DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2018-2(84)-39-44

Формування базових принципів етики фахівців з обліково-аналітичних наук у сучасній інформаційній економіці

Volodymyr Yevhenovych Shvets, Iryna Yevhenivna Pavlik

Анотація


Розглянуто процес формування базових принципів етики фахівців з обліково-аналітичних наук. Висвітлено маловідомі історичні відомості про виникнення основних принципів та вимог до підготовки фахівців на прикладі української кооперації, у тому числі бухгалтерів, інструкторів і аудиторів. Визначено структуру фахівців з обліково-аналітичних наук в сучасній інформаційній економіці до якої входять професійні бухгалтери і аудитори, працівники державних контролюючих органів та судові експерти. Розкрито зміст принципів, якими вони керуються у контексті Кодексу етики, а також можливі застережні заходи для усунення та зниження ризику їх недотримання. Запропоновано шляхи гармонізації норм регулювання існуючих відносин в Україні до принципів Кодексу етики бухгалтера і аудитора усіма фахівцями, включаючи працівників державних контролюючих органів та судових експертів.

Ключові слова


аудитор; бухгалтер; експерт; етика; обліково-аналітичні науки; принципи; судово-бухгалтерська експертиза; фахівець

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Bondar, V.P. (2008), «Pryncypy profesijnoi' etyky audytora Ukrai'ny ta problemy i'h realizacii'», Visnyk ZhDTU, No. 2 (44), Pp. 13–21.

Proekt Zakonu (2017), Pro sudovo-ekspertnu dijal'nist' v Ukrai'ni : stanom na 30 bereznja, No. 6264 http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/JH4U000A.html

Verhovna Rada Ukrai'ny «Gospodars'ko-procesual'nyj kodeks Ukrai'ny», available at: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1798-12

Kodeks etyky profesijnyh buhgalteriv (2014), Redakcija 2012 r, K., 172 p.

Golov, S.F. and Kostjuchenko, V.M. (2001), Buhgalters'kyj oblik za mizhnarodnymy standartamy: pryklady ta komentari, Libra, K., 840 p.

Verhovna rada Ukrai'ny (1994), Zakon Ukrai'ny «Pro sudovu ekspertyzu», stanom na 24 ljutogo, No. 4038-XII, available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4038-12

Verhovna rada Ukrai'ny (2017), Zakon Ukrai'ny «Pro zapobigannja korupcii'», stanom na 03 serpnja, pidstava 2136-19, available at: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1700-18

Verhovna rada Ukrai'ny, Zakon Ukrai'ny «Pro zatverdzhennja Zagal'nyh pravyl etychnoi' povedinky derzhavnyh sluzhbovciv ta posadovyh osib miscevogo samovrjaduvannja», available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1203-16

Red'ko, O.Ju., Ryzhakova, O.B. and Red'ko, K.O. (2010), Kodeks profesijnoi' etyky audytora. Profesijna nezalezhnist' audytora (Naukovo-praktychnyj komentar), Kyi'v.

Shvec', V.Je. (2014), «Naukovo-praktychnyj vnesok Juliana Pavlykovs'kogo u rozvytok ekonomichnyh nauk», Torgivlja, komercija i pidpryjemnyctvo, zbirnyk nauk. prac', in Apopij, V.V., Kucyk, P.O., Shevchuk, V.O. and others (ed.),L'vivs'ka komercijna akademija, L'viv, Vol. 16, Pp. 171–175.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


  1. Бондар В.П. Принципи професійної етики аудитора України та проблеми їх реалізації / В.П. Бондар // Вісник ЖДТУ. – 2008. – № 2 (44). – С. 13–21.
  2. Проект Закону Про судово-експертну діяльність в Україні : станом на 30 березня 2017 р. : № 6264 [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/JH4U000A.html.
  3. Господарсько-процесуальний кодекс України [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1798-12.
  4. Кодекс етики професійних бухгалтерів / Редакція 2012 р. – К., 2014. – 172 с.
  5. Голов С.Ф. Бухгалтерський облік за міжнародними стандартами: приклади та коментарі / С.Ф. Голов, В.М. Костюченко. – К. : Лібра, 2001. – 840 с.
  6. Закон України : станомна 24 лютого 1994 року : № 4038-XII «Про судову експертизу» [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4038-12.
  7. Закон України «Про запобігання корупції» : станом на 03 серпня 2017 : підстава 2136-19 [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1700-18.
  8. Закон України «Про затвердження Загальних правил етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1203-16.
  9. Редько О.Ю. Кодекс професійної етики аудитора. Професійна незалежність аудитора (Науково-практичний коментар) / О.Ю. Редько, О.Б. Рижакова, К.О. Редько. – 2010. – К.
  10. Швець В.Є. Науково-практичний внесок Юліана Павликовського у розвиток економічних наук / В.Є. Швець // Торгівля, комерція і підприємництво : збірник наук. праць ; під ред. В.В. Апопій, П.О. Куцик, В.О. Шевчук та інші. – Львів : Львівська комерційна академія, 2014. – Вип. 16. – С. 171–175.
Copyright (c) 2018 Volodymyr Yevhenovych Shvets, Iryna Yevhenivna Pavlik

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.