DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2018-2(84)-52-56

Розвиток та безпека інформаційних процесів у сучасному суспільстві

Ольга Миколаївна Сазонець, Мохамед Алі Альшаафі

Анотація


Інформаційні та комунікаційні технології на сьогоднішній день є значущою частиною національного господарства країни. Останнім часом суттєво зросло відмежування декотрих типів інформації від економіки речей в результаті розвитку засобів зв’язку. У зв’язку з поширенням процесів інформатизації науковці виділили і осмислили поняття нової економіки, інформаційного суспільства, економіки знань. Вчений Т.Стоуньер відмічав, що в пізньому індустріальному суспільстві людина перестає турбуватися про продовольство, в той час, як в пізньому комунікативному суспільстві будуть задоволені матеріальні потреби. На сучасному етапі розвитку у зв’язку з поширенням інформаційних технологій виникає проблема щодо їх захисту. Представлено типовий сценарій вторгнення зловмисників в інформаційну систему та найбільш поширені загрози інформаційної безпеки суспільно-економічних відносин та корпоративних систем. Сконструйована схема основних видів загроз безпеки інформаційних систем корпоративної економіки і суспільно-економічних відносин.

Ключові слова


інформаційні технології; комунікаційні технології; інформація; інформатизація; нова економіка; інформаційне суспільство; економіка знань

Повний текст:

PDF

Посилання


Bjegun, A.V. (2013), «Ocinjuvannja dynamiky vtorgnen' v intelektual'ni informacijni systemy», Efektyvna ekonomika, No. 10, [On-line], available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2383

Garashhenko, N.M. (2014), «Lancjug formuvannja cinnosti informacijnogo produktu», Efektyvna ekonomika, No. 9, [On-line], available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3353

Klodt, H. (2006), Nova ekonomika: formy vyjavu, prychyny i naslidky, monografija, Vydavnyctvo «Takson», Kyi'v, 306 p.

Sazonec', O.M. (2016), «Aspekty informacijnoi' bezpeky korporatyvnoi' ekonomiky», Zbirnyk naukovyh prac' «Visnyk NUVGP», Serija Ekonomichni nauky, Vol. 1 (73), pp. 101–107.

Shvydka, O.B. (2010), «Evoljucija komunikacijnogo seredovyshha jak chynnyk rozvytku informacijnogo suspil'stva», Visnyk Harkivs'koi' derzhavnoi' akademii' kul'tury, Vol. 29, pp. 50–58.

Shlapak, O.A. (2015), «Informacijno-komunikacijne marketyngove seredovyshhe pidpryjemstva», Efektyvna ekonomika, No. 11, [On-line], available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4757

Bell, D. (1989), «The Third Technological Revolution and Its Possible Socio-Economic Consequences», Dissent., Vol. XXXVI, No. 2, Spring, P. 167.

Drucker, P.F. (1973), «The Educational Revolution», Etzioni-Halevy, E. and Etzioni, Л. (eds.), Social Change: Sources, Patterns, and Consequences, N.Y., P. 236.

Masuda, Y. (1981), The Information Society as Post-industrial Society, Washington.

Machlup, F. (1962), The Production and Distribution of Knowledge in The United States, Princeton University Press, Princeton.

Porat, M. (1977), The Information Economy: Definition and Measurement, Washington.

Porat, M. and Rubin, M. (1978), The Information Society: Development and Measurement, Wash., 136 р.

Porter, M.E. (2001), «Strategy and the Internet», Harvard Business Review, from March, pp. 62–78.

Stonier, T. (1983), The Wealth of Information: A Profile of the Post-Industrial Economy, London.

Toffler, A. (1980), The Third Wave, N.Y., P. 9.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


 1. Бєгун А.В. Оцінювання динаміки вторгнень в інтелектуальні інформаційні системи / А.В. Бєгун // Ефективна економіка. – 2013. − № 10 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2383.
 2. Гаращенко Н.М. Ланцюг формування цінності інформаційного продукту / Н.М. Гаращенко // Ефективна економіка. – 2014. − № 9 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3353.
 3. Нова економіка: форми вияву, причини і наслідки : монографія / Х.Клодт. – К. : Видавництво «Таксон», 2006. – 306 с.
 4. Сазонець О.М. Аспекти інформаційної безпеки корпоративної економіки / О.М. Сазонець // Збірник наукових праць «Вісник НУВГП». Серія : Економічні науки. – 2016. – Вип. 1 (73). – С. 101–107.
 5. Швидка О.Б. Еволюція комунікаційного середовища як чинник розвитку інформаційного суспільства / О.Б. Швидка // Вісник Харківської державної академії культури. – 2010. – Вип. 29. – С. 50–58.
 6. Шлапак О.А. Інформаційно-комунікаційне маркетингове середовище підприємства / О.А. Шлапак // Ефективна економіка. – 2015. − № 11 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4757.
 7. Bell D. The Third Technological Revolution and Its Possible Socio-Economic Consequences / D.Bell // Dissent. – Vol. XXXVI, No. 2. – Spring, 1989. − P. 167.
 8. Drucker P.F. The Educational Revolution / P.F. Drucker ; E.Etzioni-Halevy, Л.Etzioni (Eds.) // Social Change: Sources, Patterns, and Consequences. − N.Y., 1973. − P. 236.
 9. Masuda Y. The Information Society as Post-industrial Society/ Y.Masuda. – Washington, 1981.
 10. Machlup F. The Production and Distribution of Knowledge in The United States / F.Machlup. – Princeton : Princeton University Press, 1962.
 11. Porat M. The Information Economy: Definition and Measurement / M.Porat. – Washington, 1977.
 12. Porat M. The Information Society: Development and Measurement / M.Porat, M.Rubin. − Wash., 1978. − 136 р.
 13. Porter M.E. Strategy and the Internet / M.E. Porter // Harvard Business Review. – March, 2001. – Pp. 62–78.
 14. Stonier T. The Wealth of Information: A Profile of the Post-Industrial Economy / T. Stonier. – London, 1983.
 15. Toffler A. The Third Wave / A.Toffler. − N.Y., 1980. − P. 9.
Copyright (c) 2018 Ольга Миколаївна Сазонець, Мохамед Алі Альшаафі

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.