформації до 2000-х років й стабілізацію їх співвідношення у наступний період; 2) темпи зростання щорічного ВВП на душу населення у світі перевищують темпи зростання обсягів інформації на душу населення в середньому для всього світу; 3) корпорації свідомо підвищують витрати на кадрову безпеку корпоративного сектору, тобто дотримуються світових трендів й це позитивний факт; 4) ВВП та його % на душу населення в годину у обсягу кадрової безпеки корпоративного сектору зростає повільними темпами й це зростання корелює із витратами на кадрову безпеку корпоративного сектору; 5) частина унікальних уразливостей у обсягу кадрової безпеки корпоративного сектору суттєво зростає, починаючи з моменту прояву інтересів – тобто з 2002 р., що може свідчить про виникнення попиту їх застосування у корпоративному секторі у сфері кадрової безпеки тільки з цього часу.

Ключові слова


кадрова безпека; емпіричний аналіз; економічна безпека; якісні показники

Повний текст:

PDF

Посилання


Khorev, A.I., Gorkovenko, Ye.V. and Platonova, I.V. (2014), «Upravleniye kadrovoy bezopasnost'yu organizatsii», Aktual'nyye problemy gumanitarnykh i yestestvennykh nauk, Vol. 11 (1), pp. 181–184.

Tyurín, N.M. and Baksalova, O.M. (2015), «Kadrovaya bezopasnost' kak sostavlyayushchaya êkonomicheskoy bezopasnosti predpriyatiya», Visnik Khmel'nits'kogo natsional'nogo universitetu, Serija Yekonomichni nauki, Vol. 2, pp. 230–234.

Greenwood, R. and Scharfstein, D. (2013), «The Growth of Finance», Journal of Economic Perspectives, Vol. 27, No. 2, pp. 3–28.

Kjaerland, M. (2006), «A taxonomy and comparison of computer security incidents from the commercial and government sectors», Computers & Security, Vol. 25, Iss. 7, pp. 522–538.

Kuypers, M.A., Maillart, T. and Paté-Cornell ,E. «An Empirical Analysis of Cyber Security Incidents at a Large Organization», Freeman Spogli Institute for International Studies, available at: https://fsi.stanford.edu/sites/default/files/ kuypersweis_v7.pdf

Adamuthe, A.C., Mane, S.U. and Thampi, G.T. (2012), «Genetic algorithmic approach for security personnel scheduling», Communication, Information & Computing Technology (ICCICT), International Conference on., pp. 1–6.

Herrera, F. and others (2001), «A linguistic decision model for personnel management solved with a linguistic biobjective genetic algorithm», Fuzzy Sets and Systems, Vol. 118, No. 1, pp. 47–64.

Kavun, S.V. and Panchenko, V.A. (2017), «Modelʹ intelektualʹnoho upravlinnya systemoyu kadrovoyi bezpeky pidpryyemstva», Naukovyy visnyk, Seriya ekonomichna, Zbirnyk naukovykh pratsʹ Lʹvivsʹkoho derzhavnoho universytetu vnutrishnikh sprav, Vol. 2, pp. 190–198.

Kavun, S.V. and Panchenko, V.A. (2017), «Analiz katehorialʹnoho aparatu u sferi kadrovoyi bezpeky», Efektyvna ekonomika, Elektronne naukove fakhove vydannya, Vol. 1, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6150

Kavun, S. and others (2012), «A method of internet-analysis by the tools of graph theory», Adv.Intell. Decis. Technol., Vol. 15, pp.35–44


Пристатейна бібліографія ГОСТ


  1. Хорев А.И. Управление кадровой безопасностью организации / А.И. Хорев, Е.В. Горковенко, И.В. Платонова // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. – 2014. – № 11 (1). – С. 181–184.
  2. Тюрін Н.М. Кадровая безопасность как составляющая єкономической безопасности предприятия / Н.М. Тюрін, О.М. Баксалова // Вiсник Хмельницького нацiонального унiверситету. Серія : Економiчнi науки. – 2015. – № 2. – С. 230–234.
  3. Greenwood R. The Growth of Finance / R.Greenwood, D.Scharfstein // Journal of Economic Perspectives. – 2013. – Vol. 27. – № 2. – Pр. 3–28.
  4. Kjaerland M. A taxonomy and comparison of computer security incidents from the commercial and government sectors / M.Kjaerland // Computers & Security. – 2006. – Vol. 25. – Iss. 7. – Pр. 522–538 Access mode : https://doi.org/10.1016/ j.cose.2006.08.004
  5. Kuypers M.A. An Empirical Analysis of Cyber Security Incidents at a Large Organization / M.A. Kuypers, T.Maillart, E.Paté-Cornell. – Freeman Spogli Institute for International Studies, https://fsi.stanford.edu/sites/default/files/ kuypersweis_v7.pdf.
  6. Adamuthe A.C. Genetic algorithmic approach for security personnel scheduling / A.C. Adamuthe, S.U. Mane, G.T. Thampi // Communication, Information & Computing Technology (ICCICT). – International Conference on. – 2012. – Pр. 1–6.
  7. A linguistic decision model for personnel management solved with a linguistic biobjective genetic algorithm / F.Herrera and others // Fuzzy Sets and Systems. – 2001. – Vol. 118. – No. 1. – P. 47–64.
  8. Кавун С.В. Модель інтелектуального управління системою кадрової безпеки підприємства / С.В. Кавун, В.А. Панченко // Науковий вісник : збірник наукових праць Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія : Економічна. – Львів : ЛьДУВС, 2017. – Вип. 2. – С. 190–198.
  9. Кавун С.В. Аналіз категоріального апарату у сфері кадрової безпеки / С.В. Кавун, В.А. Панченко // Ефективна економіка : Електронне наукове фахове видання. – № 1. – Дніпро : Дніпровський державний аграрно-економічний університет, 2017 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6150.
  10. A method of internet-analysis by the tools of graph theory / S.Kavun and others // Adv.Intell. Decis. Technol. – 2012. – No. 15. – Рр. 35–44.
Copyright (c) 2018 Володимир Анатолійович Панченко

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.