DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2018-2(84)-62-66

Архітектура та атрибути інноваційної інфраструктури

Юлія Геннадіївна Бочарова

Анотація


У роботі обґрунтовано значення інноваційної інфраструктури на сучасному етапі розвитку
світового господарства та міжнародних економічних зв’язків. Проведено аналіз та
систематизовано авторські підходи до розуміння архітектури інноваційної інфраструктури, її
окремих елементів. Розглянуто сутність, основні різновиди, критерії диференціації паркових
структур, що виступають складовими елементами інноваційної інфраструктури. Подано
авторський підхід до класифікації елементів інноваційної інфраструктури. На основі аналізу
основних топологій (конфігурацій) мереж визначено, що елементи інноваційної інфраструктури,
що ідентифікуються як структури подвійного (бінарного) призначення, можуть утворюватися
та функціонувати або у вигляді «зірки» (непаркові структури), або у вигляді «дерева» (паркові
структури). Визначено критерії класифікації, основні види інноваційної інфраструктури, її
атрибути, які розділено на 2 види: універсальні атрибути та специфічні атрибути. До
універсальних атрибутів інноваційної інфраструктури належать емерджентність,
інгерентність, адаптивність, еквіфінальність, цілеспрямованість, організованість, цілісність,
функціональність, структурність, стійкість, детермінованість, узгодженість складових
елементів, ресурсоємність, керованість, висока ризикованість, інерційність, ексклюзивність, до
специфічних – синергічність, універсальність, різнорівнева компліментарність.

Ключові слова


інноваційна інфраструктура, архітектура; інноваційне підприємство; спеціалізовані установи; паркові структури; бізнес-інкубатор; класифікація

Повний текст:

PDF

Посилання


Rocheva, O.A. (2012), «Mesto innovatsionnoy infrastruktury v transfere tekhnologiy v RF», Vestnik Kazanskogo tekhnologicheskogo universiteta, No. 10, Vol. 15, рр. 322–328.

Bol'shoy ekonomicheskiy slovar', 2008, 7th ed., dop., Institut novoy ekonomiki, Moskva, 1472 р.

«Slovari i entsiklopedii na Akademike», [On-line], available at: http://dic.academic.ru

Voznjuk, M.A. (2014), «Suchasni pidhody do traktuvannja ponjattja «innovacijna infrastruktura» ta i'i' rol' u formuvanni modeli innovacijnogo rozvytku regionu», Visnyk Universytetu Bankivs'koi' spravy Nacional'nogo banku Ukrai'ny, No. 1 (19), рр. 96–101.

«Pro innovacijnu dijal'nist'» (2002), zakon Ukrai'ny, vid 04 lypnja, N. 40-IV, redakcija vid 05 grudnja 2012, [On-line], available at: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/40-15

Tribushnaja, V.H. (2011), Innovacionnaja infrastruktura kak neobhodimost' podderzhki naukojomkogo predprinimatel'stva: tehnoparki i strategicheskoe upravlenie, monografija, Izhevskij gosud. tehn. un-t, Izhevsk, 240 p.

Kanajeva, M. (2008), «Klasyfikacija skladovyh ta elementiv innovacijnoi' infrastruktury», Visnyk Kyi'vs'kogo nacional'nogo universytetu imeni Tarasa Shevchenka, Serija Ekonomika, Vol. 99–100, pp. 35–38.

Vdovichen, A.A. and Sokoljuk, O.V. (2013), «Innovacijna infrastruktura jak faktor regional'nogo rozvytku», Visnyk Chernivec'kogo torgovel'no-ekonomichnogo instytutu, Serija Ekonomichni nauky, Vol. 1, pp. 130–135 [On-line], available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vchtei_ 2013_1_23

Safronova, A.A., Egorova, A.Ju., Drozdov, V.F. and Panteleev, A.M. (ed.) (2007), Innovacionnaja infrastruktura: Metodologija formirovanija i razvitija, monografija, Izdatel'stvo «Paleotip», Moskva, 140 p.

«Pro zatverdzhennja Derzhavnoi' cil'ovoi' ekonomichnoi' programy «Stvorennja v Ukrai'ni innovacijnoi' infrastruktury» na 2009–2013 roky» (2008), Postanova Kabinetu Ministriv Ukrai'ny, vid 14 travnja, N 447, [On-line], available at: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/447-2008-%D0%BF

«Problemy formuvannja ta rozvytku innovacijnoi' infrastruktury: vyklyky postindustrial'noi' ekonomiky» (2017), Materialy IV Mizhnarodnoi' naukovo-praktychnoi' konferencii', vid 18–19 travnja, Vydavnyctvo L'vivs'koi' politehniky, L'viv, [On-line], available at: http://www.lp.edu.ua/sites/default/files/attach/2017/5615/tezy_dopovidey_iv_mnpk.pdf

Bauman, S.N. (2003), «Innovacionnoe predprinimatel'stvo v Rossii: nacional'naja innovacionnaja infrastruktura i malye naukoemkie predprijatija», Nauchnye trudy, Institut narodnohozjajstvennogo prognozirovanija RAN, Vol. 1, pp. 259–265.

Deog-Seong, O. and Phillips, F. (2014), Technopolis: Best Practices for Science and Technology Cities, Springer, London, 506 p.

«Kerivnyctvo z metodologii' innovacij. Prosuvannja innovacij u promyslovij informatyci ta v sektorah vbudovanyh system za dopomogoju stvorennja merezh», [On-line], available at: http://www.i3e.eu/innovation /MGI_low_UA.pdf

Knjazevich, A. (2016), Formirovanie i funkcionirovanie innovacionnoj infrastruktury Ukrainy, monografija, in Britchenko, I. (ed.), Volins'kі oberegi, Rovno, 272 p.

«A tale of two entrepreneurs: understanding differences in the types of entrepreneurship in the economy», [On-line], available at: https://www.kauffman.org/-/media/kauffman_org/research-reports-and-covers/2013/05/a_tale_of_two_entrepreneurs_report.pdf

«Pro zatverdzhennja prymirnyh statutiv ta metodychnyh rekomendacij» (2010), nakaz, vid 27 grudnja, N 150, Derzhavnyj komitet Ukrai'ny z pytan' nauky, innovacij ta informatyzacii', [On-line], available at: http://consultant.parus.ua/?doc=07CSG3566A

Chudajeva, I.B. (2011), «Naukovi parky: sut', funkcii' ta perspektyvy stvorennja», Naukovyj visnyk NLTU Ukrai'ny, Vol. 21 (1), pp. 352–361.

Uhanova, I.O. (2012), Rozvytok ta funkcionuvannja tehnoparkiv: svitovyj dosvid ta specyfika v Ukrai'ni, monografija, Odesa, 130 p.

Nezhyborec', V., Innovacijna infrastruktura: problemy, perspektyvy, rishennja, [On-line], available at: http://ndiiv.org.ua/uk/innovatsijna-infrastruktura-problem/?print=pdf

«Innovation Centers, Incubators, Technology Parks», [On-line], available at: http://www.wipo.int/edocs/mdocs/sme/en/wipo_ip_brv_02/wipo_ip_ brv_02_3.pdf

«International Association of Science Parks and Areas of Innovation», [On-line], available at: https://www.iasp.ws/About-us/IASP-in-a-few-words

«UNESCO. Science Policy and Capacity-Building. Science Parks in Europe», [On-line], available at: http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/science-technology/university-industry-partnerships/science-parks-around-the-world/science-parks-in-europe/#c99655


Пристатейна бібліографія ГОСТ


 1. Рочева О.А. Место инновационной инфраструктуры в трансфере технологий в РФ / О.А. Рочева // Вестник Казанского технологического университета. – 2012. – Выпуск № 10. – Том 15. – С. 322–328.
 2. Большой экономический словарь ; под ред. А.Н. Азрилияна. – 7-е изд., доп. – М. : Институт новой экономики, 2008. – 1472 с.
 3. Словари и энциклопедии на Академике [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_geo/111/%D0%98%D0%9D%D0%A4% D0%A0%D0%90%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%A3%D0%9A%D0%A2%D0%A3%D0%A0%D0%90.
 4. Вознюк М.А. Сучасні підходи до трактування поняття «інноваційна інфраструктура» та її роль у формуванні моделі інноваційного розвитку регіону / М.А. Вознюк // Вісник Університету Банківської справи Національного банку України. – 2014. – № 1 (19). – С. 96–101.
 5. Закон України : станом на 04 липня 2002 : № 40-IV «Про інноваційну діяльність» : редакція станом на 05 грудня 2012 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/40-15.
 6. Трибушная В.Х. Инновационная инфраструктура как необходимость поддержки наукоёмкого предпринимательства: технопарки и стратегическое управление : монография / В.Х. Трибушная. – Ижевск : Ижевский госуд. техн. ун-т, 2011. – 240 с.
 7. Канаєва М. Класифікація складових та елементів інноваційної інфраструктури / М.Канаєва // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія : Економіка. – 2008. – Вип. 99–100. – С. 35–38.
 8. Вдовічен А.А. Інноваційна інфраструктура як фактор регіонального розвитку / А.А. Вдовічен, О.В. Соколюк // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Серія : Економічні науки. – 2013. – Вип. 1. – С. 130–135 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vchtei_ 2013_1_23.
 9. Сафронова А.А. Инновационная инфраструктура: Методология формирования и развития : монография ; под обш. ред. А.Ю. Егорова, А.А. Сафронова, В.Ф. Дроздов, А.М. Пантелеев. – М. : Издательство «Палеотип», 2007. – 140 с.
 10. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Державної цільової економічної програми «Створення в Україні інноваційної інфраструктури» на 2009–2013 роки» : станом на 14 травня 2008 р. : N 447 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/447-2008-%D0%BF.
 11. Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми формування та розвитку інноваційної інфраструктури: виклики постіндустріальної економіки», 18–19 травня 2017 р. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.lp.edu.ua/sites/default/files/attach/2017/5615/tezy_dopovidey_iv_mnpk.pdf.
 12. Бауман С.Н. Инновационное предпринимательство в России: национальная инновационная инфраструктура и малые наукоемкие предприятия / С.Н. Бауман // Научные труды: Институт народнохозяйственного прогнозирования РАН. – 2003. – Т. 1. – С. 259–265.
 13. Deog-Seong O. Technopolis: Best Practices for Science and Technology Cities / O.Deog-Seong, F.Phillips. – London : Springer, 2014. – 506 p.
 14. Керівництво з методології інновацій. Просування інновацій у промисловій інформатиці та в секторах вбудованих систем за допомогою створення мереж [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.i3e.eu/innovation /MGI_low_UA.pdf.
 15. Князевич А. Формирование и функционирование инновационной инфраструктуры Украины : монография / А.Князевич ; под ред. И.Бритченко. – Ровно : Волинські обереги, 2016. – 272 с.
 16. A tale of two entrepreneurs: understanding differences in the types of entrepreneurship in the economy [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.kauffman.org/-/media/kauffman_org/research-reports-and-covers/2013/05/a_tale_of_two_entrepreneurs_report.pdf.
 17. Наказ державного комітету України з питань науки, інновацій та інформатизації : станом 27 грудня 2010 : N 150 «Про затвердження примірних статутів та методичних рекомендацій» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://consultant.parus.ua/?doc=07CSG3566A.
 18. Чудаєва І.Б. Наукові парки: суть, функції та перспективи створення / І.Б. Чудаєва // Науковий вісник НЛТУ України. – 2011. − Вип. 21 (1). – С. 352–361.
 19. Уханова І.О. Розвиток та функціонування технопарків: світовий досвід та специфіка в Україні : монографія / І.О. Уханова. – Одеса, 2012. – 130 с.
 20. Нежиборець В. Інноваційна інфраструктура: проблеми, перспективи, рішення / В.Нежиборець [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ndiiv.org.ua/uk/innovatsijna-infrastruktura-problem/?print=pdf.
 21. Innovation Centers, Incubators, Technology Parks Access mode : http://www.wipo.int/edocs/mdocs/sme/en/wipo_ip_brv_02/wipo_ip_ brv_02_3.pdf.
 22. International Association of Science Parks and Areas of Innovation Access mode : https://www.iasp.ws/About-us/IASP-in-a-few-words.
 23. UNESCO. Science Policy and Capacity-Building. Science Parks in Europe Access mode : http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/science-technology/university-industry-partnerships/science-parks-around-the-world/science-parks-in-europe/#c99655.
Copyright (c) 2018 Юлія Геннадіївна Бочарова

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.