Бухгалтерська оцінка наслідків бойових дій та окупації державних територій

Димитрій Олександрович Грицишен, Сергій Георгійович Бевзенко, Олег Станіславович Горай

Анотація


Досліджено питання оцінки наслідків бойових дій та окупації державних територій в бухгалтерському обліку. Проведено аналіз досліджень щодо проблем оцінки в бухгалтерському обліку. Досліджено нормативно-правове регулювання щодо варіантів оцінки об’єктів, з якими можуть бути пов’язані наслідки бойових дій та окупації державних територій, а саме: необоротні активи, оборотні активи та дебіторська заборгованість. Визначено властивості наслідків бойових дій та окупації державних територій, які необхідно враховувати при оцінці, як елементу методу бухгалтерського обліку. Розроблено реєстр об’єктів, які пов’язані із бойовими діями та окупацією державних територій, форму акту про переоцінку об’єкта необоротних активів. Запропоновано процедуру оцінки наслідків надзвичайних ситуацій та окупації державних територій, яка враховує шість етапів та передбачає застосування різних видів оцінки.

Ключові слова


бухгалтерський облік; оцінка; наслідки бойових дій; окупація державних територій; методи оцінки

Повний текст:

PDF

Посилання


Ivaschenko, I.M. (2014), «Determination of signs of impairment of non-current assets», Innovatsijna ekonomika, Vol. 6, P. 313–317.

Isaiev, D.M. (2012), Oblikovi otsinky pokaznykiv finansovoi zvitnosti: upravlins'kyj aspect, Abstract of diss. k.e.n., spec. 08.00.09, Kyiv, 242 p.

Auditcnt (2014), Lyst Ministerstva finansiv Ukrainy «Schodo vidobrazhennia v bukhhalters'komu obliku aktyviv, iaki perebuvaiut' na tymchasovo okupovanij terytorii Ukrainy», No. 31-11410-08-10/15462, stanom na 19 chervnja, available at: http://www.auditcnt.com.ua/news/view_news.php?id=3595

Lovins'ka, L.H. (2007), Otsinka v suchasnij systemi bukhhalters'koho obliku pidpryiemstv Ukrainy, Abstract of diss. k.e.n., spec. 08.00.09, Kyiv, 35 p.

Maliuha, N.M. (1999), Otsinka v bukhhalters'komu obliku: teoriia praktyka perspektyvy (na prykladi pidpryiemstv Zhytomyrs'koi oblasti), Abstract of diss. k.e.n., spec. 08.06.04, Kyiv, 23 p.

Verhovna rada Ukrai'ny «Mizhnarodnyj standart bukhhalters'koho obliku 36 (MSBO 36). Zmenshennia korysnosti aktyviv», available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/929_047

Verhovna rada Ukrai'ny (2004), «Polozhennia (standartu) bukhhalters'koho obliku 28. Zmenshennia korysnosti aktyviv», No. 817, stanom na 24 grudnja, available at : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0035-05

Suprunova, I.V. (2010), Rozvytok otsinky v bukhhalters'komu obliku, Abstract of diss. k.e.n., spec. 8.00.09, Zhytomyr, 360 р.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


  1. Іващенко І.М. Визначення ознак зменшення корисності необоротних активів / І.М. Іващенко // Інноваційна економіка. – 2014. – № 6. – С. 313–317.
  2. Ісаєв Д.М. Облікові оцінки показників фінансової звітності: управлінський аспект : дис. … к.е.н. : спец. 08.00.09 / Д.М. Ісаєв. – Київ, 2012. – 242 с.
  3. Лист Міністерства фінансів України «Щодо відображення в бухгалтерському обліку активів, які перебувають на тимчасово окупованій території України» : № 31-11410-08-10/15462 : станом на 19 червня 2014 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.auditcnt.com.ua/news/view_news.php?id=3595.
  4. Ловінська Л.Г. Оцінка в сучасній системі бухгалтерського обліку підприємств України : автореф. дис. … д.е.н. : спец. 08.00.09 / Л.Г. Ловінська. – Київ, 2007. – 35 с.
  5. Малюга Н.М. Оцінка в бухгалтерському обліку: теорія практика перспективи (на прикладі підприємств Житомирської області) : автореф. дис. … к.е.н. : спец. 08.06.04 / Н.М. Малюга. – Київ, 1999. – 23 с.
  6. Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 36 (МСБО 36). Зменшення корисності активів [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/929_047.
  7. Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 28 «Зменшення корисності активів» : № 817 : станом на 24 грудня 2004 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0035-05.
  8. Супрунова І.В. Розвиток оцінки в бухгалтерському обліку : дис. … к.е.н. : спец. 08.00.09 / І.В. Супрунова. – Житомир, 2010. – 360 с.
DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2018-1(83)-27-39

Copyright (c) 2018 Димитрій Олександрович Грицишен, Сергій Георгійович Бевзенко, Олег Станіславович Горай

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.