Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
№ 1(71) (2015): Вісник ЖДТУ. Серія: Економічні науки ЄВРОПЕЙСЬКА СОЦІАЛЬНА МОДЕЛЬ І ВИКЛИКИ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ: ПОШУК БАЛАНСУ ПОТРЕБ ЕКОНОМІКИ І СОЦІУМУ Анотація   PDF
Наталія Петрівна Топішко
 
№ 4(54) (2010): Вісник ЖДТУ. Серія: Економічні науки ЄДИНИЙ ВНЕСОК НА СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ: ДОЦІЛЬНІСТЬ ВПРОВАДЖЕННЯ ТА ПОДАННЯ В ЕЛЕКТРОННІЙ ФОРМІ Анотація   PDF
Людмила Степанівна Скакун
 
№ 2(68) (2014): Вісник ЖДТУ. Серія: Економічні науки ІДЕЇ ІНСТИТУЦІОНАЛІЗМУ В ПЛОЩИНІ МЕТОДОЛОГІЧНИХ ПОШУКІВ ПРЕДСТАВНИКІВ СОЦІАЛЬНОГО НАПРЯМКУ В ЕКОНОМІЧНІЙ ДУМЦІ УКРАЇНИ КІНЦЯ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТ. Анотація   PDF
Юрій Володимирович Ущаповський
 
№ 2(60) (2012): Вісник ЖДТУ. Серія: Економічні науки ІДЕНТИФІКАЦІЯ АУДИТОРСЬКОГО РИЗИКУ В УМОВАХ КОМП’ЮТЕРНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ Анотація   PDF
Олександр Леонідович Шерстюк
 
№ 2(52) (2010): Вісник ЖДТУ. Серія: Економічні науки ІДЕНТИФІКАЦІЯ ВНУТРІШНІХ СУБ’ЄКТІВ КОНТРОЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА Анотація   PDF
Тетяна Юріївна Мельник
 
№ 1(39) (2007): Вісник ЖДТУ. Серія: Економічні науки Ідентифікація об'єктів контролю в різних господарських системах* Анотація   PDF
Наталія Георгіївна Виговська
 
№ 4(46) (2008): Вісник ЖДТУ. Серія: Економічні науки ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ ПРОЦЕСНОГО ПІДХОДУ В БАНКАХ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ Анотація   PDF
О. О. Чуб
 
№ 2(48) (2009): Вісник ЖДТУ.Серія: Економічні науки ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ І МАТЕРІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЯК ОБ’ЄКТ ДОСЛІДЖЕННЯ Анотація   PDF
Дмитро Леонідович Кузьмін
 
№ 3(41) (2007): Вісник ЖДТУ.Серія: Економічні науки ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ В АУДИТІ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ Анотація   PDF
Дмитро Леонідович Кузьмін
 
№ 4(50) (2009): Вісник ЖДТУ. Серія: Економічні науки ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ ВИТРАТ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ Анотація   PDF
Ерна Георгіївна Мельник
 
№ 3(77) (2016): Вісник ЖДТУ. Серія: Економічні науки ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ ЕЛЕКТРОННИХ ГРОШЕЙ ЯК МЕТОД ЇХ КОНТРОЛЮ: ПРОЦЕСНИЙ ПІДХІД Анотація   PDF
Анна Павлівна Семенець
 
№ 4(62) (2012): Вісник ЖДТУ. Серія: Економічні науки ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ЯК ВАЖЛИВА СКЛАДОВА ПРОЦЕСУ АУДИТУ Анотація   PDF
С. М. Кафка, О. О. Река
 
№ 1(51) (2010): Вісник ЖДТУ. Серія: Економічні науки ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА Анотація   PDF
Олена Леонідівна Біляченко
 
№ 3(45) (2008): Вісник ЖДТУ.Серія: Економічні науки ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ ЯК ЕКОНОМІЧНА КАТЕГОРІЯ: ВИЗНАЧЕННЯ, ЗНАЧЕННЯ Анотація   PDF
Дмитро Леонідович Кузьмін
 
№ 1(59) Ч.1 (2012): Вісник ЖДТУ. Серія: Економічні науки ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ ЯК МЕТОД ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ ПАЛИВНО-МАСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ Анотація   PDF
Олександр Олександрович Снісар
 
31 - 45 з 2347 результатів << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 > >>