Факторний економічний аналіз на підприємствах лісового господарства

Марія Юріївна Чік

Анотація


Досліджено значення економічного аналізу за результатами вивчення наукових праць вітчизняних та зарубіжних вчених. Здійснено розрахунок впливу факторів на зміну собівартості по заготівлі лісопродукції за статтями витрат. Визначено результати проведеного розрахунку впливу факторів на зміну витрат на 1 грн. з використанням повної собівартості реалізованої продукції. Виокремлено змінні та постійні витрати та їх розподіл, що впливає на розрахунок впливу факторів на зміну витрат на 1 грн. реалізованої продукції. Виокремлено узагальнюючі результати розрахунку впливу факторів на зміну витрат на 1 грн. реалізованої продукції. За результатами проведеного аналізу запропоновано перелік резервів зниження собівартості продукції на підприємствах лісового господарства. Досліджено основні джерела резервів зниження собівартості лісопродукції на підприємствах лісового господарства за результатами проведеного факторного аналізу.

Ключові слова


бухгалтерський облік; підприємство; лісове господарство; факторний економічний аналіз

Повний текст:

PDF

Посилання


Bagrov, V.P. and Bagrova, I.V. (2006), Ekonomichnyj analiz, navch. posibnyk, Сentr navchal'noi' literatury, Kyiv, 160 p.

Bakanov, M.I., Mel'nik, M.V. and Sheremet, A.D. (2005), Teoriya ekonomicheskogo analiza, uchebnik, 5nth, per. i dop., Finansy i statistika, Moskva, 536 p.

Bezrukikh, P.S., Іvashkevich, V.B., and Kashaev, A.N. (1987), Bukhgalterskiy uchet v promyshlennosti, uchebnik, 2nd, per. i dop., Finansy i statistika, Moskva, 263 p.

Zhytna, I.P., Tacij, I.V. and Zhytnyj, P.Je. (2006), Ekonomichnyj analiz, navch. posibnyk, vyd-vo SNU im. V.Dalja, Lugans'k, 296 p.

Korobov, M.Ja. (2000), Finansovo-ekonomichnyj analiz dijal'nosti pidpryjemstv, navch. posibnyk, Znannja, Kyiv, 378 p.

Kuzhel'niy, N.V. (2000), Bukhgalterskiy uchet v proizvodstvennykh i torgovykh predpriyatiyakh, ucheb. рosobie, A.S.K., Kyiv, 624 p.

Lyubushin, N.P., Leshcheva, V.B. and Suchkov E.A. (2002), Teoriya ekonomicheskogo analiza, іn Ljubushina, N.P. (ed.), uchebno-metodicheskiy kompleks, Yurist, Moskva, 480 p.

Mel'nik, M.V. and Gerasimova, E.B. (2007), Analiz finansovo-khozyaystvennoy deyatel'nosti predpriyatiya, uchebnoe posobie, FORMUM: INFRA-M, Moskva, 192 p.

Derzhavne agentstvo lіsovikh resursіv Ukraїni (2013), «Metodichnі rekomendatsії z formuvannya sobіvartostі produktsії (robіt, poslug) na pіdpriєmstvakh, shcho nalezhat' do sferi upravlіnnya Derzhavnogo agentstva lіsovikh resursіv Ukraїni», stanom na 14 travnya, No. 124, available at: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/FN011487.html

Olijnyk, O.V. (2008), Rozvytok ekonomichnogo analizu v umovah instytucijnyh zmin, monografija, ZhDTU, Zhytomyr, 653 р


Пристатейна бібліографія ГОСТ


  1. Багров В.П. Економічний аналіз : навч. посібник / В.П. Багров, І.В. Багрова. – К. : Центр навчальної літератури, 2006. – 160 с.
  2. Баканов М.И. Теория экономического анализа : учебник / М.И. Баканов, М.В. Мельник, А.Д. Шеремет ; под ред. М.И. Баканова. – 5-е изд., пер. и доп. – М. : Финансы и статистика, 2005. – 536 с.
  3. Безруких П.С. Бухгалтерский учет в промышленности : учебник / П.С. Безруких, В.Б. Івашкевич, А.Н. Кашаев. – 2-е изд., пер. и доп. – М. : Финансы и статистика, 1987. – 263 с.
  4. Житна І.П. Економічний аналіз : навч. посібник / І.П. Житна, І.В. Тацій, П.Є. Житний. – Луганськ : Вид-во СНУ ім. В.Даля, 2006. – 296 с.
  5. Коробов М.Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств : навч. посібник / М.Я. Коробов. – К. : «Знання», КОО, 2000. – 378 с.
  6. Кужельний Н.В. Бухгалтерский учёт в производственных и торговых предприятиях : учеб. пособие / Н.В. Кужельний. – К. : А.С.К., 2000. – 624 с.
  7. Любушин Н.П. Теория экономического анализа : учебно-методический комплекс / Н.П. Любушин, В.Б. Лещева, Е.А. Сучков ; под ред. проф. Н.П. Любушина. – М. : Юристъ, 2002. – 480 с.
  8. Мельник М.В. Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия : учеб. пособие / М.В. Мельник, Е.Б. Герасимова. – М. : ФОРМУМ: ИНФРА-М, 2007. – 192 с.
  9. Методичні рекомендації з формування собівартості продукції (робіт, послуг) на підприємствах, що належать до сфери управління Державного агентства лісових ресурсів України : наказ Державного агентства лісових ресурсів України станом на 14. 05. 2013 р., № 124 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/FN011487.html.
  10. Олійник О.В. Розвиток економічного аналізу в умовах інституційних змін : монографія / О.В. Олійник. – Житомир : ЖДТУ, 2008. – 653 с.
DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2018-1(83)-19-26

Copyright (c) 2018 Марія Юріївна Чік

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.