Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
№ 4(46) (2008): Вісник ЖДТУ. Серія: Економічні науки ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ ПРОЦЕСНОГО ПІДХОДУ В БАНКАХ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ Анотація   PDF
О. О. Чуб
 
№ 2(48) (2009): Вісник ЖДТУ.Серія: Економічні науки ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ І МАТЕРІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЯК ОБ’ЄКТ ДОСЛІДЖЕННЯ Анотація   PDF
Дмитро Леонідович Кузьмін
 
№ 1(35) (2006) Інвентаризація в аудиті: проблеми організації та методики проведення Анотація   PDF
Франц Францович Бутинець
 
№ 3(41) (2007): Вісник ЖДТУ.Серія: Економічні науки ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ В АУДИТІ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ Анотація   PDF
Дмитро Леонідович Кузьмін
 
№ 4(50) (2009): Вісник ЖДТУ. Серія: Економічні науки ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ ВИТРАТ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ Анотація   PDF
Ерна Георгіївна Мельник
 
№ 3(77) (2016): Вісник ЖДТУ. Серія: Економічні науки ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ ЕЛЕКТРОННИХ ГРОШЕЙ ЯК МЕТОД ЇХ КОНТРОЛЮ: ПРОЦЕСНИЙ ПІДХІД Анотація   PDF
Анна Павлівна Семенець
 
№ 4(62) (2012): Вісник ЖДТУ. Серія: Економічні науки ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ЯК ВАЖЛИВА СКЛАДОВА ПРОЦЕСУ АУДИТУ Анотація   PDF
С. М. Кафка, О. О. Река
 
№ 1(51) (2010): Вісник ЖДТУ. Серія: Економічні науки ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА Анотація   PDF
Олена Леонідівна Біляченко
 
№ 3(45) (2008): Вісник ЖДТУ.Серія: Економічні науки ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ ЯК ЕКОНОМІЧНА КАТЕГОРІЯ: ВИЗНАЧЕННЯ, ЗНАЧЕННЯ Анотація   PDF
Дмитро Леонідович Кузьмін
 
№ 1(59) Ч.1 (2012): Вісник ЖДТУ. Серія: Економічні науки ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ ЯК МЕТОД ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ ПАЛИВНО-МАСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ Анотація   PDF
Олександр Олександрович Снісар
 
№ 2(60) (2012): Вісник ЖДТУ. Серія: Економічні науки ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ ЯК МЕТОД ГОСПОДАРСЬКОГО КОНТРОЛЮ Анотація   PDF
Дмитро Леонідович Кузьмін, Денис Леонідович Кузьмін
 
№ 3(41) (2007): Вісник ЖДТУ.Серія: Економічні науки ІНВЕСТИЦІІЙНО-ІННОВАЦІІЙНИЙ РОЗВИТОК АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВ В КОНТЕКСТІ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІІННЯ Анотація   PDF
Ганна Володимирівна Циганенко
 
№ 2(80) (2017) Інвестиційні ризики в економічній системі підприємства Анотація   PDF
Віталій Олександрович Кучменко, Вікторія Володимирівна Загоровська
 
№ 3(37) (2006) ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНИХ ІНВЕСТОРІВ НА РИНКУ АКЦІЙ: СТАН ТА ШЛЯХИ АКТИВІЗАЦІЇ Анотація   PDF
Сергій Захарович Мошенський
 
№ 1(51) (2010): Вісник ЖДТУ. Серія: Економічні науки ІНВЕСТИЦІЙНА НЕРУХОМІСТЬ І ФІНАНСОВІ ВИТРАТИ: СПІВСТАВНІСТЬ ОКРЕМИХ НОРМ П(С)БО 31 “ФІНАНСОВІ ВИТРАТИ” І П(С)БО 32 “ІНВЕСТИЦІЙНА НЕРУХОМІСТЬ Анотація   PDF
Ольга Іванівна Міронова
 
46 - 60 з 2660 результатів << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 > >>