Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
№ 4(46) (2008): Вісник ЖДТУ. Серія: Економічні науки ВИЗНАЧЕННЯ ФІНАНСОВОГО ПОТОКУ ВІДНОСНО РОБОТИ БАНКУ ТА СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ Анотація   PDF
О. В. Козьменко, О. В. Меренкова, Т. В. Доценко
 
№ 2(56) Ч.2 (2011): Вісник ЖДТУ. Серія: Економічні науки ВИКОНАННЯ ВИДАТКОВОЇ ЧАСТИНИ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ Анотація   PDF
Л. Г. Олейнікова
 
№ 2(44) (2008): Вісник ЖДТУ.Серія: Економічні науки ВИКОРИСТАННЯ ІНДЕКСНОГО АНАЛІЗУ ПРИ ПРОГНОЗУВАННІ ЕКОНОМІЧНИХ ЯВИЩ Анотація   PDF
Роман Омелянович Кулинич
 
№ 1(67) (2014): Вісник ЖДТУ. Серія: Економічні науки ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЯК ОСНОВА ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ Анотація   PDF
Валерій Кирилович Данилко, Сергій Анатолійович Дідківський
 
№ 3(53) Ч.2 (2010): Вісник ЖДТУ. Серія: Економічні науки ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ОРГАНІЗАЦІЇ АВТОМАТИЗОВАНОГО ОБЛІКУ ДЛЯ АПТЕЧНИХ ЗАКЛАДІВ Анотація   PDF
Галина Володимирівна Бандрівська
 
№ 4(62) (2012): Вісник ЖДТУ. Серія: Економічні науки ВИКОРИСТАННЯ АКРЕДИТИВУ ЯК ОДНІЄЇ З ФОРМ МІЖНАРОДНИХ РОЗРАХУНКІВ ПІДПРИЄМСТВ: ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНИЙ АСПЕКТ Анотація   PDF
С. В. Романенко
 
№ 2(72) (2015): Вісник ЖДТУ. Серія:Економічні науки ВИКОРИСТАННЯ АНАЛІТИЧНИХ ПРОЦЕДУР У ВНУТРІШНЬОМУ АУДИТІ ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА Анотація   PDF
Тетяна Юріївна Копотієнко
 
№ 4(42) (2007): Вісник ЖДТУ.Серія: Економічні науки Використання біомаси як альтернативного джерела енергії: актуальність для аграрного сектора України Анотація   PDF
Наталія Олександрівна Передерій
 
№ 4(78) (2016): Вісник ЖДТУ. Серія: Економічні науки ВИКОРИСТАННЯ ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКОЇ ЗВІТНОСТІ У ПРОЦЕСІ КОНСОЛІДАЦІЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ГРУПИ ПІДПРИЄМСТВ Анотація   PDF
Володимир Нестерович Герман
 
№ 1(63) (2013): Вісник ЖДТУ. Серія: Економічні науки ВИКОРИСТАННЯ КОМП'ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В УДОСКОНАЛЕННІ АНАЛІЗУ ДОХОДІВ І ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ Анотація   PDF
Зарема Рефатівна Мандражи, Єлизавета Віталіївна Лошакова
 
№ 4(34) (2005) Використання методологій оцінки ефективності інвестиційних проектів в ринкових умовах господарювання Анотація   PDF
К. В. Ілляшенко
 
№ 3(49) (2009): Вісник ЖДТУ. Серія: Економічні науки ВИКОРИСТАННЯ ПОРТФЕЛЬНОГО АНАЛІЗУ ПРИ УПРАВЛІННІ АСОРТИМЕНТОМ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ХЛІБОПЕКАРНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ Анотація   PDF
Т. В. Полінчик-Ярова
 
№ 4(34) (2005) Використання програмного забезпечення для узгодження бухгалтерського та податкового обліку податку на прибуток підприємства Анотація   PDF
Надія Марківна Ткаченко, Вікторія Віталіївна Квачан
 
№ 2(40) (2007): Вісник ЖДТУ. Серія: Економічні науки ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМНО-ЦІЛЬОВОГО УПРАВЛІННЯ В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ Анотація   PDF
С. В. Кузьменко
 
№ 3(61) (2012): Вісник ЖДТУ. Серія: Економічні науки ВИКОРИСТАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ЧАСТОТНОГО АНАЛІЗУ СЛОВОВЖИВАНЬУ ВИКЛАДАННІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ НАПРЯМУ ПІДГОТОВКИ “ОБЛІК І АУДИТ” Анотація   PDF
Марія Олегівна Козлова
 
346 - 360 з 2555 результатів << < 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 > >>