Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
№ 4(42) (2007): Вісник ЖДТУ.Серія: Економічні науки Використання біомаси як альтернативного джерела енергії: актуальність для аграрного сектора України Анотація   PDF
Наталія Олександрівна Передерій
 
№ 4(78) (2016): Вісник ЖДТУ. Серія: Економічні науки ВИКОРИСТАННЯ ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКОЇ ЗВІТНОСТІ У ПРОЦЕСІ КОНСОЛІДАЦІЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ГРУПИ ПІДПРИЄМСТВ Анотація   PDF
Володимир Нестерович Герман
 
№ 1(63) (2013): Вісник ЖДТУ. Серія: Економічні науки ВИКОРИСТАННЯ КОМП'ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В УДОСКОНАЛЕННІ АНАЛІЗУ ДОХОДІВ І ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ Анотація   PDF
Зарема Рефатівна Мандражи, Єлизавета Віталіївна Лошакова
 
№ 4(34) (2005) Використання методологій оцінки ефективності інвестиційних проектів в ринкових умовах господарювання Анотація   PDF
К. В. Ілляшенко
 
№ 3(49) (2009): Вісник ЖДТУ. Серія: Економічні науки ВИКОРИСТАННЯ ПОРТФЕЛЬНОГО АНАЛІЗУ ПРИ УПРАВЛІННІ АСОРТИМЕНТОМ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ХЛІБОПЕКАРНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ Анотація   PDF
Т. В. Полінчик-Ярова
 
№ 4(34) (2005) Використання програмного забезпечення для узгодження бухгалтерського та податкового обліку податку на прибуток підприємства Анотація   PDF
Надія Марківна Ткаченко, Вікторія Віталіївна Квачан
 
№ 2(40) (2007): Вісник ЖДТУ. Серія: Економічні науки ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМНО-ЦІЛЬОВОГО УПРАВЛІННЯ В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ Анотація   PDF
С. В. Кузьменко
 
№ 3(61) (2012): Вісник ЖДТУ. Серія: Економічні науки ВИКОРИСТАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ЧАСТОТНОГО АНАЛІЗУ СЛОВОВЖИВАНЬУ ВИКЛАДАННІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ НАПРЯМУ ПІДГОТОВКИ “ОБЛІК І АУДИТ” Анотація   PDF
Марія Олегівна Козлова
 
№ 4(58) (2011): Вісник ЖДТУ. Серія: Економічні науки ВИКОРИСТАННЯ СТАТИСТИЧНИХ МЕТОДІВ В ОЦІНЦІ ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ ВОДНИХ РЕСУРСІВ Анотація   PDF
І. М. Ковалевська
 
№ 1(59) Ч.1 (2012): Вісник ЖДТУ. Серія: Економічні науки ВИМІРИ ФУНКЦІЙ І ЗАВДАНЬ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРСЬКОГО КОНТРОЛЮ Анотація   PDF
Тетяна Анатоліївна Бутинець
 
№ 1(63) (2013): Вісник ЖДТУ. Серія: Економічні науки ВИМОГИ ДО ОБЛІКОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ПРИБУТОК В КОНТЕКСТІ ОРІЄНТАЦІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ НА ЗАДОВОЛЕННЯ ЗАПИТІВ КОРИСТУВАЧІВ Анотація   PDF
Інна Анатоліївна Панченко
 
№ 3(53) Ч.1 (2010): Вісник ЖДТУ. Серія: Економічні науки ВИНИКНЕННЯ РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ У ХІІ-ХVІІІ СТ.: ІННОВАЦІЇ ТА ЗАКОНОМІРНОСТІ РОЗВИТКУ Анотація   PDF
Сергій Захарович Мошенський
 
№ 1(35) (2006) Виникнення та розвиток системи національних рахунків Анотація   PDF
Віталій Вікторович Травін
 
№ 3(57) (2011): Вісник ЖДТУ. Серія: Економічні науки ВИПЛАТИ ПІДПРИЄМСТВА, ЩО НЕ НАЛЕЖАТЬ ДО ФОНДУ ОПЛАТИ ПРАЦІ: ОБЛІКОВИЙ ПРОЦЕС, СИСТЕМА ЗВІТНОСТІ ТА ВПЛИВ НА ЕКОНОМІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ Анотація   PDF
Юзеф Сигизмундович Цаль-Цалко, Юлія Юзефівна Мороз
 
№ 3(61) (2012): Вісник ЖДТУ. Серія: Економічні науки ВИПРОБУВАННЯ ПРИ ПРИЙНЯТТІ НА РОБОТУ: НОРМА ЧИ СУБ’ЄКТИВНА ІНІЦІАТИВА РОБОТОДАВЦЯ Анотація   PDF
Алла Миколаївна Зленко
 
361 - 375 з 2606 результатів << < 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 > >>