Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
№ 4(62) (2012): Вісник ЖДТУ. Серія: Економічні науки ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ ДОВКІЛЛЯ І СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ УМОВ ВИРОБНИЦТВА Анотація   PDF
Валентина Віталіївна Тарасова, Ірина Миколаївна Ковалевська
 
№ 4(58) (2011): Вісник ЖДТУ. Серія: Економічні науки ВИБІР АЛЬТЕРНАТИВ У ПРОЦЕСІ ДОСЯГНЕННЯ СТРАТЕГІЧНОГО НАМІРУ ПІДПРИЄМСТВА ЗА ДОПОМОГОЮ ТЕОРІЇ ЛАНЦЮГІВ МАРКОВА (ЗА МАТЕРІАЛАМИ ХАРЧОВИХ ПІДПРИЄМСТВ КИЇВСЬКОГО РЕГІОНУ) Анотація   PDF
Катерина Степанівна Бойченко
 
№ 2(80) (2017): Вісник ЖДТУ. Серія: Економічні науки Вибір методу групового врахування аргументів як одного з перспективних алгоритмів для побудови прогнозної моделі споживання нафти в системі енергетичного балансу України Анотація   PDF (English)
Andrii Romanovych Trachuk
 
№ 4(50) (2009): Вісник ЖДТУ. Серія: Економічні науки ВИБІРКОВІ ОБСТЕЖЕННЯ ЯК ДЖЕРЕЛО ІНФОРМАЦІЇ ПРО ТРУДОВІ МІГРАЦІ Анотація   PDF
Наталія Василівна Звірід
 
№ 4(50) (2009): Вісник ЖДТУ. Серія: Економічні науки ВИДИ ІНФЛЯЦІЇ, ЇХ ВИМІРЮВАННЯ І ВПЛИВ НА БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ТА ЕКОНОМІКУ В ЦІЛОМУ Анотація   PDF
Наталія Анатоліївна Остап’юк, Катерина Олександрівна Дударєва
 
№ 2(64) (2013): Вісник ЖДТУ. Серія: Економічні науки ВИДИ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ ГОСПОДАРСЬКИХ ОПЕРАЦІЙ З УКЛАДАННЯ ТА ВИКОНАННЯ ДОГОВОРІВ ПІДРЯДУ Анотація   PDF
Микола Петрович Городиський
 
№ 2(60) (2012): Вісник ЖДТУ. Серія: Економічні науки ВИЗНАННЯ І РЕАЛІЗАЦІЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ В ЕКОНОМІЦІ Анотація   PDF
Євген Володимирович Мних
 
№ 4(42) (2007): Вісник ЖДТУ.Серія: Економічні науки Визначальні чинники системної трансформації економічного аналізу: глобалізація економіки Анотація   PDF
Оксана Вікторівна Олійник
 
№ 1(59) Ч.2 (2012): Вісник ЖДТУ. Серія: Економічні науки ВИЗНАЧЕННЯ ГРАНИЧНИХ ПОЛОЖЕНЬ ПІДПРИЄМСТВА НА КРИВІЙ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ НА ОСНОВІ МАТРИЦІ BCG Анотація   PDF
Павло Маркович Рибалка
 
№ 2(56) Ч.2 (2011): Вісник ЖДТУ. Серія: Економічні науки ВИЗНАЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА Анотація   PDF
І. Ю. Нагаєць
 
№ 2(64) (2013): Вісник ЖДТУ. Серія: Економічні науки ВИЗНАЧЕННЯ КРЕДИТОСПРОМОЖНОСТІ В ЕКОНОМІЧНІЙ ЛІТЕРАТУРІ: ОЦІНКА ПІДХОДІВ Анотація   PDF
Володимир Георгійович Виговський
 
№ 4(54) (2010): Вісник ЖДТУ. Серія: Економічні науки ВИЗНАЧЕННЯ РЕКВІЗИТІВ ПЕРВИННИХ ДОКУМЕНТІВ В РІЗНИХ КРАЇНАХ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АСПЕКТ Анотація   PDF
Катерина Олександрівна Дударєва
 
№ 3(61) (2012): Вісник ЖДТУ. Серія: Економічні науки ВИЗНАЧЕННЯ СИСТЕМИ ІНДИКАТОРІВ ОЦІНКИ УПРАВЛІНСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ Анотація   PDF
Лілія Олексіївна Грузінова
 
№ 4(78) (2016): Вісник ЖДТУ. Серія: Економічні науки ВИЗНАЧЕННЯ СТРАТЕГІЇ ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ЗМІН АВТОТРАНСПОРТНОГО ПІДПРИЄМСТВА (НА ПРИКЛАДІ ПАТ «ВIННИЦЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО 10554») Анотація   PDF
Віктор Вікторович Біліченко, Віталій Олександрович Огневий
 
№ 2(68) (2014): Вісник ЖДТУ. Серія: Економічні науки ВИЗНАЧЕННЯ СТРАТЕГІЧНИХ НАМІРІВ ТА ІНСТРУМЕНТІВ ДОСЯГНЕННЯ МОЖЛИВИХ ПЕРЕВАГ ІНТЕГРАЦІЙНОЇ ВЗАЄМОДІЇ Анотація   PDF
Наталія Іванівна Скопенко
 
301 - 315 з 2347 результатів << < 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 > >>