Пошук


 
Випуск Назва
 
№ 1(63) (2013): Вісник ЖДТУ. Серія: Економічні науки ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ОБЛІКОВО-ЗВІТНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ТА ТЕОРЕТИЧНІ КОНЦЕПЦІЇ ЇЇ УДОСКОНАЛЕННЯ Анотація  PDF
Костянтин Вікторович Безверхий
 
№ 1(67) (2014): Вісник ЖДТУ. Серія: Економічні науки ВИСВІТЛЕННЯ ПРОБЛЕМ ЯКОСТІ ОБЛІКОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ В ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛАХ Анотація  PDF
Світлана Леонідівна Безручук, Наталія Михайлович Ковальова
 
№ 1(63) (2013): Вісник ЖДТУ. Серія: Економічні науки РЕАЛІЗАЦІЯ КОНЦЕПЦІЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА В СПЕКТРІ СИСТЕМИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ Анотація  PDF
Катерина Павлівна Боримська
 
№ 2(60) (2012): Вісник ЖДТУ. Серія: Економічні науки ПРОБЛЕМА ЗАДОВОЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПОТРЕБ СПОЖИВАЧІВ В ЧАСТИНІ НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ В УМОВАХ ПОСТІНДУСТРІАЛЬНОГО СУСПІЛЬСТВА Анотація  PDF
Тетяна Юріївна Климко
 
№ 3(61) (2012): Вісник ЖДТУ. Серія: Економічні науки ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ НА ОСНОВІ АВТОМАТИЗОВАНИХ УПРАВЛІНСЬКИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ Анотація  PDF
Дмитро Олександрович Лазаренко
 
№ 4(62) (2012): Вісник ЖДТУ. Серія: Економічні науки ФОРМУВАННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ ВИТРАТ БУДІВЕЛЬНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ Анотація  PDF
Галина Адамівна Римар
 
№ 4(62) (2012): Вісник ЖДТУ. Серія: Економічні науки ГЕНЕЗИС СТАНОВЛЕННЯ І ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ОБЛІКОВО-ЗВІТНОЇ ІНФОРМАЦІЇ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ Анотація  PDF
Костянтин Вікторович Безверхий
 
№ 3(69) (2014): Вісник ЖДТУ. Серія: Економічні науки ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОЦІНКИ КРЕДИТОСПРОМОЖНОСТІ ПОЗИЧАЛЬНИКА: ХАРАКТЕРИСТИКА СКЛАДУ ТА ВИМОГ Анотація  PDF
Володимир Георгійович Виговський
 
№ 1(67) (2014): Вісник ЖДТУ. Серія: Економічні науки РОЗВИТОК ТЕОРЕТИЧНИХ ОСНОВ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В КОНТЕКСТІ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА Анотація  PDF
Лариса Володимирівна Гнилицька
 
№ 4(70) (2014): Вісник ЖДТУ. Серія: Економічні науки ФОРМУВАННЯ XBRL-ЗВІТНОСТІ ЩОДО ОБІГУ ЕЛЕКТРОННИХ ГРОШЕЙ Анотація  PDF
Олександр Віталійович Мельниченко
 
№ 3(61) (2012): Вісник ЖДТУ. Серія: Економічні науки ТРАНСФОРМАЦІЯ ТЕОРЕТИЧНИХ АСПЕКТІВ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ПІД ВПЛИВОМ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ Анотація  PDF
Володимир Олександрович Осмятченко
 
№ 3(65) (2013): Вісник ЖДТУ. Серія: Економічні науки РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ ДИСЕРТАЦІЙНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ З ПРОБЛЕМ РОЗБУДОВИ ЕКОНОМІКИ ЗНАНЬ В УКРАЇНІ Анотація  PDF
Вікторія Федорівна Тищенко
 
№ 3(65) (2013): Вісник ЖДТУ. Серія: Економічні науки РОЗВИТОК БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ КОРПОРАЦІЇ З ПОЗИЦІЇ ПСИХОЛОГІЇ ЗАЦІКАВЛЕНИХ КОРИСТУВАЧІВ ТА ОСОБЛИВОСТЕЙ СПРИЙНЯТТЯ НИМИ ОБЛІКОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ Анотація  PDF
Ольга Михайлівна Кондратюк
 
№ 3(69) (2014): Вісник ЖДТУ. Серія: Економічні науки ОБЛІК І АНАЛІЗ ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВА НА ІНТЕЛЕКТУАЛІЗАЦІЮ, ІНФОРМАТИЗАЦІЮ ТА ІНФОРМАЦІЮ Анотація  PDF
Василь Антонович Дерій
 
№ 2(72) (2015): Вісник ЖДТУ. Серія:Економічні науки ПРО ОБЛІКОВО-ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ В ОБ’ЄКТИ ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ Анотація  PDF
Ярослав Дмитрович Крупка
 
1 - 15 з 18 результатів 1 2 > >> 

Пошукові нотатки:

  • Пошукові терміни незалежні від регістру
  • Слова загального вжитку ігноруються
  • За замовчуванням повертаються лише ті статті, які містять всі терміни запиту (тобто застосовується оператор AND)
  • Для того, щоб знайти статті, які містять один з термінів, комбінуйте чисельні слова з оператором OR; наприклад, освіта OR навчання
  • Для створення складних пошукових запитів використовуйте дужки; наприклад, архів ((журналів OR конференцій) NOT дисертацій)
  • Для того, щоб шукати цільні пошукові фрази використовуйте лапки; наприклад, "видання відкритого доступу"
  • Виключайте слова, ставлячи перед ними символ - або оператор NOT; наприклад, вибори -президента або вибори NOT президента
  • Використовуйте у термінах символ * як метасимвол, що позначає будь-яку послідовність символів; наприклад, за запитом соці* будуть знайдені документи, що містять слова "соціальний", "соціалістичний", "соціологічний" тощо