Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
№ 4(58) (2011): Вісник ЖДТУ. Серія: Економічні науки ВИКОРИСТАННЯ СТАТИСТИЧНИХ МЕТОДІВ В ОЦІНЦІ ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ ВОДНИХ РЕСУРСІВ Анотація   PDF
І. М. Ковалевська
 
№ 1(59) Ч.1 (2012): Вісник ЖДТУ. Серія: Економічні науки ВИМІРИ ФУНКЦІЙ І ЗАВДАНЬ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРСЬКОГО КОНТРОЛЮ Анотація   PDF
Тетяна Анатоліївна Бутинець
 
№ 1(63) (2013): Вісник ЖДТУ. Серія: Економічні науки ВИМОГИ ДО ОБЛІКОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ПРИБУТОК В КОНТЕКСТІ ОРІЄНТАЦІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ НА ЗАДОВОЛЕННЯ ЗАПИТІВ КОРИСТУВАЧІВ Анотація   PDF
Інна Анатоліївна Панченко
 
№ 3(53) Ч.1 (2010): Вісник ЖДТУ. Серія: Економічні науки ВИНИКНЕННЯ РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ У ХІІ-ХVІІІ СТ.: ІННОВАЦІЇ ТА ЗАКОНОМІРНОСТІ РОЗВИТКУ Анотація   PDF
Сергій Захарович Мошенський
 
№ 1(35) (2006) Виникнення та розвиток системи національних рахунків Анотація   PDF
Віталій Вікторович Травін
 
№ 3(57) (2011): Вісник ЖДТУ. Серія: Економічні науки ВИПЛАТИ ПІДПРИЄМСТВА, ЩО НЕ НАЛЕЖАТЬ ДО ФОНДУ ОПЛАТИ ПРАЦІ: ОБЛІКОВИЙ ПРОЦЕС, СИСТЕМА ЗВІТНОСТІ ТА ВПЛИВ НА ЕКОНОМІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ Анотація   PDF
Юзеф Сигизмундович Цаль-Цалко, Юлія Юзефівна Мороз
 
№ 3(61) (2012): Вісник ЖДТУ. Серія: Економічні науки ВИПРОБУВАННЯ ПРИ ПРИЙНЯТТІ НА РОБОТУ: НОРМА ЧИ СУБ’ЄКТИВНА ІНІЦІАТИВА РОБОТОДАВЦЯ Анотація   PDF
Алла Миколаївна Зленко
 
№ 4(62) (2012): Вісник ЖДТУ. Серія: Економічні науки ВИРОБНИЧІ ЗАПАСИ ЯК ОБЛІКОВА КАТЕГОРІЯ: ПОШУК КОНВЕНЦІЙНОСТІ Анотація   PDF
І. Д. Ловска
 
№ 1(55) (2011): Вісник ЖДТУ. Серія: Економічні науки ВИРОБНИЧИЙ ПОТЕНЦІАЛ – ОСНОВА РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА Анотація   PDF
Лариса Миколаївна Гаєвська, Ольга Вадимівна Чернова
 
№ 1(67) (2014): Вісник ЖДТУ. Серія: Економічні науки ВИСВІТЛЕННЯ ПРОБЛЕМ ЯКОСТІ ОБЛІКОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ В ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛАХ Анотація   PDF
Світлана Леонідівна Безручук, Наталія Михайлович Ковальова
 
№ 4(42) (2007): Вісник ЖДТУ.Серія: Економічні науки Висновок українського аудитора: вимоги міжнародних стандартів аудиту та їх дотримання Анотація   PDF
Юрій Георгійович Гаргола
 
№ 2(56) Ч.1 (2011): Вісник ЖДТУ. Серія: Економічні науки ВИТРАТИ ВИРОБНИЦТВА В ОБЛІКОВІЙ ПОЛІТИЦІ ПІДПРИЄМСТВА Анотація   PDF
Катерина Михайлівна Радченко
 
№ 1(63) (2013): Вісник ЖДТУ. Серія: Економічні науки ВИТРАТИ ВИРОБНИЦТВА: ПОНЯТТЯ ТА ОБЛІКОВО-ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ Анотація   PDF
В. І. Кондрич
 
№ 3(49) (2009): Вісник ЖДТУ. Серія: Економічні науки ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ ТА РЕЗЕРВ МАЙБУТНІХ ВИПЛАТ ТА ПЛАТЕЖІВ: СКЛАД ТА ХАРАКТЕРИСТИКА Анотація   PDF
Ерна Георгіївна Мельник
 
№ 3(57) (2011): Вісник ЖДТУ. Серія: Економічні науки ВИТРАТИ НА ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЦЕСУ ПРИДБАННЯ: ШЛЯХИ ОПТИМІЗАЦЇІ ОБЛІК Анотація   PDF
Катерина Василівна Романчук, Денис Леонідович Кузьмін
 
361 - 375 з 2555 результатів << < 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 > >>