DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2018-2(84)-57-61

Стратегічне управління економічною безпекою держави на засадах соціальної відповідальності

Інна Вікторівна Ховрак

Анотація


Економічна безпека є основою економічного суверенітету держави. Разом з цим важливим завданням є посилення соціальної відповідальності держави та бізнесу у вирішенні найактуальніших проблем гарантування економічної безпеки. Саме тому метою дослідження є обґрунтування доцільності застосування концепції соціальної відповідальності у стратегічному управлінні державною економічною безпекою. У статті виявлено, що українська методологія розрахунку рівня економічної безпеки не повністю відображає сучасні показники сталого розвитку країни. Автор довів, що посилення соціальної відповідальності держави, бізнесу та громадян, а також їх взаємодія у вирішенні проблем соціально-економічного розвитку держави може підвищити рівень економічної безпеки національної економіки. У той же час формування та підтримка економічної безпеки держави залежить від застосування концепції соціальної відповідальності на всіх рівнях: особистісному, організаційному та національному. Також автор запропонував приділити особливу увагу формуванню стратегічного мислення.

Ключові слова


економічна безпека; соціальна відповідальність; стратегічне управління; стратегічне мислення; сталий розвиток

Повний текст:

PDF

Посилання


Varenyk, V.M. (2016), «Analiz metodyk rozrahunku ekonomichnoi' bezpeky Ukrai'ny», Akademichnyj ogljad, No. 1 (44), pp. 70–79.

Zvonar, V.P. (2016), «Pryncypy realizacii' social'noi' vidpovidal'nosti jak socioekonomichnogo fenomenu: teoretychnyj aspekt analizu», Visnyk Zhytomyrs'kogo derzhavnogo tehnologichnogo universytetu, Serija Ekonomichni nauky, No. 3 (77), pp. 63–70, available at : 10.26642/jen-2016-3(77)-63-70

Maslij, O.A. (2017), «Metodychni zasady identyfikacii' zagroz ekonomichnij bezpeci derzhavy», Ekonomika i region, No. 6 (67), pp. 28–34.

Kabinet Ministriv Ukrai'ny (2013), «Metodychni rekomendacii' shhodo rozrahunku rivnja ekonomichnoi' bezpeky Ukrai'ny», Nakaz Ministerstva ekonomichnogo rozvytku i torgivli Ukrai'ny, No. 1277, stanom na 29 zhovtnja, available at: http://me.kmu.gov.ua/

Pugach, O.A. (2015), «Modeljuvannja zagroz systemi ekonomichnoi' bezpeky nacional'noi' ekonomiky z pozycij i'h svojechasnogo vyjavlennja ta peredbachennja», Ekonomika i region, No. 3 (52), pp. 103–109.

Ministerstvo ekonomichnogo rozvytku i torgivli Ukrai'ny (2017), Cili Stalogo Rozvytku: Ukrai'na. Nacional'na dopovid' 2017, Kyiv, 176 p.

Adamczyk, M. (2017), «Deficyt handlowy zagrożeniem dla bezpieczeństwa ekonomicznego państwa?», Globalne i lokalne problemy polityki bezpieczeństwa polska i świat, Poznań, pp. 175–194.

Daniluk, P. (2017), «Strategia bezpieczeństwa na poziomie lokalnym”, Przedsiębiorczość i zarządzanie, Tom XVIII, Zeszyt 5, Część I, pp. 119–133.

UKRstandards ISO 26000 (2010), «Guidance on social responsibility», Geneva, Switzerland, available at: http:// www.iso.org/iso/home/standards.htm

Leszczyński, M. (2017), «Ekonomiczny wymiar bezpieczeństwa», Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze, No. 6, pp. 83–89.

Niedziółka, M. (2017), «Bezpieczeństwo ekonomiczne państwa a funkcjonowanie otwartych funduszy emerytalnych», Zeszyty Naukowe uniwersytetu przyrodniczo-humanistycznego w Siedlcach, Seria Administracja i Zarządzanie, No. 115, pp. 227–235.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


 1. Вареник В.М. Аналіз методик розрахунку економічної безпеки України / В.М. Вареник // Академічний огляд. – 2016. – № 1 (44). – С. 70–79.
 2. Звонар В.П. Принципи реалізації соціальної відповідальності як соціоекономічного феномену: теоретичний аспект аналізу / В.П. Звонар // Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія : Економічні науки. – 2016. – № 3 (77). – С. 63–70 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 10.26642/jen-2016-3(77)-63-70.
 3. Маслій О.А. Методичні засади ідентифікації загроз економічній безпеці держави / О.А. Маслій // Економіка і регіон. – 2017. – № 6 (67). – С. 28–34.
 4. Методичні рекомендації щодо розрахунку рівня економічної безпеки України : Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України : № 1277 : станом на 29 жовтня 2013 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://me.kmu.gov.ua/.
 5. Пугач О.А. Моделювання загроз системі економічної безпеки національної економіки з позицій їх своєчасного виявлення та передбачення / О.А. Пугач // Економіка і регіон. – 2015. – № 3 (52). – С. 103–109.
 6. Цілі Сталого Розвитку: Україна. Національна доповідь 2017. – К. : Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, 2017. – 176 с.
 7. Adamczyk M. Deficyt handlowy zagrożeniem dla bezpieczeństwa ekonomicznego państwa? / M.Adamczyk // Globalne i lokalne problemy polityki bezpieczeństwa polska i świat. – Poznań, 2017. – рр. 175–194.
 8. Daniluk P. Strategia bezpieczeństwa na poziomie lokalnym / P.Daniluk // Przedsiębiorczość i zarządzanie. – 2017. – Tom XVIII. – Zeszyt 5. – Część I. – рр. 119–133.
 9. ISO 26000 (2010) «Guidance on social responsibility». – Geneva : Switzerland. – Access mode : http:// www.iso.org/iso/home/standards.htm.
 10. Leszczyński M. Ekonomiczny wymiar bezpieczeństwa / M.Leszczyński // Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze. – 2017. – № 6. – рр. 83–89.
 11. Niedziółka M. Bezpieczeństwo ekonomiczne państwa a funkcjonowanie otwartych funduszy emerytalnych / M.Niedziółka // Zeszyty Naukowe uniwersytetu przyrodniczo-humanistycznego w Siedlcach. Seria : Administracja i Zarządzanie. – 2017. – № 115. – рр. 227–235.
Copyright (c) 2018 Інна Вікторівна Ховрак

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.