Пошук


 
Випуск Назва
 
№ 2(72) (2015): Вісник ЖДТУ. Серія:Економічні науки СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВ ОЛІЙНО-ЖИРОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ Анотація  PDF
Ірина Миколаївна Вигівська
 
№ 3(61) (2012): Вісник ЖДТУ. Серія: Економічні науки СУЧАСНІ ПІДХОДИ ЩОДО УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ЗАГАЛЬНОГОСПОДАРСЬКИХ І УПРАВЛІНСЬКИХ ВИТРАТ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА Анотація  PDF
Костянтин Вікторович Безверхий
 
№ 2(64) (2013): Вісник ЖДТУ. Серія: Економічні науки ЗАТРАТИ НА ОПЛАТУ ПРАЦІ ЯК ОБЛІКОВА КАТЕГОРІЯ: СУТНІСТЬ ТА ІДЕНТИФІКАЦІЯ СКЛАДОВИХ Анотація  PDF
Ніна Василівна Овсюк
 
№ 3(69) (2014): Вісник ЖДТУ. Серія: Економічні науки СУЧАСНИЙ СТАН БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ВИТРАТ НА ОХОРОНУ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ПІДПРИЄМСТВ АПК Анотація  PDF
Ірина Миколаївна Вигівська, Юлія Василівна Кулій-Дем'янюк
 
№ 2(72) (2015): Вісник ЖДТУ. Серія:Економічні науки ЗАСОБИ ВИЗНАЧЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ЛІТАЛЬНИХ АПАРАТІВ ТА ШЛЯХИ ЇХ ПІДВИЩЕННЯ Анотація  PDF
Халід Наіф Хілял Махір
 
№ 4(62) (2012): Вісник ЖДТУ. Серія: Економічні науки ВИТРАТИ НА УПРАВЛІННЯ: ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ ОБЛІКОВОЇ КАТЕГОРІЇ Анотація  PDF
С. В. Сисюк, Н. Г. Мельник
 
№ 1(67) (2014): Вісник ЖДТУ. Серія: Економічні науки ОБЛІКОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЛІЗИНГОВОГО ІНВЕСТУВАННЯ: ВІТЧИЗНЯНИЙ І ЗАРУБІЖНИЙ АСПЕКТИ Анотація  PDF
Ярослав Дмитрович Крупка
 
№ 1(63) (2013): Вісник ЖДТУ. Серія: Економічні науки ОБЛІКОВА ПОЛІТИКА ПІДПРИЄМСТВА В ЧАСТИНІ ФОРМУВАННЯ ВИТРАТ НА РОБОЧУ СИЛУ Анотація  PDF
Юлія Юзефівна Мороз
 
№ 4(74) (2015): Вісник ЖДТУ. Серія: Економічні науки ВИТРАТИ НА СТВОРЕННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ ПРОГРАМ ЯК ОБ’ЄКТ ОБЛІКУ: СУТНІСТЬ І КЛАСИФІКАЦІЯ Анотація  PDF
Інна Вікторівна Первій
 
№ 3(65) (2013): Вісник ЖДТУ. Серія: Економічні науки УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ НА СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ПРАЦІВНИКІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ ШЛЯХОМ ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЇ БАЗИ УКРАЇНИ Анотація  PDF
Ганна Григорівна Фоменко
 
№ 1(63) (2013): Вісник ЖДТУ. Серія: Економічні науки ВИТРАТИ НА ОПЛАТУ ПРАЦІ ЯК ЕКОНОМІЧНЕ ПОНЯТТЯ ТА ОБ’ЄКТ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ Анотація  PDF
Алла Вікторовна Долюк
 
№ 1(63) (2013): Вісник ЖДТУ. Серія: Економічні науки МАРКЕТИНГОВІ ВИТРАТИ ТА ЇХ ВИДИ Анотація  PDF
Жанна Миколаївна Ющак
 
№ 1(63) (2013): Вісник ЖДТУ. Серія: Економічні науки УПРАВЛІННЯ РІВНЕМ ПОСТІЙНИХ ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВА: ЗАСТОСУВАННЯ КОНТРОЛЬНИХ ПРОЦЕДУР Анотація  PDF
Тетяна Петрівна Назаренко
 
№ 4(62) (2012): Вісник ЖДТУ. Серія: Економічні науки ФОРМУВАННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ ВИТРАТ БУДІВЕЛЬНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ Анотація  PDF
Галина Адамівна Римар
 
№ 1(79) (2017): Вісник ЖДТУ. Серія: Економічні науки БАЗА РОЗПОДІЛУ ЗАГАЛЬНОВИРОБНИЧИХ ВИТРАТ ЯК ІНСТРУМЕНТ ОПТИМІЗАЦІЇ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ Анотація  PDF
Ірина Олексіївна Левицька
 
№ 1(63) (2013): Вісник ЖДТУ. Серія: Економічні науки ОБЛІК ТА ДОКУМЕНТУВАННЯ ВИРОБНИЧОЇ СОБІВАРТОСТІ НА МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ Анотація  PDF
Тетяна Валеріївна Заревчацька
 
№ 4(62) (2012): Вісник ЖДТУ. Серія: Економічні науки АСПЕКТИ ОБЛІКУ ВИТРАТ ПЕРІОДУ ТА ЇХ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ З ФІНАНСОВИМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ І ЦІНАМИ Анотація  PDF
Володимир Олександрович Озеран, Тетяна Миколаївна Бойчук
 
№ 4(78) (2016): Вісник ЖДТУ. Серія: Економічні науки ВИТРАТИ У БУДІВНИЦТВІ: ІДЕНТИФІКАЦІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ СУТНОСТІ, НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОБЛІКУ ТА ВІДОБРАЖЕННЯ У ЗВІТНОСТІ Анотація  PDF
Ольга Віталіївна Павелко
 
№ 4(66) (2013): Вісник ЖДТУ. Серія: Економічні науки ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ЕКОНОМІКО-ЕКОЛОГІЧНОГО АНАЛІЗУ Анотація  PDF
Марина Миколаївна Танасієва
 
№ 3(73) (2015): Вісник ЖДТУ. Серія: Економічні науки СУЧАСНИЙ СТАН ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ДІЯЛЬНОСТІ ВНЗ УКРАЇНИ Анотація  PDF
Оксана Борисівна Моргулець
 
0 - 0 з 51 результатів > >> 

Пошукові нотатки:

  • Пошукові терміни незалежні від регістру
  • Слова загального вжитку ігноруються
  • За замовчуванням повертаються лише ті статті, які містять всі терміни запиту (тобто застосовується оператор AND)
  • Для того, щоб знайти статті, які містять один з термінів, комбінуйте чисельні слова з оператором OR; наприклад, освіта OR навчання
  • Для створення складних пошукових запитів використовуйте дужки; наприклад, архів ((журналів OR конференцій) NOT дисертацій)
  • Для того, щоб шукати цільні пошукові фрази використовуйте лапки; наприклад, "видання відкритого доступу"
  • Виключайте слова, ставлячи перед ними символ - або оператор NOT; наприклад, вибори -президента або вибори NOT президента
  • Використовуйте у термінах символ * як метасимвол, що позначає будь-яку послідовність символів; наприклад, за запитом соці* будуть знайдені документи, що містять слова "соціальний", "соціалістичний", "соціологічний" тощо