DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2018-1(83)-56-65

Сучасний розвиток системи управління державними фінансами України: обліковий сегмент в забезпеченні інноваційно-інвестиційного вектору спрямування

Світлана Володимирівна Свірко

Анотація


Розглянуто проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку державних фінансів, системи їх управління та бюджетного обліку, як основи її інформаційно-аналітичного забезпечення. В процесі опрацювання широкого кола первинних актів нормативно-правового забезпечення функціонування державних фінансів виокремлено в розрізі складових основні вектори, завдання модернізації системи управління державними фінансами та визначено роль бюджетного обліку у вказаних вище процесах як основи інформаційно-аналітичного забезпечення системи управління державними фінансами. Представлено основні результати модернізації бюджетного обліку в Україні та перехід до системи бухгалтерського обліку в секторі загального державного управління. Надано загальну характеристику основним положенням Стратегії реформування системи управління державними фінансами на 2017–2020 роки та підтверджено причинно-наслідкові зв’язки результативності бухгалтерського обліку в секторі загального державного управління та інших складових системи управління державними фінансами. Здійснено висновки про сприяння інноваційно-інвестиційного клімату в економіці України через кінцеву реалізацію зазначених завдань та мети вказаного вище нормативного документу.

Ключові слова


система управління державними фінансами; державні фінанси; інвестиційно-інноваційний розвиток; модернізація; бюджетний облік; інтеграція

Повний текст:

PDF

Посилання


Lovins'koi', L.G. (ed.) (2013), «Buhgalters'kyj oblik i kontrol' derzhavnogo sektoru v umovah modernizacii' upravlinnja derzhavnymy finansamy», monografija, in Vol. 2, Derzh. navch.-nauk. ustanova Akad. fin. Upr., K., DNNU Akad. fin. upr., Vol. 1, Lovins'ka, L.G. and others (2013), Reformuvannja buhgalters'kogo obliku v derzhavnomu sektori vidpovidno do Mizhnarodnyh standartiv, 566 p.

Vasylenko, V.V. (2013), «Tehnologycheskye ukladы v kontekste stremlenyja эkonomycheskyh system k ydeal'nosty», Social'no-ekonomichni problemy i derzhava, Ternopol', Vol. 8, No. 1, pp. 65–72.

Golubka, S. (2014), «Z istorii' finansiv ukrai'ns'koi' derzhavnosti vid Kyi'vs'koi' Rusi do Get'manshhyny», Nezalezhnyj audyto, No. 2, рр. 110–117.

Dedkov, E.P. (1983), Bjudzhetnыj uchёt, ucheb. posobye, Fynansы statystyka, M., 1983, 232 р.

Mochernyj, S.V. and others (ed.) (2002), Ekonomichna encyklopedija, Vol. 3, Vydavnychyj centr Akademija, K., 952 p.

Jaroshenka, F.O. (ed.) (2010), Informacijne zabezpechennja upravlinnja derzhavnymy finansamy, in 2 Vol., DNNU Akad. fin. upravlinnja, K., Jefimenko, T.I., Lovins'ka, L.G., Svirko, S.V., Levyc'ka, S.O. and others (2010), Standartyzacija bjudzhetnogo obliku jak instrument modernizacii' derzhavnyj finansiv Ukrai'ny, Vol. 1, 226 p.

Kudrjashov, V.P. (2008), Kurs finansiv, navch. posibnyk, Znannja, K., 431 p.

Moldovan, O.O. (2011), Derzhavni finansy Ukrai'ny: dosvid ta perspektyvy reform, monografija, NISD, K., 380 p.

Oparin, V.M. (2007), Finansy. Zagal'na teorija, navch. posibnyk, 4-te vyd., KNEU, K., 240 p.

Verhovna rada Ukrai'ny (2010), «Pro zasady vnutrishn'oi' i zovnishn'oi' polityky», Zakon Ukrai'ny, stanom na 01 lypnja, № 2411-VI, available at: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2411-17

Kabinet Ministriv Ukrai'ny (2013), «Pro zatverdzhennja Derzhavnoi' programy aktyvizacii' rozvytku ekonomiky na 2013–2014 roky», stanom na 27 ljutogo, № 187, available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/187-2013-p

Verhovna rada Ukrai'ny (1998), «Pro zatverdzhennja Strategii' integracii' Ukrai'ny do Jevropejs'kogo Sojuzu: Ukaz Prezydenta Ukrai'ny», stanom na 11 chervnja, № 615/98, available at: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/615/98

Verhovna rada Ukrai'ny (2007), «Pro zatverdzhennja Strategii' modernizacii' systemy buhgalters'kogo obliku v derzhavnomu sektori na 2007–2015 roky», Postanova Kabinetu Ministriv Ukrai'ny, stanom na 16 sichnja, № 34, available at: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=888-2007-%F0

Verhovna rada Ukrai'ny (2000), «Pro Programu integracii' Ukrai'ny do Jevropejs'kogo Sojuzu», Ukaz Prezydentu Ukrai'ny, stanom na 14 veresnja, № 1072/2000, available at: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/n0001100-00/print1360051017911272

Verhovna rada Ukrai'ny (2013), «Pro Strategiju rozvytku systemy upravlinnja derzhavnymy finansamy», Rozporjadzhennja Kabinetu Ministriv Ukrai'ny, stanom na 01 serpnja, № 774-r, available at: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/774-2013-r/print1360051017911272

Verhovna rada Ukrai'ny (2012), «Pro shvalennja Koncepcii' rozvytku systemy upravlinnja derzhavnymy finansamy», Rozporjadzhennja Kabinet Ministriv Ukrai'ny, stanom na 03 serpnja, № 633-r, available at: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/633-2012-r/print1360051017911272

Verhovna rada Ukrai'ny (2007), «Pro shvalennja Strategii' modernizacii' systemy upravlinnja derzhavnymy finansamy», Rozporjadzhennja Kabinet Ministriv Ukrai'ny, stanom na 17 zhovtnja, № 888-r, available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/888-2007-r

Verhovna rada Ukrai'ny (2017), «Pro shvalennja Strategii' reformuvannja systemy upravlinnja derzhavnymy finansamy na 2017–2020 roky», Rozporjadzhennja KMU stanom na 08 ljutogo, № 142, available at: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/142-2017-r

Svirko, S.V. (2006), Buhgalters'kyj oblik v bjudzhetnyh ustanovah Ukrai'ny: metodologija i organizacija, Thesis of diss. d-ra e. nauk, spec. 08.06.04, Kyi'vs'kyj nacional'nyj ekonomichnyj un-t im. V.Get'mana, K., 520 р.

Svirko, S.V. and Kuz'mins'kyj, B.Ju. (2015), «Derzhavni finansy Ukrai'ny: retrospektyvnyj pogljad kriz' oblikovyj aspekt», Nezalezhnyj audytor, No. 12 (II), pp. 21–32.

Svirko, S.V. and Kuz'mins'kyj, B.Ju. (2015), «Derzhavni finansy Ukrai'ny: vyznachal'ni vektory, rezul'taty ta problemy rozvytku», Nezalezhnyj audytor, No. 13 (III), рр. 24–31.

Verhovna rada Ukrai'ny (1999), «Spil'na strategija Jevropejs'kogo Sojuzu shhodo Ukrai'ny», Postanova Jevropejs'koi' Rady, stanom na 11 grudnja, available at: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/994_492/print1360051017911272

Fedosova, V.M. and Jurija, S.I. (red.) (2010), Teorija finansiv, Centr uchbovoi' literatury, K., 576 р.

Verhovna rada Ukrai'ny (1994), «Ugoda pro partnerstvo i spivrobitnyctvo mizh Ukrai'noju i Jevropejs'kymy Spivtovarystvamy ta i'h derzhavamy-chlenamy», Zakon Ukrai'ny stanom na 10 lystopada, № 237/94-VR, available at: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/998_012/print1360051017911272

Verhovna rada Ukrai'ny (2008), Ugoda pro pozyku mizh Ukrai'noju ta Mizhnarodnym bankom rekonstrukcii' ta rozvytku, Zakon Ukrai'ny, № 591-VI, stanom na 24 veresnja, available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/996_060


Пристатейна бібліографія ГОСТ


 1. Бухгалтерський облік і контроль державного сектору в умовах модернізації управління державними фінансами : у 2 т. : монографія ; за ред. Л.Г. Ловінської. – Держ. навч.-наук. установа «Акад. фін. упр.». – К. : ДННУ «Акад. фін. упр.», 2013 ; Реформування бухгалтерського обліку в державному секторі відповідно до міжнародних стандартів. Т. 1 / Л.Г. Ловінська та ін. – 2013. – 566 с.
 2. Василенко В.В. Технологические уклады в контексте стремления экономических систем к идеальности. Т. 8 / В.В. Василенко // Соціально-економічні проблеми і держава. – Тернополь, 2013. – № 1. – С. 65–72.
 3. Голубка С. З історії фінансів української державності від Київської Русі до Гетьманщини / С.Голубка // Незалежний аудитор. – 2014. – № 2. – С. 110–117.
 4. Дедков Е.П. Бюджетный учт : учеб. пособие / Е.П. Дедков. – М. : Финансы статистика, 1983. – 232 с.
 5. Економічна енциклопедія : у 3-х томах. Т. 3 / редкол. С.В.Мочерний та ін. – К. : Видавничий центр «Академія», 2002. – 952 с.
 6. Інформаційне забезпечення управління державними фінансами : наук. практ. видан. : у 2-х т. ; за ред. Ф.О. Ярошенка. – К. : ДННУ «Акад. фін. управління», 2010 ; Стандартизація бюджетного обліку як інструмент модернізації державний фінансів України / Т.І. Єфіменко, Л.Г. Ловінська, С.В. Свірко, С.О. Левицька та ін. – 2010. – 226 с.
 7. Кудряшов В.П. Курс фінансів : навч. посібник / В.П. Кудряшов. – К. : Знання, 2008. – 431 с.
 8. Молдован О.О. Державні фінанси України: досвід та перспективи реформ : монографія / О.О. Молдован. – К. : НІСД, 2011. – 380 с.
 9. Опарін В.М. Фінанси. Загальна теорія: навч. посібник. 4-те вид. / В.М. Опарін. – К. : КНЕУ, 2007. – 240 с.
 10. Про засади внутрішньої і зовнішньої політики: Закон України : станом на 01 липня 2010 : № 2411-VI / Верховна Рада України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2411-17.
 11. Про затвердження Державної програми активізації розвитку економіки на 2013–2014 роки : постанова Кабінету Міністрів України : станом на 27 лютого 2013 : № 187 / Верховна Рада України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/187-2013-п.
 12. Про затвердження Стратегії інтеграції України до Європейського Союзу : Указ Президента України : станом на 11 червня 1998 : № 615/98 / Верховна Рада України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/615/98.
 13. Про затвердження Стратегії модернізації системи бухгалтерського обліку в державному секторі на 2007–2015 роки : постанова Кабінету Міністрів України : станом на 16 січня 07 : № 34 / Верховна Рада України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=888-2007-%F0.
 14. Про Програму інтеграції України до Європейського Союзу : Указ Президенту України : станом на 14 вересня 2000 : № 1072/2000 / Верховна Рада України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/n0001100-00/print1360051017911272.
 15. Про Стратегію розвитку системи управління державними фінансами : розпорядження Кабінету Міністрів України : станом на 01 серпня 13 : № 774-р / Верховна Рада України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/774-2013-р/print1360051017911272.
 16. Про схвалення Концепції розвитку системи управління державними фінансами : розпорядження Кабінету Міністрів України : станом на 03 серпня 12 : № 633-р / Верховна Рада України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/633-2012-р/print1360051017911272.
 17. Про схвалення Стратегії модернізації системи управління державними фінансами : розпорядження Кабінет Міністрів України : станом на 17 жовтня 2007 : № 888-р / Верховна Рада України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/888-2007-р. 18. Про схвалення Стратегії реформування системи управління державними фінансами на 2017–2020 роки : розпорядження КМУ : станом на 08 лютого 17 : № 142-р / Верховна Рада України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/142-2017-р.
 18. Свірко С.В. Бухгалтерський облік в бюджетних установах України: методологія і організація: дис. ... д-ра е.н. : спец. 08.06.04 / С.В. Свірко / Київський національний економічний ун-т ім. Вадима Гетьмана. – К., 2006. – 520 с.
 19. Свірко С.В. Державні фінанси України: ретроспективний погляд крізь обліковий аспект / С.В. Свірко, Б.Ю. Кузьмінський // Незалежний аудитор. – 2015. – № 12 (ІІ). – С. 21–32.
 20. Свірко С.В. Public finance of Ukraine: decisive vectors, result and problem of development (Державні фінанси України: визначальні вектори, результати та проблеми розвитку) / С.В. Свірко, Б.Ю. Кузьмінський // Незалежний аудитор. – 2015. – № 13 (ІІІ). – С. 24–31.
 21. Спільна стратегія Європейського Союзу щодо України : постанова Європейської Ради : станом на 11 грудня 1999 / Верховна Рада України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/994_492/print1360051017911272.
 22. Теорія фінансів / за ред. В.М. Федосова, С.І. Юрія. – К. : Центр учбової літератури, 2010. – 576 c.
 23. Угода про партнерство і співробітництво між Україною і Європейськими Співтовариствами та їх державами-членами : Закон України : станом на 10 листопада 1994 : № 237/94-ВР / Верховна Рада України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/998_012/print1360051017911272.
 24. Угода про позику (Проект модернізації державних фінансів) між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку : Закон України : № 591-VI : станом на 24 вересня 2008 / Верховна Рада України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/996_060.
Copyright (c) 2018 Світлана Володимирівна Свірко

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.