DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2018-2(84)-3-9

Земельні активи в системі бухгалтерських категорій та понять

Сергій Федорович Легенчук, Тетяна Петрівна Остапчук

Анотація


Доведено необхідність побудови самостійного категорійно-понятійного апарату бухгалтерського обліку на основі використання напрацювань в сфері філософії науки. Проаналізовано підходи вітчизняних та зарубіжних дослідників до виділення категорій в бухгалтерському обліку. Обґрунтовано взаємозв’язок бухгалтерських категорій та бухгалтерських понять. Розглянуто загальну структуру категорійно-понятійного апарату бухгалтерського обліку. Обґрунтовано доцільність фрагментації бухгалтерських категорій. Проаналізовано існуючі підходи до категоризації землі та пов’язаних з нею понять в економічних та юридичних науках. Обґрунтовано доцільність використання поняття земельних активів в системі бухгалтерського обліку, що є одним з бухгалтерських понять і підпорядковується категорії «актив». Запропоновано авторське визначення поняття земельних активів для потреб бухгалтерського обліку, що дозволяє врахувати їх роль в економічному обороті та не суперечить правилам виокремлення бухгалтерських категорій і понять.

Ключові слова


земельні активи; земельні ресурси; бухгалтерські категорії; бухгалтерські поняття

Повний текст:

PDF

Посилання


Ahmanov, A.S. (1960), Logicheskoe uchenie Aristotelya, Socekgiz, M., 316 р.

Bulatov, M.A. (1981), Logicheskie kategorii i ponyatiya, Izd-vo «Naukova dumka», K., 236 р.

Verhovna Rada Ukrai'ny «Zemelnij kodeks», available at: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2768-14

Zinchenko, S.A., and Galov, V.V. (2015), Pravo sobstvennosti (veshnoe, neveshnoe, upravlencheskoe): priroda, statika, dinamika, monografiya, Profpress, Rostov n/D, 133 р.

Krassov, O.I. (2014), Pravo sobstvennosti na zemlyu v stranah Evropy, monografiya, Infra-M., 214 р.

Legenchuk, S.F. (2012), Buhgalterske teoretichne znannya: vid teoriyi do metateoriyi, monografiya, ZhDTU, Zhitomir, 336 р.

Malyuga, N.M. (2006), Koncepciya rozvitku buhgalterskogo obliku v Ukrai'ni: teoretiko-metodologichni osnovi, Abstract of diss. d.e.n., spec. 08.06.04 «Buhgalterskij oblik, analiz ta audit», Kyi'v, 36 р.

Petruk, O.M. (2006), Rozvitok nacionalnoyi sistemi buhgalterskogo obliku v Ukrai'ni: strategiya, garmonizaciya, reglamentaciya, Abstract of diss. d.e.n., spec. 08.00.09 «Buhgalterskij oblik, analiz ta audit (za vidami ekonomichnoyi diyalnosti)», Kyi'v, 336 р.

Petruk, O.M. (2005), Garmonizaciya nacionalnih sistem buhgalterskogo obliku, monografiya, ZhDTU, Zhitomir, 420 р.

Pushkar, M.S. (2007), Metateoriya obliku abo yakoyu povinna stati teoriya, monografiya, Kart-blansh, Ternopil, 359 р.

Strazhev, V.I. (2010), «Obekt i predmet buhgalterskogo ucheta – glavnye kategorii v ego teoreticheskoj sisteme», Problemi teoriyi ta metodologiyi buhgalterskogo obliku, kontrolyu i analizu, Mizhnarodnij zbirnik naukovih prac, Vol. 2 (17), Рр. 313–319.

Fedorishenko, A.I. (2016), Ponyatie «kategoriya» v istoriko-filosofskoj tradicii, monografiya, M., RIO Rossijskoj tamozhennoj akademii, 88 р.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


 1. Ахманов А.С. Логическое учение Аристотеля / А.С. Ахманов. – М. : Соцэкгиз, 1960. – 316 с.
 2. Булатов М.А. Логические категории и понятия / М.А. Булатов. – К. : Изд-во «Наукова думка», 1981. – 236 с.
 3. Земельний кодекс [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2768-14.
 4. Зинченко С.А. Право собственности (вещное, невещное, управленческое): природа, статика, динамика : монография / С.А. Зинченко, В.В. Галов. – Ростов на Дону : Профпресс, 2015. – 133 с.
 5. Крассов О.И. Право собственности на землю в странах Европы: монография / О.И. Крассов. – Инфра-М. – 2014. – 214 с.
 6. Легенчук С.Ф. Бухгалтерське теоретичне знання: від теорії до метатеорії : монографія / С.Ф. Легенчук. – Житомир : ЖДТУ, 2012. – 336 с.
 7. Малюга Н.М. Концепція розвитку бухгалтерського обліку в Україні: теоретико-методологічні основи : автореф. дис. д.е.н. : спец. 08.06.04 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит» / Н.М. Малюга. – Київ, 2006. – 36 с.
 8. Петрук О.М. Розвиток національної системи бухгалтерського обліку в Україні: стратегія, гармонізація, регламентація : дис. д.е.н. : спец. 08.00.09 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)». – Київ, 2006. – 336 с.
 9. Петрук О.М. Гармонізація національних систем бухгалтерського обліку : монографія / О.М. Петрук. – Житомир : ЖДТУ, 2005. – 420 с.
 10. Пушкар М.С. Метатеорія обліку або якою повинна стати теорія : монографія / М.С. Пушкар. – Тернопіль : Карт-бланш, 2007. – 359 с.
 11. Стражев В.І. Объект и предмет бухгалтерского учета – главные категории в его теоретической системе / В.І. Стражев // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу : Міжнародний збірник наукових праць. – 2010. – Вип. 2 (17). – С. 313–319.
 12. Федорищенко А.И. Понятие «категория» в историко-философской традиции : монография / А.И. Федорищенко. – M. : РИО Российской таможенной академии, 2016. – 88 с.
Copyright (c) 2018 Сергій Федорович Легенчук, Тетяна Петрівна Остапчук

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.