DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2018-2(84)-67-75

Узагальнення методики екологічної експертизи територій та підприємств

Таїса Костянтинівна Вознюк, Амалія Махмудівна Юсуфова

Анотація


В роботі розкривається сучасний стан екологічної ситуації, де для цього обумовлюється
необхідність його проведення, що дозволить віднайти шляхи та здійснити заходи щодо
поліпшення екологічної ситуації таких об’єктів, як територіальні комплекси, та підприємства.
Тут надані характеристика етапів екологічної експертизи об’єктів, методичні основи для їх
проведення разом із індикаторами екологічної безпеки включно із відображеними класами
небезпеки шкідливих речовин, вказаними нормативами гранично допустимих концентрацій
викидів і скидів шкідливих речовин у атмосфері робочих зон та населених пунктів, водних
об’єктах господарсько-питного та культурно-побутового водокористування, ґрунтах.
Важливим значенням у поліпшенні екологічної ситуації територій є впровадження і
застосування оцінки рівня екологічної культури підприємств, що дозволить виявити процеси
проведення ними природоохоронних заходів.

Ключові слова


екологічна експертиза; аналіз; оцінка; викиди; скиди; навколишнє середовище; робоча зона; населення

Повний текст:

PDF

Посилання


Cherevko, G.V. and Jackiv, M.I. (1995), Ekonomika pryrodokorystuvannja, Svit, L'viv, 208 p.

Degodjuk, E.G. and Degodjuk, S.E. (2006), Ekologo-tehnogenna bezpeka Ukrai'ny, EKMO, Kyi'v, 306 p.

Makarova, N.S., Garmider, L.D. and Myhal'chuk, L.V. (2007), Ekonomika pryrodokorystuvannja, Centr uchbovoi' literatury, Kyi'v, 322 p.

Hvesyk, M.A., Gorbach, L.M., Vyshnevs'ka, N.V. and Hvesyk, Ju.M. (2004), Strategija social'no-ekonomichnogo rozvytku regionu (na prykladi Volyns'koi' oblasti), monografija, Kondor, Kyi'v, 376 p.

Litvak, S.M. and others (20070, Ekonomichnyj menedzhment i audyt, 2nd ed., dop., VD «Profesional», Kyi'v, 195 p.

Garin, V.M., Klenova, I.A. and Kolesnikov, V.I. (2003), Jekologija dlja tehnicheskih vuzov, «Feniks», Rostov na donu, 378 p.

«Pro ohoronu navkolyshn'ogo pryrodnogo seredovyshha» (1991), Zakon Ukrai'ny, stanom na 26.06.1991 r., N 1264-HII, Verhovna rada Ukrai'ny, Ofic. vyd., [On-line], available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1264-12

«Pro ekologichnu vidpovidal'nist' u vidnoshenni peredbachennja i likvidacii' zbytku navkolyshn'omu seredovyshhu» (2005), Dyrektyva 2004/35/SE, Jevropejs'kyj parlament i Rada, vid 21 kvitnja 2004, Brjussel', 88 p.

«Porjadok vstanovlennja normatyviv zboru za zabrudnennja navkolyshn'ogo pryrodnogo seredovyshha i stjagnennja c'ogo zboru» (1999), Postanova, stanom na 1 bereznja, N 303, Kabinet Ministriv Ukrai'ny, Dovidnyk z pytan' ekonomiky ta finansuvannja pryrodokorystuvannja i pryrodoohoronnoi' dijal'nosti, Geoprynt, Kyi'v, pp. 76–85.

Serbinovskij, B.Ju., Edelev, D.A. and Krakashova, O.A. (2005), «Podhod k ocenke jekologicheskoj kul'tury predprijatija», Ekonomіka і regіon, No. 2 (5), pp. 209–213.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


  1. Черевко Г.В. Економіка природокористування / Г.В. Черевко, М.І. Яцків. – Львів : Світ, 1995. – 208 с.
  2. Дегодюк Е.Г. Еколого-техногенна безпека України / Е.Г. Дегодюк, С.Е. Дегодюк. – К. : ЕКМО, 2006. – 306 с.
  3. Макарова Н.С. Економіка природокористування : навч. посібник / Н.С. Макарова, Л.Д. Гармідер, Л.В. Михальчук. – К. : Центр учбової літератури, 2007. – 322 с.
  4. Стратегія соціально-економічного розвитку регіону (на прикладі Волинської області) : монографія / М.А. Хвесик, Л.М. Горбач, Н.В. Вишневська, Ю.М. Хвесик. – К. : Кондор, 2004. – 376 с.
  5. Економічний менеджмент і аудит : навч. посібник / С.М. Літвак та ін. – 2-е вид., доп. – К. : ВД «Професіонал», 2007. – 195 с.
  6. Гарин В.М. Экология для технических вузов : учеб. пособие / В.М. Гарин, И.А. Кленова, В.И. Колесников. – Ростов на дону : «Феникс», 2003. – 378 с.
  7. Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища» : від 26.06.1991 р. : N 1264-ХІІ / Верховна рада України. – Офіц. вид. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1264-12.
  8. Директива 2004/35/СЕ Європейського парламенту і Ради : від 21 квітня 2004 р. «Про екологічну відповідальність у відношенні передбачення і ліквідації збитку навколишньому середовищу». – Брюссель, 2005. – 88 с.
  9. Порядок встановлення нормативів збору за забруднення навколишнього природного середовища і стягнення цього збору : Постанова : станом на 1 березня 1999 р. : N 303 / Кабінет Міністрів України // Довідник з питань економіки та фінансування природокористування і природоохоронної діяльності. – К. : Геопринт, 2000. – С. 76–85.
  10. Сербиновский Б.Ю. Подход к оценке экологической культуры предприятия / Б.Ю. Сербиновский, Д.А. Еделев, O.A. Кракашова // Економіка і регіон. – 2005. – № 2 (5). – С. 209–213.
Copyright (c) 2018 Таїса Костянтинівна Вознюк, Амалія Махмудівна Юсуфова

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.