Інституціональні форми та державна підтримка інноваційно-технологічної модернізації міжгосподарських та внутрішньогосподарських споруд у зоні осушувальних меліорацій

Олександр Сергійович Колтунович

Анотація


В умовах апроксимації європейського та вітчизняного законодавства та в межах Угоди про асоціацію з Європейським Союзом особливої актуальності набуває питання ефективного використання водних ресурсів у агропромисловому комплексі. Розглянуто механізми державної підтримки модернізації міжгосподарських та внутрішньогосподарських споруд у зоні осушувальних меліорацій. Проаналізовано негативний вплив зменшення обсягів фінансування, що призвело до суттєвого зменшення площ осушуваних земель сільськогосподарських підприємств в Україні, зокрема, в рамках бюджетної децентралізації. Розглянуто особливості формування водогосподарсько-меліоративної інфраструктури на регіональному рівні. Запропоновано напрямки державного регулювання інноваційно-технологічної модернізації міжгосподарських та внутрішньогосподарських споруд у зоні осушувальних меліорацій. Розроблено механізми фіскального та грошово-кредитного характеру, що сприятимуть активізації процесів інноваційно-технологічної модернізації водогосподарсько-меліоративного підкомплексу України.

Ключові слова


інституціональне забезпечення; державне регулювання; інноваційно-технологічна модернізація; водогосподарсько-меліоративний підкомплекс

Повний текст:

PDF

Посилання


Statystychna informacia Derzhavnoi sluzhby statystyky Ukrainy, available at: http://www.ukrstat.gov.ua

Golian, V.A. (2012), «Racionalizacia pryrodokorystuvannya v zoni osushennya», Agrosvit, No. 12, pp. 4–11.

Khvesyk, M.A. (2014), «Modernizatsiia vodohospodarskoi infrastruktury yak faktor pryskorennia sotsialno-ekonomichnoho pidnesennia silskykh terytorii», Ekonomika APK, No. 7, pp. 121–126.

Kostrychenko, V.M. (2013), «Stymuliuvannia ratsionalnoho ahrarnoho zemlekorystuvannia yak instrument zabezpechennia staloho rozvytku», Problemy ratsionalnoho vykorystannia sotsialno-ekonomichnoho ta pryrodno-resursnoho potentsialu rehionu: finansova polityka ta investytsii, Iss. 19, No. 4, pp. 256–263.

Hladynets, N.U. (2010), «Mekhanizm realizatsii derzhavnoi innovatsiinoi polityky v rehioni», Visnyk natsionalnoho universytetu «Lvivska politekhnika», No. 683, pp. 60–65.

Lozovitskyi, P.S. (2014), Melioratsiia gruntiv ta optymizatsiia gruntovykh protsesiv, 528 p.

Zakon Ukrainy «Pro vnesennia zmin do deiakykh zakonodavchykh aktiv Ukrainy shchodo zaborony pryvatyzatsii obiektiv inzhenernoi infrastruktury melioratyvnykh system ta zemel derzhavnoi i komunalnoi vlasnosti, na yakykh tsi obiekty roztashovani», available at: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/388-viii

Zemelnyi kodeks Ukrainy, available at: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2768-14


Пристатейна бібліографія ГОСТ


  1. Статистична інформація Державної служби статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua.
  2. Голян В.А. Раціоналізація природокористування в зоні осушення / В.А. Голян, В.В. Савчук, І.І. Андрощук // Агросвіт. – 2012. – № 12. – С. 4–11.
  3. Хвесик М.А. Модернізація водогосподарської інфраструктури як фактор прискорення соціально-економічного піднесення сільських територій / М.А. Хвесик, В.А. Голян // Економіка АПК. – 2014. – № 7. – С. 121–126.
  4. Костриченко В.М. Стимулювання раціонального аграрного землекористування як інструмент забезпечення сталого розвитку / В.М. Костриченко, Н.О. Дорошенко // Проблеми раціонального використання соціально-економічного та природно-ресурсного потенціалу регіону: фінансова політика та інвестиції. – 2013. – Вип. 19, № 4. – С. 256–263.
  5. Гладинець Н.Ю. Механізм реалізації державної інноваційної політики в регіоні / Н.Ю. Гладинець // Вісник національного університету «Львівська політехніка». – 2010. – № 683. – С. 60–65.
  6. Лозовіцький П.С. Меліорація ґрунтів та оптимізація ґрунтових процесів / П.С. Лозовіцький. – 2014. – 528 с.
  7. Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо заборони приватизації об’єктів інженерної інфраструктури меліоративних систем та земель державної і комунальної власності, на яких ці об’єкти розташовані» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/388-viii.
  8. Земельний кодекс України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2768-14.
DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2018-1(83)-40-43

Copyright (c) 2018 Олександр Сергійович Колтунович

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.