Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
№ 3(53) Ч.1 (2010): Вісник ЖДТУ. Серія: Економічні науки ІНТЕГРОВАНЕ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ Анотація   PDF
О. О. Юшкевич
 
№ 1(51) (2010): Вісник ЖДТУ. Серія: Економічні науки ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ КАПІТАЛ В УПРАВЛІННІ ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ РЕГІОНУ Анотація   PDF
Ольга Валеріївна Костеньова
 
№ 1(59) Ч.2 (2012): Вісник ЖДТУ. Серія: Економічні науки ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ КАПІТАЛ ЯК СПЕЦИФІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ІННОВАЦІЙНО-АКТИВНОГО ПІДПРИЄМСТВА Анотація   PDF
Тетяна Миколаївна Бацалай
 
№ 3(53) Ч.2 (2010): Вісник ЖДТУ. Серія: Економічні науки ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ КАПІТАЛ: ОЦІНКА ЯК ЕЛЕМЕНТ МЕТОДУ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ Анотація   PDF
Людмила Михайлівна Осмятченко
 
№ 1(55) (2011): Вісник ЖДТУ. Серія: Економічні науки ІНТЕРНЕТ АНАЛІЗ ІННОВАЦІЙНОСТІ ТЕРМІНОЛОГІЇ З УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ Анотація   PDF
Олена Адамівна Лаговська
 
№ 3(49) (2009): Вісник ЖДТУ. Серія: Економічні науки ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ПОНЯТТЯ “ІНВЕСТИЦІЙНА ПРИВАБЛИВІСТЬ” НА РІЗНИХ РІВНЯХ ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ Анотація   PDF
О. І. Пилипенко
 
№ 4(42) (2007): Вісник ЖДТУ.Серія: Економічні науки Інформаційні бухгалтерські системи: функції, мета і завдання Анотація   PDF
Роман Іванович Мачуга
 
№ 3(57) (2011): Вісник ЖДТУ. Серія: Економічні науки ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ В ОБЛІКУ ТА ЇХ РОЛЬ В ПІДВИЩЕННІ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ Анотація   PDF
Євгенія Костянтинівна Ковальчук, Валентина Миколаївна Панасюк
 
№ 3(41) (2007): Вісник ЖДТУ.Серія: Економічні науки ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ СТАНУ ЗАБРУДНЕННЯ Й ОХОРОНИ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ ТА ЇХ АНАЛІЗ Анотація   PDF
Валерій Кирилович Данилко, Оксана Юріївна Борецька
 
№ 2(56) Ч.1 (2011): Вісник ЖДТУ. Серія: Економічні науки ІНФОРМАЦІЙНА МОДЕЛЬ ВІДОБРАЖЕННЯ У ЗВІТНОСТІ ВИТРАТ ОБІГУ ТА ВИРОБНИЦТВА ЗАКЛАДІВ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА Анотація   PDF
Ірина Володимирівна Десяткіна
 
№ 3(57) (2011): Вісник ЖДТУ. Серія: Економічні науки ІНФОРМАЦІЙНА ОБМЕЖЕНІСТЬ БУХГАЛТЕРСЬКОЇ ЗВІТНОСТІ ЯК ОДИН ІЗ ФАКТОРІВ НЕПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА Анотація   PDF
Олена Миколаївна Столяренко
 
№ 3(53) Ч.2 (2010): Вісник ЖДТУ. Серія: Економічні науки ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В УПРАВЛІННІ ПРОМИСЛОВИМ ВИРОБНИЦТВОМ: РІВНІ ФОРМУВАННЯ ТА НАПРЯМКИ ВИКОРИСТАННЯ Анотація   PDF
Зіновій Володимирович Гуцайлюк, Р. І. Мачуга
 
№ 4(62) (2012): Вісник ЖДТУ. Серія: Економічні науки ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНТРОЛЮ ТА ОЦІНКИ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИТРАТ НА ІННОВАЦІЇ У БУДІВЕЛЬНІЙ ГАЛУЗІ Анотація   PDF
Василь Володимирович Гик
 
№ 3(69) (2014): Вісник ЖДТУ. Серія: Економічні науки ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОЦІНКИ КРЕДИТОСПРОМОЖНОСТІ ПОЗИЧАЛЬНИКА: ХАРАКТЕРИСТИКА СКЛАДУ ТА ВИМОГ Анотація   PDF
Володимир Георгійович Виговський
 
№ 4(54) (2010): Вісник ЖДТУ. Серія: Економічні науки ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ Анотація   PDF
Н. М. Савченко
 
76 - 90 з 2347 результатів << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 > >>