Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
№ 4(34) (2005) Використання програмного забезпечення для узгодження бухгалтерського та податкового обліку податку на прибуток підприємства Анотація   PDF
Надія Марківна Ткаченко, Вікторія Віталіївна Квачан
 
№ 2(40) (2007): Вісник ЖДТУ. Серія: Економічні науки ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМНО-ЦІЛЬОВОГО УПРАВЛІННЯ В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ Анотація   PDF
С. В. Кузьменко
 
№ 3(61) (2012): Вісник ЖДТУ. Серія: Економічні науки ВИКОРИСТАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ЧАСТОТНОГО АНАЛІЗУ СЛОВОВЖИВАНЬУ ВИКЛАДАННІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ НАПРЯМУ ПІДГОТОВКИ “ОБЛІК І АУДИТ” Анотація   PDF
Марія Олегівна Козлова
 
№ 4(58) (2011): Вісник ЖДТУ. Серія: Економічні науки ВИКОРИСТАННЯ СТАТИСТИЧНИХ МЕТОДІВ В ОЦІНЦІ ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ ВОДНИХ РЕСУРСІВ Анотація   PDF
І. М. Ковалевська
 
№ 1(59) Ч.1 (2012): Вісник ЖДТУ. Серія: Економічні науки ВИМІРИ ФУНКЦІЙ І ЗАВДАНЬ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРСЬКОГО КОНТРОЛЮ Анотація   PDF
Тетяна Анатоліївна Бутинець
 
№ 1(63) (2013): Вісник ЖДТУ. Серія: Економічні науки ВИМОГИ ДО ОБЛІКОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ПРИБУТОК В КОНТЕКСТІ ОРІЄНТАЦІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ НА ЗАДОВОЛЕННЯ ЗАПИТІВ КОРИСТУВАЧІВ Анотація   PDF
Інна Анатоліївна Панченко
 
№ 3(53) Ч.1 (2010): Вісник ЖДТУ. Серія: Економічні науки ВИНИКНЕННЯ РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ У ХІІ-ХVІІІ СТ.: ІННОВАЦІЇ ТА ЗАКОНОМІРНОСТІ РОЗВИТКУ Анотація   PDF
Сергій Захарович Мошенський
 
№ 1(35) (2006) Виникнення та розвиток системи національних рахунків Анотація   PDF
Віталій Вікторович Травін
 
№ 3(57) (2011): Вісник ЖДТУ. Серія: Економічні науки ВИПЛАТИ ПІДПРИЄМСТВА, ЩО НЕ НАЛЕЖАТЬ ДО ФОНДУ ОПЛАТИ ПРАЦІ: ОБЛІКОВИЙ ПРОЦЕС, СИСТЕМА ЗВІТНОСТІ ТА ВПЛИВ НА ЕКОНОМІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ Анотація   PDF
Юзеф Сигизмундович Цаль-Цалко, Юлія Юзефівна Мороз
 
№ 3(61) (2012): Вісник ЖДТУ. Серія: Економічні науки ВИПРОБУВАННЯ ПРИ ПРИЙНЯТТІ НА РОБОТУ: НОРМА ЧИ СУБ’ЄКТИВНА ІНІЦІАТИВА РОБОТОДАВЦЯ Анотація   PDF
Алла Миколаївна Зленко
 
№ 4(62) (2012): Вісник ЖДТУ. Серія: Економічні науки ВИРОБНИЧІ ЗАПАСИ ЯК ОБЛІКОВА КАТЕГОРІЯ: ПОШУК КОНВЕНЦІЙНОСТІ Анотація   PDF
І. Д. Ловска
 
№ 1(55) (2011): Вісник ЖДТУ. Серія: Економічні науки ВИРОБНИЧИЙ ПОТЕНЦІАЛ – ОСНОВА РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА Анотація   PDF
Лариса Миколаївна Гаєвська, Ольга Вадимівна Чернова
 
№ 1(67) (2014): Вісник ЖДТУ. Серія: Економічні науки ВИСВІТЛЕННЯ ПРОБЛЕМ ЯКОСТІ ОБЛІКОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ В ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛАХ Анотація   PDF
Світлана Леонідівна Безручук, Наталія Михайлович Ковальова
 
№ 4(42) (2007): Вісник ЖДТУ.Серія: Економічні науки Висновок українського аудитора: вимоги міжнародних стандартів аудиту та їх дотримання Анотація   PDF
Юрій Георгійович Гаргола
 
№ 2(56) Ч.1 (2011): Вісник ЖДТУ. Серія: Економічні науки ВИТРАТИ ВИРОБНИЦТВА В ОБЛІКОВІЙ ПОЛІТИЦІ ПІДПРИЄМСТВА Анотація   PDF
Катерина Михайлівна Радченко
 
346 - 360 з 2485 результатів << < 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 > >>