DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2018-2(84)-76-80

Методологічне та методичне забезпечення вибіркових статистичних спостережень екологічних наслідків від виробництва окремих видів продукції рослинництва

Тетяна Василівна Кобилинська

Анотація


Присвячено актуальним проблемам статистичного обліку сільськогосподарської діяльності підприємств в контексті її екологічних наслідків. Визначено роль статистичного обліку в еколого-економічному розвитку України, що полягає в методологічному та методичному забезпечені при організації та проведені статистичних спостережень, які відображають стан та тенденції обсягів викидів небезпечних речовин зумовлених сільськогосподарською діяльністю підприємств. Вперше запропоновано здійснення деталізованого обліку викидів забруднюючих речовин з використанням вибіркових статистичних обстежень сільськогосподарських підприємств які займаються виробництвом продукції рослинництва аналогічно до обстежень проведених на території Житомирського регіону. Вибіркові статистичні обстеження побудовані на методології Керівництва по інвентаризації атмосферних викидів забруднюючих речовин «Методологічне керівництво по складанню національних інвентаризацій викидів» в рамках Конвенції про транскордонне забруднення повітря на великі відстані Європейської Економічної Комісії Організації Об’єднаних Націй.
Використання статистичного підходу до обліку екологічних процесів під час виробництва сільськогосподарської продукції, надає можливість з’ясувати механізми дії цих процесів, а також виявити чинники, які впливають на їх стан, визначити основні напрями динаміки екологічних наслідків вказаного виробництва.
Для аналізу та оцінювання екологічних наслідків діяльності сільськогосподарських підприємств запропоновано вибіркові обстеження на основі їх відповідності міжнародним стандартам, які дозволяють виявити тенденції діяльності сільськогосподарських підприємств з точки зору поліпшення екологічних наслідків з урахуванням природно-кліматичних умов.
Запропоновано заходи щодо удосконалення методологічних підходів до статистичного обліку екологічних наслідків, на основі використання розширеного кола статистичних даних.


Ключові слова


статистичний облік; статистичні спостереження, вибіркові обстеження, сільськогосподарська діяльність; екологічні наслідки

Повний текст:

PDF

Посилання


Hvesyk, M.A. and others (2014), Ekologichna i pryrodno-tehnogenna bezpeka Ukrai'ny v regional'nomu vymiri,

monografija, Kyi'v, 340 p.

Libanova, A.M. and Hvesyk, M.A. (ed.) (2017), Social'no-ekonomichnyj potencial stalogo rozvytku Ukrai'ny ta i'i'

regioniv: vektory real'nogo postupu, nacional'na dopovid', Kyi'v, 864 p.

Stepanenko, A.V. and others (2016), Ekologichna modernizacija v systemi ohorony atmosfernogo povitrja v

regionah Ukrai'ny, monografija, Kyi'v, 285 p.

Verhovna Rada Ukrai'ny (1991), «Pro ohoronu navkolyshn'ogo pryrodnogo seredovyshha», zakon, stanom na 25 chervnja, N 1264–XII, Baza danyh «Zakonodavstvo Ukrai'ny», [On-line], available at: URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1264-12

Verhovna Rada Ukrai'ny (1992), «Pro derzhavnu statystyku», zakon, stanom na 17 veresnja, N 2614–12, Baza danyh «Zakonodavstvo Ukrai'ny», [On-line], available at: URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2614-12

Verhovna Rada Ukrai'ny (1992), «Pro ohoronu atmosfernogo povitrja», zakon, stanom na 16 zhovtnja, N 2707–12, Baza danyh «Zakonodavstvo Ukrai'ny», [On-line], available at: URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2707-12

Derzh. sluzhba statystyky Ukrai'ny (2011), «Pro Metodologichni polozhennja z organizacii' derzhavnogo statystychnogo sposterezhennja shhodo ohorony atmosfernogo povitrja», nakaz, stanom na 05 serpnja, N 198, Normatyvno-pravova baza, [On-line], available at: URL: http://www.ukrstat.gov.ua/

Derzh. sluzhba statystyky Ukrai'ny (2016), «Pro Metodologichni polozhennja z organizacii' derzhavnogo statystychnogo sposterezhennja z ohorony atmosfernogo povitrja», nakaz, stanom na 23 bereznja, N 44, Normatyvno-pravova baza, [On-line], available at: URL: http://www.ukrstat.gov.ua/

www.un.org, «The Worlds Food Supply is Made insecure by Climate change», [On-line], available at: URL: http://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/issues/planet/climat//e-change/

www.eea.europa.eu, «Kerivnyctvo po inventaryzacii' atmosfernyh vykydiv (CORINAIR)», [On-line], available at: URL: http://www.eea.europa.eu/


Пристатейна бібліографія ГОСТ


  1. Екологічна і природно-техногенна безпека України в регіональному вимірі : монографія / М.А. Хвесик та ін. – Київ, 2014. – 340 с.
  2. Соціально-економічний потенціал сталого розвитку України та її регіонів: вектори реального поступу : національна доповідь / за ред. акад. НААН України А.М. Лібанової, акад. НААН України, М.А. Хвесика. – Київ, 2017. – 864 с.
  3. Екологічна модернізація в системі охорони атмосферного повітря в регіонах України : монографія / А.В. Степаненко та ін. – Київ, 2016. – 285 с.
  4. Про охорону навколишнього природного середовища : Закон України : станом на 25.06.1991 : N 1264–XII // База даних «Законодавство України» / ВР України [Електронний ресурс]. URL : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1264-12.
  5. Про державну статистику : Закон України : станом на 17.09.1992 : N 2614–12 // База даних «Законодавство України» / ВР України [Електронний ресурс]. URL : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2614-12.
  6. Про охорону атмосферного повітря : Закон України : станом на 16.10.1992 : N 2707–12 // База даних «Законодавство України» / ВР України [Електронний ресурс]. URL : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2707-12.
  7. Про Методологічні положення з організації державного статистичного спостереження щодо охорони атмосферного повітря : наказ : станом на 05.08.2011 : N 198 // Нормативно-правова база / Держ. служба статистики України [Електронний ресурс]. URL : http://www.ukrstat.gov.ua/.
  8. Про Методологічні положення з організації державного статистичного спостереження з охорони атмосферного повітря : наказ : станом на 23.03.2016 : N 44 // Нормативно-правова база / Держ. служба статистики України [Електронний ресурс]. URL : http://www.ukrstat.gov.ua/.
  9. The Worlds Food Supply is Made insecure by Climate change [On-line]. URL : http://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/issues/planet/climat//e-change/.
  10. Керівництво по інвентаризації атмосферних викидів (CORINAIR) [On-line]. URL : http://www.eea.europa.eu/.
Copyright (c) 2018 Тетяна Василівна Кобилинська

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.