DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2018-1(83)-111-115

Теоретичні підходи до визначення фінансового забезпечення перевезень громадським транспортом

Олена Анатоліївна Виговська

Анотація


Удосконалено теоретичні підходи у визначенні фінансового забезпечення перевезень громадським транспортом на регіональному рівні. Автором узагальнено поняття «фінансове забезпечення» та визначено головну відмінність від терміну «фінансування». Проведено систематизацію ключових відмінностей фінансового забезпечення транспортного підприємства від інших суб’єктів господарювання економічної галузі на загальнодержавному та регіональному рівнях. Проаналізовано недоліки та переваги джерел фінансового забезпечення.
Метою є дослідження теоретичних підходів у визначенні фінансового забезпечення перевезень громадським транспортом на регіональному рівні.
Перспективи подальших наукових досліджень полягають у потребі визначення нових наукових підходів і методик щодо обґрунтування та деталізації поняття «фінансове забезпечення перевезень громадським транспортом». Практичне застосування дослідження необхідно сформувати у деталізованому аналізі потоків грошових надходжень у системі «держава – регіональна влада – суб’єкт господарювання».
Фінансовому забезпеченню перевезень громадським транспортом на регіональному рівні приділено не достатньо уваги в наукових дослідженнях у межах країни. Такий факт підтверджує необхідність у глибокому аналізі транспортної галузі в цілому.


Ключові слова


фінансове забезпечення; перевезення; транспорт; фінансування; суб’єкт господарювання

Повний текст:

PDF

Посилання


Blyznjuk, O.P., Lachkova, L.I., Ospishhev, V.I. and others (2006), Finansy, navch. posibnyk, Znannja, K., 415 р.

Vasylyk, O.D. (2000), Teorija finansiv, pidruchnyk, NIOS, K., 416 р.

Velychko, V.V. (2010), «Finansovo-bjudzhetne zabezpechennja funkcionuvannja transportnogo elementu mis'kogo kompleksu», Tehnika, Komunal'ne gospodarstvo mist, Kyi'v, Іss. 96, Р. 337–343.

Venger, V.V. (2009), Finansy, navch. Posibnyk, Centr uchbovoi' literatury, K., 432 р.

Zagorodnyj, A.G, Voznjuk, G.L. and Smovzhenko, T.S. (1997), Finansovyj slovnyk, Vyd-vo «Centr Jevropy», L'viv, 471 р.

Verhovna rada Ukrai'ny (2001), Zakon Ukrai'ny «Pro avtomobil'nyj transport» stanom na 5 kvitnja, No. 3493-IV, available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2344-14/ed20170507

Kyrylenko, O.P. (2002), Finansy (teorija ta praktyka), navch. posibnyk, Aston, Ternopil', 212 р.

Kravchuk, N.Ja., Goryn, V.P. and Jasenovs'ka, T.B. (2008), Finansy, Ekonomichna dumka, Ternopil', 432 р.

Moskal', O.I. (2001), Finansove zabezpechennja rozvytku agropromyslovogo vyrobnyctva regionu (na materialah Chernivec'koi' oblasti), Abstract of diss. k.e.n., spec. 08.04.01 «Finansy, groshovyj obig i kredyt», K., 16 р.

Oparin, V.M. (2002), Finansy (Zagal'na teorija), navch. posibnyk, 2nd, dop. i pererob., KNEU, K., 240 р.

Pogrishhuk, G.B. (2005), Finansove zabezpechennja ohorony navkolyshn'ogo pryrodnogo seredovyshha, Abstract of diss. k.e.n., Ternopil', 42 р.

Slobodjanyk, Ju.B. (2007), Finansovyj mehanizm funkcionuvannja pidpryjemstv pasazhyrs'kogo avtotransportu v suchasnyh umovah, monografija, Sumy, 199 р.

Tereshhenko, O.O. (2003), Finansova dijal'nist' sub'jektiv gospodarjuvannja, navch. posibyk, KNEU, K., 554 р.

Usenko, S.V. (2001), «Ekonomіchnі aspekti rozvitku malogo pіdpriєmnictva v Ukraїnі», Jekonomika i upravlenie, No. 6 (31), P. 16–17.16.

Jurij, S.I., Aleksejenko, L.M., Zjatkovs'kyj, I.V and Fedosov, V.M. (2008), Finansy, pidruchnyk, Znannja, Kyi'v, 611 р.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


 1. Фінанси : навч. посібник / О.П. Близнюк, Л.І. Лачкова, В.І. Оспіщев та інші. – К. : Знання, 2006. – 415 с.
 2. Василик О.Д. Теорія фінансів: підручник / О.Д. Василик. – К. : НІОС, 2000. – 416 с. 
 3. Величко В.В. Фінансово-бюджетне забезпечення функціонування транспортного елементу міського комплексу / В.В. Величко // Техніка, Комунальне господарство міст. – Київ, 2010. – Вип. 96. – С. 337–343. 
 4. Венгер В.В. Фінанси : навч. посібник / В.В. Венгер. – К. : Центр учбової літератури, 2009. – 432 с.
 5. Загородний А.Г. Фінансовий словник / А.Г. Загородний, Г.Л. Вознюк, Т.С. Смовженко. – Львів : Вид-во «Центр Європи», 1997. – 471 с. 
 6. Верховна рада України «Про автомобільний транспорт» : станом на 5 квітня 2001 року : № 3493-IV [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2344-14/ed20170507. 
 7. Верховна рада України «Про транспорт» : станом на 10 листопада 2004 року : № 232/94-ВР. 
 8. Кириленко О.П. Фінанси (теорія та практика) : навчальний посібник / О.П. Кириленко. – Тернопіль : Астон, 2002. – 212 с. 
 9. Кравчук Н.Я. Фінанси / Н.Я. Кравчук, В.П. Горин, Т.Б. Ясеновська. – Тернопіль : Економічна думка, 2008. – 432 с. 
 10. Москаль О.І. Фінансове забезпечення розвитку агропромислового виробництва регіону (на матеріалах Чернівецької області) : автореф. дис. … к.е.н. : спец. : 08.04.01 «Фінанси, грошовий обіг і кредит» / О.І. Москаль. – К., 2001. – 16 с. 
 11. Опарін В.М. Фінанси (Загальна теорія) / В.М. Опарін. – 2-ге вид. доп. і перероб. – К. : КНЕУ, 2002. – 240 с. 
 12. Погріщук Г.Б. Фінансове забезпечення охорони навколишнього природного середовища : автореф. дис. к.е.н. / Г.Б. Погріщук. – Тернопіль, 2005. – 42 с. 
 13. Слободяник Ю.Б. Фінансовий механізм функціонування підприємств пасажирського автотранспорту в сучасних умовах : монографія / Ю.Б. Слободяник. – Суми, 2007. – 199 с.
 14. Терещенко О.О. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання: навч. посібник / О.О. Терещенко. – К. : КНЕУ, 2003. – 554 с. 
 15. Усенко С.В. Економічні аспекти розвитку малого підприємництва в Україні / С.В. Усенко // Экономика и управление. – 2001. – № 6 (31). – С. 16–17. 
 16. Фінанси : підручник / С.І. Юрій, Л.М. Алексеєнко, І.В. Зятковський, В.М. Федосов. – Київ : Знання, 2008. – 611 с.
Copyright (c) 2018 Олена Анатоліївна Виговська

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.