Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
№ 4(58) (2011): Вісник ЖДТУ. Серія: Економічні науки ВАРТІСНА ОЦІНКА ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ В СТАНДАРТАХ ОЦІНКИ, БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ Анотація   PDF
Тетяна Вікторівна Давидюк
 
№ 2(36) (2006) ВАРТІСТЬ КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВ Анотація   PDF
О. А. Сьомченков
 
№ 2(60) (2012): Вісник ЖДТУ. Серія: Економічні науки ВАРТІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА ЯК ЕКОНОМІЧНА КАТЕГОРІЯ В СИСТЕМІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ Анотація   PDF
Максим Вікторович Корягін
 
№ 4(78) (2016): Вісник ЖДТУ. Серія: Економічні науки ВДOСКOНАЛЕННЯ КOРПOРАТИВНOГO УПРАВЛIННЯ ПIДПРИЄМСТВА НА OСНOВI РOЗВИТКУ КOРПOРАТИВНOЇ КУЛЬТУРИ Анотація   PDF
Тетяна Олександрівна Біляк
 
№ 4(50) (2009): Вісник ЖДТУ. Серія: Економічні науки ВДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ДОХОДІВ ВІДПОВІДНО ДО ВИМОГ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ Анотація   PDF
Наталія Миколаївна Голуб
 
№ 1(59) Ч.2 (2012): Вісник ЖДТУ. Серія: Економічні науки ВДОСКОНАЛЕННЯ ПЛАНУВАННЯ ЯК ФУНКЦІЇ УПРАВЛІННЯ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Анотація   PDF
Ірина Анатоліївна Белоусова
 
№ 1(39) (2007): Вісник ЖДТУ. Серія: Економічні науки Вдосконалення програмного забезпечення та автоматизації внутрішнього аудиту основних засобів промислових підприємств Анотація   PDF
А. Ф. Гуменюк
 
№ 4(46) (2008): Вісник ЖДТУ. Серія: Економічні науки ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ОПЛАТИ ПРАЦІ В СВИНАРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВАХ Анотація   PDF
Олександр Анатолійович Подік
 
№ 4(54) (2010): Вісник ЖДТУ. Серія: Економічні науки ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ФОРМУВАННЯ Й ВИКОРИСТАННЯ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА Анотація   PDF
О. В. Крушельницька, В. Н. Коваленко
 
№ 3(73) (2015): Вісник ЖДТУ. Серія: Економічні науки ВДОСКОНАЛЕННЯ СТРУКТУРИ ЗВІТНОСТІ ВНЗ УКРАЇНИ ЗА УМОВ ДЕРЕГУЛЯЦІЇ ТА ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ВЛАДИ Анотація   PDF
Вікторія Самвелівна Амбарчян
 
№ 2(68) (2014): Вісник ЖДТУ. Серія: Економічні науки ВЕНЧУРНИЙ ФОНД ЯК ФІНАНСОВИЙ ПОСЕРЕДНИК НА РИНКУ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ Анотація   PDF
Віта Валентинівна Довгалюк
 
№ 4(34) (2005) Версія в контрольній діагностиці: теоретичний аспект Анотація   PDF
Наталія Георгіївна Виговська
 
№ 2(56) Ч.2 (2011): Вісник ЖДТУ. Серія: Економічні науки ВЗАЄМОВІДНОСИНИ НАЙМАНИХ ПРАЦІВНИКІВ З ОПЛАТИ ПРАЦІ У СПІЛЬНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ Анотація   PDF
Марія Михайлівна Шестерняк
 
№ 4(50) (2009): Вісник ЖДТУ. Серія: Економічні науки ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ В УПРАВЛІНСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА Анотація   PDF
Віктор Валерійович Євдокимов
 
№ 4(62) (2012): Вісник ЖДТУ. Серія: Економічні науки ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ ДОВКІЛЛЯ І СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ УМОВ ВИРОБНИЦТВА Анотація   PDF
Валентина Віталіївна Тарасова, Ірина Миколаївна Ковалевська
 
316 - 330 з 2606 результатів << < 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 > >>