Пошук


 
Випуск Назва
 
№ 4(70) (2014): Вісник ЖДТУ. Серія: Економічні науки СТРАТЕГІЧНИЙ АНАЛІЗ: УТОЧНЕННЯ КАТЕГОРІАЛЬНО-ПОНЯТІЙНОГО АПАРАТУ Анотація  PDF
Ірина Василівна Саух
 
№ 4(66) (2013): Вісник ЖДТУ. Серія: Економічні науки АНАЛІЗ В УПРАВЛІННІ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ БАНКІВ Анотація  PDF
Олексій Володимирович Лисенок, Олександр Михайлович Петрук
 
№ 2(76) (2016): Вісник ЖДТУ. Серія: Економічні науки ОРГАНІЗАЦІЯ АНАЛІЗУ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ В МЕЖАХ МАРКЕТИНГОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ Анотація  PDF
Ірина Валеріївна Замула, Таїсія Сергіївна Примак
 
№ 3(73) (2015): Вісник ЖДТУ. Серія: Економічні науки ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНА КОНСТРУКЦІЯ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ Анотація  PDF
Дмитрій Олександрович Грицишен
 
№ 1(63) (2013): Вісник ЖДТУ. Серія: Економічні науки РОЗВИТОК МЕТОДИКИ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ ОБОРОТНОГО КАПІТАЛУ Анотація  PDF
Анна Юріївна Масловська
 
№ 1(67) (2014): Вісник ЖДТУ. Серія: Економічні науки УПРАВЛІННЯ ПЕРИМЕТРОМ КОНСОЛІДАЦІЇ ЯК ЕЛЕМЕНТ УПРАВЛІННЯ БАНКІВСЬКОЮ ГРУПОЮ Анотація  PDF
Маргарита Самвелівна Амбарчян
 
№ 4(78) (2016): Вісник ЖДТУ. Серія: Економічні науки МЕТОДИКИ ПРОГНОЗУВАННЯ ЙМОВІРНОСТІ БАНКРУТСТВА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ Анотація  PDF
Альона Станіславівна Лесюк
 
№ 3(61) (2012): Вісник ЖДТУ. Серія: Економічні науки ВИКОРИСТАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ЧАСТОТНОГО АНАЛІЗУ СЛОВОВЖИВАНЬУ ВИКЛАДАННІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ НАПРЯМУ ПІДГОТОВКИ “ОБЛІК І АУДИТ” Анотація  PDF
Марія Олегівна Козлова
 
№ 4(66) (2013): Вісник ЖДТУ. Серія: Економічні науки ФОРМУВАННЯ МЕТОДИКИ КРОСКАТЕГОРІЙНОГО АНАЛІЗУ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ НА ОСНОВІ ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Анотація  PDF
Світлана Олександрівна Кузнецова
 
№ 3(77) (2016): Вісник ЖДТУ. Серія: Економічні науки СУЧАСНИЙ СТАН ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА АНАЛІЗУ ВЕНЧУРНОГО ФІНАНСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ Анотація  PDF
Світлана Володимирівна Рудейчук, Ганна Юріївна Хоменко
 
№ 2(72) (2015): Вісник ЖДТУ. Серія:Економічні науки ОЦІНКА ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ЯК ІНСТРУМЕНТУ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ БЕЗПЕКОЮ МОЛОКОПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ Анотація  PDF
Ярославна Ігорівна Мулик
 
№ 4(74) (2015): Вісник ЖДТУ. Серія: Економічні науки ДІЯЛЬНІСТЬ СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ ЯК ОБ’ЄКТ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ Анотація  PDF
Олексій Олексійович Поплавський
 
№ 4(70) (2014): Вісник ЖДТУ. Серія: Економічні науки ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ МАЛИМИ ТА СЕРЕДНІМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ Анотація  PDF
Віктор Валерійович Євдокимов, Валерій Вікторович Нонік
 
№ 3(73) (2015): Вісник ЖДТУ. Серія: Економічні науки МОДЕЛЬ СУЧАСНОГО СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ: ЗМІСТ І КОМПОНЕНТИ Анотація  PDF
Інна Тадеушівна Райковська
 
№ 4(66) (2013): Вісник ЖДТУ. Серія: Економічні науки ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ЕКОНОМІКО-ЕКОЛОГІЧНОГО АНАЛІЗУ Анотація  PDF
Марина Миколаївна Танасієва
 
№ 2(60) (2012): Вісник ЖДТУ. Серія: Економічні науки МЕТОДИКА ЗОВНІШНЬОГО ФІНАНСОВОГО АНАЛІЗУ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ: ПРАКТИКА ЗАСТОСУВАННЯ НА ПРИКЛАДІ ПІДПРИЄМСТВ МОЛОКОПЕРЕРОБНОЇ ГАЛУЗІ Анотація  PDF
Інна Анатоліївна Панченко
 
№ 4(66) (2013): Вісник ЖДТУ. Серія: Економічні науки КОМПЛЕКСНИЙ АНАЛІЗ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ КОРПОРАЦІЙЇ Анотація  PDF
Ірина Миколаївна Вигівська, Валентина Олександрівна Іваненко, Любов Ярославівна Шевченко
 
№ 1(71) (2015): Вісник ЖДТУ. Серія: Економічні науки НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ АНАЛІЗУ ВЕНЧУРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДЛЯ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ Анотація
Ганна Юріївна Яковець
 
№ 1(71) (2015): Вісник ЖДТУ. Серія: Економічні науки ОЦІНКА СУКУПНИХ ВАРТІСНИХ ПОКАЗНИКІВ ОБСЯГУ ПРОМИСЛОВОЇ ПРОДУКЦІЇ. Анотація  PDF
Валентина Олександрівна Іваненко, Ірина Романівна Поліщук
 
№ 1(71) (2015): Вісник ЖДТУ. Серія: Економічні науки МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ ОСНОВНИМИ ЗАСОБАМИ БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ НА ОСНОВІ ПОКАЗНИКІВ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ. Анотація  PDF
Димитрій Олександрович Грицишен, Віталій Вікторович Бондарчук
 
0 - 0 з 41 результатів > >> 

Пошукові нотатки:

  • Пошукові терміни незалежні від регістру
  • Слова загального вжитку ігноруються
  • За замовчуванням повертаються лише ті статті, які містять всі терміни запиту (тобто застосовується оператор AND)
  • Для того, щоб знайти статті, які містять один з термінів, комбінуйте чисельні слова з оператором OR; наприклад, освіта OR навчання
  • Для створення складних пошукових запитів використовуйте дужки; наприклад, архів ((журналів OR конференцій) NOT дисертацій)
  • Для того, щоб шукати цільні пошукові фрази використовуйте лапки; наприклад, "видання відкритого доступу"
  • Виключайте слова, ставлячи перед ними символ - або оператор NOT; наприклад, вибори -президента або вибори NOT президента
  • Використовуйте у термінах символ * як метасимвол, що позначає будь-яку послідовність символів; наприклад, за запитом соці* будуть знайдені документи, що містять слова "соціальний", "соціалістичний", "соціологічний" тощо