DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2018-1(83)-104-110

Формування напрямків гармонізації інтересів основних суб’єктів страхування

Наталія Георгіївна Виговська, Аліна Ігорівна Доманчук

Анотація


Досліджено теоретичні основи формування страхового інтересу як необхідної передумови для реалізації страхування. На підставі оцінки різноспрямованих поглядів на сутність та джерело виникнення страхового інтересу виявлено, що останній в більшості випадків досліджується з позиції страховика, нехтуючи інтересом страхувальника. Тому формування напрямків гармонізації різноспрямованих інтересів суб’єктів страхових угод у контексті досягнення ефективності системи страхування зумовлює актуальність та значущість теми дослідження. Метою є дослідження теоретичних основ формування страхових інтересів основних суб’єктів страхування та розробка напрямків їх гармонізації. Авторами виявлено причини конфлікту страхових інтересів основних суб’єктів страхування, зокрема: проблемність виплат страхових відшкодувань, недобросовісність страхувальників, недотримання співвідношення «ціна–якість» страхових послуг. Обґрунтовано такі етапи гармонізації страхових інтересів суб’єктів страхування: ідентифікація та оцінка рівня ризику страхової компанії; вибір критеріїв узгодження різноспрямованих інтересів страховика та страхувальника; формування показників загальної ефективності системи страхування як результату гармонізації інтересів його основних суб’єктів. Запропоновані етапи гармонізації інтересів побудовано на основі визначення внутрішньої та зовнішньої ефективності страхових відносин. Встановлено, що на  вибір критеріїв та показників ефективності впливає різноплановість об’єктів страхування у різних його галузях. Перспективи подальших наукових досліджень необхідно сформувати в напрямку розвитку методичного забезпечення гармонізації страхових економічних інтересів основних суб’єктів страхування.

Ключові слова


страховий інтерес; оцінка; критерій; ефективність

Повний текст:

PDF

Посилання


Aleksandrova, M.M. Formuvannja ta realizatsiia interesiv holovnykh uchasnykiv strakhovykh vidnosy, available at: http://eztuir.ztu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/402/1/110.pdf

Vitkin, L.M. (2016), «Ryzyky v systemakh upravlinnja», Systemy obrobky informatsii, No. 3, available at: http://vvv.hups.mil.gov.ua/periodits-app/artitsle/16480

Gvozdenko, A.A. (2006), Strakhovanie: uchebnik, M., TK Velbi, Izd-vo Prospekt, 464 p., available at: https://studfiles.net/preview/1100010/

Grazhdanskoe pravo (2005), in 3 vol., Vol. 2., 4th, pererab. i dop., M., TK Velbi, Izd-vo Prospekt, 848 p., available at: http://legalportal.am/download/library/p16sjl6rijcj3k5v60c1u2f1i5r3.pdf

Grynjuk, O.V. (2004), Cyvil'no-pravovi aspekty majnovogo strahuvannja v Ukrai'ni, abstract of diss. k.ju.n., spec. 12.00.03, Kyi'v, 15 p.

Dedikov, S.V. (2010), «Funktsional'naya teoriya strakhovogo interesa», EZh-Yurist, No. 10, available at: https://www.eg-online.ru/theme/law/

Verhovna Rada Ukrai'ny (1996), Zakon Ukrai'ny «Pro strahuvannja», stanom na 07 bereznja, No. 85/96-VR, zi zminamy stanom na 29 chervnja 2010, available at: http://zakon1.rada.gov.ua

Kogdenko, N.Yu. (2007), Strakhovoi interes i smezhnye kategorii imushchestvennogo strakhovaniya v grazhdanskom prave Rossii, abstract of diss. k.yu.n., Volgograd, 27 p., available at: http://www.pravoznavec.com.ua/period/chapter/64/833/30097

Pacurija, N. (2011), «Strahovyj interes: teoretychne obg'runtuvannja ta problem pravovogo zakriplennja», Visnyk Kyi'vs'kogo nacional'nogo universytetu im. T.Shevchenka, Serija Jurydychni nauky, Iss. 88, P. 31–36, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKNU_Yur_2011_88_10 1999

Rozporjadzhennja Nackomfinposlug (2005), «Pro zatverdzhennja Rekomendacij shhodo analizu dijal'nosti strahovykiv», stanom na 17 bereznja, No. 3755, available at: http://nfp.gov.ua

Semenjaka, V.V. (2003), Cyvil'no-pravove reguljuvannja strahuvannja v sferi kosmichnoi' dijal'nosti, Thesis of diss. k.ju.n., spec. 12.00.03, Kyi'v, 199 p.

Tkachenko, N.V. (2007), Strahuvannja, navch. posibnyk, Lira, K., 376 p.

Juldashev, R.T. (1999), Vvedenie v prodazhu strahovanija, ili kak nauchit'sja prodavat' nadezhdu, Ankil, M., 134 p., http://www.insur-info.ru/dictionary/source/src7/

Pleshkova, A.P. (ed.) (1990), Jekonomicheskaja jeffektivnost' gosudarstvennogo strahovanija, N.-i fin. in-t., Finansy i statistika, M., 175 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


 1. Александрова М.М. Формування та реалізація інтересів головних учасників страхових відносин / М.М. Александрова [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://eztuir.ztu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/402/1/110.pdf. 
 2. Віткін Л.М. Ризики в системах управління / Л.М. Віткін // Системи обробки інформації. – 2016. – № 3 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.hups.mil.gov.ua/periodic-app/article/16480.
 3. Гвозденко А.А. Страхование : учебник / А.А Гвозденко. – М. : ТК Велби : Изд-во Проспект, 2006. – 464 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://studfiles.net/preview/1100010/. 
 4. Гражданское право : учебик : в 3 т. Т. 2. – 4-е изд., перераб. и доп. – М. : ТК Велби : Изд-во Проспект. – 2005. – 848 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://legalportal.am/download/library/p16sjl6rijcj3k5v60c1u2f1i5r3.pdf. 
 5. Гринюк О.В. Цивільно-правові аспекти майнового страхування в Україні : автореф. дис. … к.ю.н. : спец. 12.00.03 / О.В. Гринюк. – 2004. – Київ. – 15 с. 
 6. Дедиков С.В. Функциональная теория страхового интереса / С.В. Дедиков. – ЭЖ-Юрист, 2010. – № 10 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.eg-online.ru/theme/law/. 
 7. Закон України «Про страхування» / Верховна Рада України : станом на 07 березня 1996 : № 85/96-ВР : зі змінами станом на 29 червня 2010 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua.  
 8. Когденко Н.Ю. Страховой интерес и смежные категории имущественного страхования в гражданском праве России : автореф. дис. ... к.ю.н. / Н.Ю. Когденко. – Волгоград. – 2007. – 27 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.pravoznavec.com.ua/period/chapter/64/833/30097. 
 9. Пацурія Н. Страховий інтерес: теоретичне обґрунтування та проблем правового закріплення / Н.Пацурія // Вісник Київського національного університету ім. Т.Шевченка. Серія : Юридичні науки. – 2011. – Вип. 88. – С. 31–36. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKNU_Yur_2011_88_10 1999. 
 10. Розпорядження Нацкомфінпослуг : станом на 17 березня 2005 р. : № 3755 «Про затвердження Рекомендацій щодо аналізу діяльності страховиків» / Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://nfp.gov.ua. 
 11. Семеняка В.В. Цивільно-правове регулювання страхування в сфері космічної діяльності : дис. к.ю.н. : спец. 12.00.03. – 2003. – Київ. – 199 с. 
 12. Ткаченко Н.В. Страхування : навч. посібник / Н.В. Ткаченко. – К. : Ліра. – 2007. – 376 с.  
 13. Юлдашев Р.Т. Введение в продажу страхования, или как научиться продавать надежду / Р.Т. Юлдашев. – М. : Анкил, 1999. – 134 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.insur-info.ru/dictionary/source/src7/. 
 14. Экономическая эффективность государственного страхования ; под ред. А.П. Плешкова. – Н.-и фин. ин-т. – М. : Финансы и статистика. – 1990. – 175 с. 
Copyright (c) 2018 Наталія Георгіївна Виговська, Аліна Ігорівна Доманчук

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.