Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
№ 2(36) (2006): Вісник ЖДТУ. Серія: Економічні науки ВЛИЯНИЕ РЕФОРМИРОВАНИЯ НА УРОВЕНЬ ДОХОДОВ И ЗАНЯТОСТЬ СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ Анотація   PDF (Русский)
С. В. Додонов
 
№ 4(42) (2007): Вісник ЖДТУ.Серія: Економічні науки Внесок вітчизняної облікової думки в розвиток вчення про рахунки бухгалтерського обліку: огляд та аналіз публікацій фахових періодичних видань протягом 1888-2007 рр. Анотація   PDF
Катерина Павлівна Боримська
 
№ 2(56) Ч.1 (2011): Вісник ЖДТУ. Серія: Економічні науки ВНУТРІШНІ РОЗРАХУНКИ В СИСТЕМІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ: ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ ТА ДОСВІД ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН Анотація   PDF
Наталя Валеріївна Гойло
 
№ 4(62) (2012): Вісник ЖДТУ. Серія: Економічні науки ВНУТРІШНІЙ АУДИТ ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВ-ПЕРЕВІЗНИКІВ, ЯК СКЛАДОВА ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ-ПЕРЕВІЗНИКІВ Анотація   PDF
Наталія Казимирівна Єсієва
 
№ 1(55) (2011): Вісник ЖДТУ. Серія: Економічні науки ВНУТРІШНІЙ АУДИТ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ В АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВАХ УКРАЇНИ Анотація   PDF
О. В. Сметанко
 
№ 4(50) (2009): Вісник ЖДТУ. Серія: Економічні науки ВНУТРІШНІЙ АУДИТ ТА ВНУТРІШНІЙ КОНТРОЛЬ: РОЗМЕЖУВАННЯ ПОНЯТЬ Анотація   PDF
О. В. Філозоп
 
№ 3(53) Ч.2 (2010): Вісник ЖДТУ. Серія: Економічні науки ВНУТРІШНІЙ АУДИТ ЯК САМОСТІЙНИЙ ВИД КОНТРОЛЮ В ОРГАНАХ ДЕРЖАВНОГО СЕКТОРУ УКРАЇНИ Анотація   PDF
Вікторія Олександрівна Гринцевич
 
№ 4(58) (2011): Вісник ЖДТУ. Серія: Економічні науки ВНУТРІШНІЙ КОНТРОЛЬ АМОРТИЗАЦІЇ: ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ПІДХІД Анотація   PDF
О. В. Щирська
 
№ 3(53) Ч.1 (2010): Вісник ЖДТУ. Серія: Економічні науки ВНУТРІШНІЙ КОНТРОЛЬ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВА: МЕТОДОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Анотація   PDF
Руслан Олександрович Костирко
 
№ 1(59) Ч.2 (2012): Вісник ЖДТУ. Серія: Економічні науки ВНУТРІШНІЙ КОНТРОЛЬ ВІДХОДІВ ВИРОБНИЦТВА Анотація   PDF
Ореста Володимирівна Боднар
 
№ 1(43) (2008): Вісник ЖДТУ.Серія: Економічні науки ВНУТРІШНІЙ КОНТРОЛЬ ВИРОБНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА: УПРАВЛІНСЬКИЙ ПІДХІД Анотація   PDF
Тетяна Анатоліївна Бутинець
 
№ 3(53) Ч.2 (2010): Вісник ЖДТУ. Серія: Економічні науки ВНУТРІШНІЙ КОНТРОЛЬ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ Анотація   PDF
Оксана Сергіївна Борисюк
 
№ 2(56) Ч.1 (2011): Вісник ЖДТУ. Серія: Економічні науки ВНУТРІШНІЙ КОНТРОЛЬ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ: ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНИЙ АСПЕКТ Анотація   PDF
Тетяна Вікторівна Затока
 
№ 1(51) (2010): Вісник ЖДТУ. Серія: Економічні науки ВНУТРІШНІЙ КОНТРОЛЬ ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДІВ ОЦІНКИ В БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ Анотація   PDF
Ірина Валеріївна Супрунова
 
№ 3(57) (2011): Вісник ЖДТУ. Серія: Економічні науки ВНУТРІШНІЙ КОНТРОЛЬ ЗАТРАТ НА ОПЛАТУ ПРАЦІ: ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ПІДХІД Анотація   PDF
Ірина Василівна Саух
 
361 - 375 з 2347 результатів << < 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 > >>