Аналіз корпоративного управління: зміст основних етапів

Оксана Анатоліївна Хілуха

Анотація


Корпоративні підприємства є потужним фактором розвитку економіки будь-якої країни. Така організаційно-правова форма формує унікальний спосіб ведення бізнесу, що дозволяє практично без обмежень залучати фінансові кошти для свого розвитку. Запорукою успішного розвитку таких компаній є розробка власниками і менеджментом ефективних інструментів і механізмів узгодження інтересів між акціонерами та іншими зацікавленими через виявлення слабких і сильних сторін, загроз і можливостей шляхом результативного аналізування такої системи, актуальність проведення якого зростає як у професійних колах, так і в засобах масової інформації. З метою формування послідовності проведення аналізу, запропоновано методичні положення аналізування корпоративного управління, що передбачають формування цілей і завдань аналізу, плану і програми його проведення на підставі вибору пріоритетності критеріїв та їх показників (регламентованих у нормативно-правових документах і стандартах), з урахуванням впливу зовнішніх і внутрішніх факторів на діяльність системи корпоративного управління. Запропонований методичний підхід дозволяє визначити спосіб аналізу, терміни і графік проведення аналізу, сформувати проект його проведення із зазначенням контрольних процедур.

Ключові слова


корпоративне управління; етапи аналізування процесу корпоративного управління; корпоративні підприємства; акціонерні товариства; методичні положення аналізування корпоративного управління

Повний текст:

PDF

Посилання


Berle, A. and Means, G. (1991), The modern corporation and private property, Transaction publishers.

Bebchuk, L., Cohen, A., and Ferrell, A. (2008), «What matters in corporate governance?», The Review of financial studies, Vol. 22, No. 2, pp. 783–827, available at: 10.1093/rfs/hhn099

Blair, M.M. (1996), Ownership and control: Rethinking corporate governance for the twenty-first century, Long Range Planning, 432 р.

Hart, O. (1995), «Corporate governance: some theory and implications», The economic journal, No. 105(9), рр. 678–689.

Kuzmin, O. (2016), «Regulation of stakeholders' interests in corporate governance through negotiations», Economic Annals-XXI, Vol. 161, No. 9–10, pp. 56–60.

Mendelow, A.L. (1981), «Environmental Scanning – The Impact of the Stakeholder Concept», ICIS Proceedings. Paper 20, available at: http://aisel.aisnet.org/icis1981/20

Mitchell, R.K., Agle, B.R. and Wood, D.J. (1997), «Toward a theory of stakeholder identification and salience: Defining the principle of who and what really counts», Academy of management review, Vol. 22, No. 4, рр. 853–886.

Saaty, T.L., and Vargas, L.G. (2012), «Models, methods, concepts & applications of the analytic hierarchy process», Springer Science & Business Media, 175 р.

Savage, G.T., Nix, T.W., Whitehead, C.J., and Blair, J.D. (1991), «Strategies for assessing and managing organizational stakeholders», The executive, Vol. 5, No. 2, рр. 61–75.

Shleifer, A. and Vishny, R.W. (1997), «A survey of corporate governance», The journal of finance, No. 52 (2), рр. 737–783.

Velentzas, I. and Broni, G. (2014), «Business ethics, corporate governance, corporate social responsibility», Accounting and Auditing Ethics & Deontology (in Greek), IuS, Thessaloniki.

Whiddett, S. and Hollyforde, S. (2003), A practical guide to competencies: how to enhance individual and organisational performance, CIPD Publishing.

Aleksyuk, A.M. (1998), Pedahohika vyshchoyi osvity Ukrayiny. Istoriya. Teoriya, Lybid, Kyiv, 560 р.

Busel, V.T. (ed.) (2004), Velikiy tlumachniy slovnik suchasnoí̈ ukraí̈ns'koí̈ movi, Perun, Irpin, 1736 р.

Kolosok, A.M. (2014), «Social policy in the corporate governance system», The Economical Forum, No. 1, pp. 249–253.

Lipych, L.G. and Pustyuglha, L.S. (2010), «The genesis of the development of theories of labor motivation», Science, No. 1, pp. 17–19.

Nizhnik, V.M. and Polinkevich, OM (2012), «Metody otsinky vplyvu faktoriv zovnishnʹoho seredovyshcha na biznes-protsesy promyslovykh pidpryyemstv», Economical sciences, Serija Economist management, No. 9 (2), pp. 334–345.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


 1. Berle A. The modern corporation and private property / A.Berle, G.Means. – Transaction publishers, 1991.
 2. Bebchuk L. What matters in corporate governance? / L.Bebchuk, A.Cohen, A.Ferrell // The Review of financial studies. – 2008. – Vol. 22. – No. 2. – P. 783–827. – Access mode : https://doi.org/10.1093/rfs/hhn099.
 3. Blair M. Ownership and Control: Rethinking Corporate Governance for the Twenty First Century / M.Blair. – Washington Long Range Planning, 1996. – 432 p.
 4. Hart O. Corporate governance : some theory and implications / O.Hart // Economic Journal. – 1995. –105 (9). – P. 678–698.
 5. Kuzmin O. Regulation of stakeholders’ interests in corporate governance through negotiations / O.Kuzmin // Економiчний часопис-XXI. – 2016. – Vol. 161. – No. 9–10. – P. 56–60.
 6. Mendelow A.L. Environmental Scanning – The Impact of the Stakeholder Concept / A.L. Mendelow // ICIS Proceedings. Paper 20. – 1981. – Access mode : http://aisel.aisnet.org/icis1981/20.
 7. Mitchell R.K. Toward a Theory of Stakeholder Identification and Salience: Defining the Principle of Who and What Really Counts / R.K. Mitchell, B.R Agle, D.J. Wood // Academy of Management Review. – 1997. – Vol. 22. – No. 4. – P. 853–886.
 8. Saaty T.L. Models, methods, concepts & applications of the analytic hierarchy process / T.L. Saaty, L.G. Vargas. – Springer Science & Business Media, 2012. – 175 p.
 9. Strategies for Assessing and Managing Organizational Stakeholders / G.T. Savage, T.W. Nix, C.J. Whitehead, J.D. Blair // The executive. – 1991. – Vol. 5, No. 2. – P. 61–75.
 10. Shleifer A. A survey of corporate governance / A.Shleifer, R.Vishny // Journal of Finance. – 1997. – No. 52 (2). – P. 737–783.
 11. Velentzas I. Business Ethics, Corporate Governance, Corporate Social Responsibility / I.Velentzas, G.Broni // Accounting and Auditing Ethics & Deontology (in Greek). – 2014. – IuS, Thessaloniki.
 12. Whiddett S. A practical guide to competencies: how to ennce individual and organizational performance / S.Whiddett, S.Hollyforde. – B. : London CIPD, 2003. – 764 p.
 13. Алексюк А.М. Педагогіка вищої освіти України. Історія. Теорія / А.М. Алексюк. – К. : Либідь, 1998. – 560 с.
 14. Великий тлумачний словник сучасної української мови / уклад. і голов. ред. В.Т. Бусел. – К. : Ірпінь. – ВТФ «Перун», 2009. – 1736 с.
 15. Колосок А.М. Соціальна відповідальність в системі корпоративного управління / А.М. Колосок // Економічний форум. – 2014. – № 1. – С. 249–253.
 16. Ліпич Л.Г. Генезис розвитку теорій мотивації праці / Л.Г. Ліпич, Л.C. Пустюльга // Science. – 2010. – № 1. – С. 17–19.
 17. Нижник В.М. Методи оцінки впливу факторів зовнішнього середовища на бізнес-процеси промислових підприємств / В.М. Нижник, О.М. Полінкевич // Економічні науки. Серія: Економіка та менеджмент. – 2012. – № 9 (2). – С. 334–345.
DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2018-1(83)-90-95

Copyright (c) 2018 Оксана Анатоліївна Хілуха

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.